Δευτέρα , 24 Ιούνιος 2024
Home SLIDER Σε διαβούλευση ο νέος Κώδικας Ιδιωτικού και Ναυτικού Δικαίου
SLIDERΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σε διαβούλευση ο νέος Κώδικας Ιδιωτικού και Ναυτικού Δικαίου

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Νέος Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου, ο ισχύων Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ), που κυρώθηκε με τον ν. 3816/1958, κατέγραψε σταδιακά έντονα σημάδια γήρανσης και επιτεινόμενης απόκλισης από τη ρυθμιστέα ύλη.

Σήμερα, θεωρείται πλέον ένα παρωχημένο νομοθέτημα, με περισσότερες από τις μισές του διατάξεις να έχουν σιωπηρώς καταργηθεί ή περιπέσει σε αχρησία.

Οι νέες διατάξεις στοχεύουν στον σαφή διεθνή προσανατολισμό της εθνικής ναυτικής νομοθεσίας και στην αποκατάσταση της συνοχής του Κώδικα, μετά τα ρήγματα που αυτή υπέστη από την κύρωση ικανού αριθμού διεθνών συμβάσεων, στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, τη συστηματοποίηση της διαφάνειας και της δημοσιότητας των βασικών δικαιοπραξιών που αφορούν στην εκμετάλλευση των πλοίων, καθώς και στον εκσυγχρονισμό, αφενός με τη ρύθμιση σύγχρονων μορφών ή εργαλείων συνεργασίας, αφετέρου με την αναμόρφωση υφιστάμενων ρυθμίσεων που αποδείχθηκαν ατελείς, μη επαρκείς ή παρωχημένες.

Μακροπρόθεσμα δε επιχειρείται να καταστεί το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο ελκυστικότερο και φιλικότερο προς τους συναλλασσόμενους, ώστε να επιλέγεται συχνότερα ως εφαρμοστέο από τα συμβαλλόμενα μέρη και να συμβάλλει, στο μέτρο που του αναλογεί, στην ενδυνάμωση της ελληνικής σημαίας.

Μεταξύ των κυριότερων ζητημάτων που αντιμετωπίζει το σχέδιο νόμου είναι τα εξής:

– Διευρύνεται η εννοιολογική οριοθέτηση του πλοίου ώστε η νομική έννοια αυτού να προσεγγίσει την τεχνική, με στόχο την ενοποίηση του καθεστώτος και τη συμπερίληψη κατηγοριών που μέχρι σήμερα κινούνταν σε γκρίζα ζώνη. Ταυτόχρονα οριοθετείται θετικά η μεγάλη ομάδα των στατικών ναυπηγημάτων, που εμφανίζουν πλέον μεγάλο οικονομικό, επιχειρηματικό και εθνικό ενδιαφέρον (π.χ. πλωτές αποθήκες πετρελαίου, γερανοί, πλατφόρμες), ενώ αποσαφηνίζονται και οι κανόνες που εφαρμόζονται σ’ αυτά.

– Καθιερώνεται το νομικό πλαίσιο ηλεκτρονικής λειτουργίας του νηολογίου, καθώς και της τήρησης εγγράφων και της ψηφιακής έκδοσης πιστοποιητικών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα αυτού.

– Ενοποιείται η ρύθμιση των εμπράγματων εξασφαλίσεων επί πλοίου, ιδίως με την ενιαία ρύθμιση προτιμώμενης και απλής ναυτικής υποθήκης.

– Αποσαφηνίζεται το καθεστώς ευθύνης του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή και συντονίζεται πλέον ρητά με τα ειδικά καθεστώτα ευθύνης που έχουν εισαχθεί μέσω διεθνών συμβάσεων.

– Αναμορφώνεται ριζικά η ρύθμιση των δύο βασικών συμβάσεων εκμετάλλευσης του πλοίου, ναύλωσης και θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων, με διακριτούς πλέον κανόνες, αντί της ενιαίας και εν πολλοίς ασαφούς ισχύουσας ρύθμισης.

– Εκσυγχρονίζεται πλήρως το καθεστώς της ναύλωσης.

– Ενοποιείται η ρύθμιση της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων και επιβατών.

– Οι κίνδυνοι της θαλάσσιας αποστολής ρυθμίζονται πλέον ενιαία (θαλάσσια αρωγή, σύγκρουση, κοινή αβαρία).

– Ουσιώδεις αλλαγές επέρχονται στο σύστημα του συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις.

– Η ρύθμιση της θαλάσσιας ασφάλισης, η οποία επί της ουσίας είχε περιπέσει σε αχρησία, αναμορφώνεται με προβάδισμα στη συμβατική ελευθερία και εναρμονίζεται με τη διεθνή (ιδίως αγγλοσαξονική) συναλλακτική πρακτική.

– Οι διατάξεις περί αναγκαστικής κατάσχεσης επί πλοίων εναρμονίζονται με αυτές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ εισάγονται ειδικότερες ρυθμίσεις που ανταποκρίνονται στα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

– Τέλος, ενοποιείται το σύστημα των παραγραφών, εξ ορισμού βραχυπρόθεσμων στις ναυτιλιακές συναλλαγές.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση έως την 25η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στο opengov.gr.

 Πηγή https://www.facebook.com/GreatGreekBigBlue

 

Related Articles

Webinar ΠΟΕΟ-Ε.Ε.Α.: Το πορτογαλικό μοντέλο εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και εκπαιδευτών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΟΕΟ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνουν...

MYLAKI SHIPPING AGENCY: Δωρεά πλωτής πλατφόρμας στη Σίκινο

Δωρεά από την  Εταιρεία Mylaki Shipping  Agency: Πάντα νιώθουμε ηθική ευθύνη να...

Πρόσκρουση Ε/Γ πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ρόδου, ότι ένα...

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ι/Φ σκάφος στο Λαύριο

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ι/Φ σκάφος στο Λαύριο – Προσάραξη Τ/Χ σκάφους στη...