Τρίτη , 7 Φεβρουάριος 2023
Home ΕΛΛΑΔΑ Καλές πρακτικές για την προώθηση του θαλάσσιου και κλιματικού γραμματισμού από εμπειρογνώμονες σε Ελλάδα και Ιταλία
ΕΛΛΑΔΑΝΑΥΤΙΛΙΑ

Καλές πρακτικές για την προώθηση του θαλάσσιου και κλιματικού γραμματισμού από εμπειρογνώμονες σε Ελλάδα και Ιταλία

Οι  Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) έχουν σταδιακά ενσωματωθεί στην παγκόσμια πολιτική. Παράλληλα, στη λεκάνη της Μεσογείου αλλά και παγκοσμίως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας γίνονται εντονότερες.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RidetheWave, το Νοέμβριο του 2022, εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τον Καναδά, συμμετείχαν σε μια σειρά σεμιναρίων και αντάλλαξαν γνώσεις, πρακτικές και μεθόδους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τις περιοχές της Μεσογείου, της Βόρειας Αμερικής και της Αρκτικής.

Επιστήμονες και εκπαιδευτικοί εστίασαν στην επικοινωνία της θαλάσσιας επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και το ρόλο της στην προαγωγήσφαιρικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τις συνδέσεις μεταξύ επιστήμης και των πεδίων της Γαλάζιας Οικονομίας, την αξία των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, και το ρόλο των Μ.Κ.Ο. και άλλων οργανισμών για την προώθηση της περιβαλλοντικής αγωγής στο ευρύ κοινό.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια διοργανώθηκαν από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), την Ιταλική περιβαλλοντική οργάνωση MAREVIVO, και δύο Ναυτικά Λύκεια, το “G. DaVerrazzano” στο PortoSantoStefano της Ιταλίας και το 1ο ΕΠΑΛ Κονιστρών στην Εύβοια, με τη συμμετοχή 100+ συμμετεχόντων και εξειδικευμένων οργανισμών όπως το AcquarioMediterraneodell’ Argentario, την CooperativaZiguele, την G.Eco, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), την Υδρογραφική Υπηρεσία του Ιταλικού Ναυτικού, το Καναδικό Παράρτημα του InternationalOceanInstitute (IOI), το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE/MEdIES)και τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών Τσάκος (T.E.E.N.S).

Στην παρούσα φάση, και στο πλαίσιο του έργου, φορείς που δραστηριοποιούνται στην προστασία της θάλασσας και την περιβαλλοντική εκπαίδευση σχηματίζουν ένα δίκτυο οργανισμών (LocalSeaNetwork, LSN) που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία, με στόχο την ανταλλαγή ποιοτικών και ευέλικτων εκπαιδευτικών πρακτικών που μπορούν να ενσωματωθούν στις ιδιαίτερες γεωγραφικές και πολιτισμικές συνθήκες της κάθε περιοχής, όπως επίσης το δίκτυο LSN προσβλέπει και στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την προστασία και διατήρηση των θαλασσών. Πρώτη δράση είναι η δημιουργία πιλοτικού  εκπαιδευτικού προγράμματος (άνοιξη 2023) σε Ελλάδα και Ιταλία, ειδικά προσαρμοσμένου στα ναυτικά λύκεια, με οδηγίες και γνωστικό υλικό που διευκολύνει την υλοποίησή του από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

 

Σημείωση:

Το έργο “RIDETHEWAVE”  OceanandClimateLiteracyforNauticalHighSchools χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027-KA210-SCH-000049369. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο website και Facebook του έργου.   “The Future of Food”: Tο μέλλον του κλάδου των τροφίμων στο επίκεντρο της εκδήλωσης του ΕΒΕΑ και της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού

Related Articles

EEXI IS HERE: TOP 5 SHIP OWNER QUESTIONS

With #EEXI now in force, ensuring your #compliance is more important than ever. Sebastien CROUZET, our...

Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος έκοψε την πίτα για το 2023-Βραβεύσεις

Πραγματοποιήθηκε,την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, έπειτα από 3 χρόνια, η κοπή της...

Σ.Ε.Ε.Ν. Διακίνηση επιβατών-Β΄Τρίμηνο 2022

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 τα...

THE GRIMALDI GROUP ORDERS FIVE MORE AMMONIA-READY CAR CARRIERS

2023 opens with a new order for the Grimaldi fleet. The Neapolitan...