Κυριακή , 1 Οκτώβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ DNV- EU ETS Emissions Trading system
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

DNV- EU ETS Emissions Trading system

Discover the challenges and opportunities of the EU ETS regulation. Make sure you are informed of its impact on the shipping industry, your road to compliance and how to get started.

The emissions trading system established by the EU will require shipping companies to pay emissions tax based on their EU MRV calculations. Learn more about the EU ETS in general, the path to compliance and its implications for the shipping industry, as well as the solutions available.

https://dnv.social/3ca

Related Articles

SAFE LANES : Ο εξειδικευμένος σύμβουλος κάθε ναυτιλιακής σε όλα τα είδη των επιθεωρήσεων

Η εταιρία SAFELANES εξειδικεύεται στον τομέα της ασφάλειας των πλοίων, προσφέροντας συμβουλευτικές...

ΟΛΠ Α.Ε.: Ισχυρές επιδόσεις το α’ εξάμηνο του 2023, με σημαντική αύξηση κερδοφορίας και κύκλου εργασιών

Η ΟΛΠ Α.Ε.,το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2023, παρουσίασε νέα ισχυρήαύξηση...

MOORE GREECE-Σεπτέμβριος 2023

MOORE GREECE- Ενημέρωση ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά Στο ΕΠΙ...