Κυριακή , 1 Οκτώβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ BLACK ROPE: Learn how experts are responding to mooring challenges
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

BLACK ROPE: Learn how experts are responding to mooring challenges

The utilization of Black Ropes’ innovative tools in mooring ropes offers you High Performance with Maximum Safety in mooring operation.

✅ Αnti Snap Back (ASB) technology

The Anti Snap Back (ASB) is an energy absorbing core, which sits within our mooring ropes and is a twelve-strand, plaited, mixed, polypropylene or HMPE rope. Owing to its rope-like form, held within the heart of a twelve-strand mooring line, if the outer, load-bearing construction breaks, the ASB absorbs the snap-back forces, transforming them from a potentially deadly snap to a much safer slump.

 

✅ RFID SupraTag

Easy e-identification. Instantly add traceability for authentication of your synthetic mooring lines and wire ropes. The simplest access to the digital information of your mooring lines.

 

✅ Safe Line app & software

Rope health monitoring and management can be easily achieved with the use of a software system, the SAFE LINE, which assesses full management, track line usage and mooring line condition, in order to, reliably and safely, indicate whether the replacement of your mooring lines and tails is necessary, according to MEG4. One part of this system software has the form of a smartphone application that enables easy and flexible implementation of visual inspection on board. The software can also be connected with your company and Black Rope, for full management of your mooring lines.

 

For more information:

🌐 www.blackrope.gr

✉️ info@blackropeco.com

📞 (+30) 210 224 1089

Related Articles

SAFE LANES : Ο εξειδικευμένος σύμβουλος κάθε ναυτιλιακής σε όλα τα είδη των επιθεωρήσεων

Η εταιρία SAFELANES εξειδικεύεται στον τομέα της ασφάλειας των πλοίων, προσφέροντας συμβουλευτικές...

ΟΛΠ Α.Ε.: Ισχυρές επιδόσεις το α’ εξάμηνο του 2023, με σημαντική αύξηση κερδοφορίας και κύκλου εργασιών

Η ΟΛΠ Α.Ε.,το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2023, παρουσίασε νέα ισχυρήαύξηση...

MOORE GREECE-Σεπτέμβριος 2023

MOORE GREECE- Ενημέρωση ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά Στο ΕΠΙ...