Δευτέρα , 24 Ιούνιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών

Από το 1916, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) εκπροσωπεί τα ελληνόκτητα εμπορικά πλοία άνω των 3.000 gt υπό ελληνική και άλλες σημαίες. Παρά τις υφιστάμενες προκλήσεις, η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 59% του στόλου της ΕΕ και περίπου το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt).

Με έδρα τον Πειραιά και μόνιμους εκπροσώπους στις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον, η ΕΕΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και άλλους παγκόσμιους οργανισμούς. Η ΕΕΕ είναι μέλος του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS) και της ‘Ενωσης Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA), ενώ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ). Επίσης, η ΕΕΕ είναι μέλος του Αρκτικού Οικονομικού Συμβουλίου (Arctic Economic Council – AEC).

 

Η ΕΕΕ διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με διεθνή και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και με διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς όπως η INTERTANKO, η INTERCARGO και η BIMCO. Η ΕΕΕ έχει επίσης τακτικές συναντήσεις με τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (IACS) και μεμονωμένους νηογνώμονες. Η ΕΕΕ διατηρεί διμερείς σχέσεις με άλλες εθνικές εφοπλιστικές ενώσεις. Επιπλέον, επισκέπτεται τακτικά τις ΗΠΑ και συναντά τη ∆ιοίκηση και το Κογκρέσο για την προώθηση κοινών στρατηγικών συμφερόντων και την καλύτερη κατανόηση των ναυτιλιακών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

 

Σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕΕ συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές, ειδικά με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με ναυτεργατικές οργανώσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του εθνικού νηολογίου, την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα και τη ναυτική εκπαίδευση.

 

Η ΕΕΕ διατηρεί επίσης μακροχρόνιες στενές σχέσεις με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ), την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας (GSCC) με έδρα το Λονδίνο, καθώς και την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 2016, η ΕΕΕ ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ (www.syn-enosis.gr) η οποία αποτελεί το σταθερό βραχίονα συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας και της πολύπλευρης συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας στην κοινωνία.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν αναλάβει διαχρονικά πολλές πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης, στηρίζοντας μεγάλο αριθμό αδύναμων ομάδων του πληθυσμού που έχουν επηρεαστεί βαθύτατα από δυσμενείς οικονομικές και άλλες δυσχερείς συγκυρίες στη χώρα μας. Το σημαντικό κοινωνικό έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ καθιστά τη ναυτιλιακή μας οικογένεια παρούσα και αλληλέγγυα στον καθημερινό αγώνα χιλιάδων συμπολιτών μας. Το έργο αυτό υποστηρίζουν ως δωρητές μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανταποκρινόμενοι με αμεσότητα και ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν στην ευημερία και στην ανάπτυξη της χώρας.

Υπολογίζεται ότι την τελευταία δεκαετία η ναυτιλιακή οικογένεια έχει συγκεντρώσει πάνω από 80.000.000 ευρώ, για τη στήριξη δράσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας σε τομείς όπως η επισιτιστική βοήθεια, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η παιδεία, η ναυτική εκπαίδευση, ενέργειες δημοσίου ενδιαφέροντος και αντιμετώπισης κρίσεων. Η ελληνική ναυτιλία διευρύνει συστηματικά την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο και η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποτελεί το μοναδικό όχημα κοινωνικής αλληλεγγύης παραγωγικού κλάδου σε συλλογικό επίπεδο που δραστηριοποιείται παράλληλα με αξιέπαινες ατομικές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες μελών της ναυτιλιακής οικογένειας.

Συγκεκριμένα, οι τομείς δραστηριότητας της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι οι εξής:

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:

Παρέχονται, βάσει προκαθορισμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, σε εμπερίστατες οικογένειες, μηνιαίως τυποποιημένα τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής σε πλήθος σημείων της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ:

Υποστηρίζεται η λειτουργία δομών και μονάδων πρόνοιας σε όλη τη χώρα μέσα από ενέργειες, όπως η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, θέρμανσης, εξοπλισμού ή/και η υλοποίηση επιμέρους εργασιών.

ΥΓΕΙΑ:

Υλοποιούνται καινοτόμα προγράμματα αναβάθμισης του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού και των υποδομών υγειονομικών μονάδων της χώρας και στηρίζεται συστηματικά ο τομέας της Δημόσιας Υγείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»:

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι. ΛΑΤΣΗ και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και αφορά στη χρηματοδότηση έργων με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

 

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, συνήλθε σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2022 στα γραφεία της ΕΕΕ και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος:                  Τραυλού Ν. Μελίνα

 

Αντιπρόεδροι:           Χανδρής Δ. Μιχαήλ, Λαιμός Ν. Αντώνιος-Θωμάς

 

Γραμματείς:               Φαφαλιός Ι. Δημήτριος, Βενιάμης Θ. Νικόλαος

 

Ταμίας:                       Ξυλάς Α. Ιωάννης

 

Αναπλ. Ταμίας:         Καρούσης Ι. Κωνσταντίνος

 

Μέλη οι κ.κ. :   Αγγελικούση Ι. Μαρία, Αγγελόπουλος Κ. Γεώργιος, Γιουρούκος Δ. Γεώργιος, Δράγνης Π. Ιωάννης, Ευσταθίου Α. Φίλιππος, Κανελλάκης Χ. Φραγκίσκος, Καραγεωργίου Κ. Γεώργιος, Κουμάνταρος Γ. Ιωάννης, Κούστας Δ. Ιωάννης (Δρ.), Κωνσταντακόπουλος Β. Κωνσταντίνος, Λεκανίδης Δ. Στέφανος, Λιβανός Σ. Γεώργιος, Λύρας Κ. Ιωάννης, Μαρινάκης Μ. Ευάγγελος, Μαρτίνος Κ. Νικόλαος, Νομικός Α. Μάρκος, Οικονόμου Χ. Γεώργιος, Παληού Σ. Σεμίραμις, Παπαγιαννόπουλος Α. Βασίλειος, Παππάς Π. Αλέξανδρος, Προκοπίου Γ. Ιωάννα, Σαρακάκης Δ. Δημήτριος Φραγκίσκος, Φραγκίστα Α. Μαρία.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ακτή Μιαούλη 85,

185 38, Πειραιάς

+30 210 429 1159 – 65

+30 210 429 1166, +30 210 429 0107

ugs@ugs.gr

www.ugs.gr

Related Articles

Attica Group: Νέα εποχή για την ακτοπλοΐα στον Αργοσαρωνικό στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Στις επόμενες ημέρες αλλάζει σελίδα το ακτοπλοϊκό αφήγημα για τα...

Το νεότευκτο HSC MAGIC 1 στα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού 

Το ταχύπλοο ναυπηγήθηκε τον Νοέμβριο 2023, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και...

H βύθιση του ελληνόκτητου Τutor από τους Χούθι εκτοξεύει τα ναύλα στα εμπορευματοκιβώτια

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Χούθι, η πρύμνη του Tutor δέχεται...

MYLAKI SHIPPING AGENCY: Δωρεά πλωτής πλατφόρμας στη Σίκινο

Δωρεά από την  Εταιρεία Mylaki Shipping  Agency: Πάντα νιώθουμε ηθική ευθύνη να...