Τετάρτη , 31 Μάιος 2023
Home ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά: Συνεδρίαση στις 29 Μαρτίου
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά: Συνεδρίαση στις 29 Μαρτίου

Συνεδρίαση του Σώματος, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29-3-2023 και ώρα 17:00, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (υβριδική συνεδρίαση),  άρθρο 67 Ν. 4830/21, ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη με link που θα αποσταλεί, προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου
 1. Ενημέρωση και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για την απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου επί των οδών Μουτσοπούλου 88 & Παπαγεωργακοπούλου, περιοχής Καμινίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Ρουσσουνέλου με σκοπό την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού λόγω νεώτερων δεδομένων.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο  (2) συνεργάτες, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου BUILDSPACE στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου των εν ισχύ συμβάσεων προσληφθέντων εργαζομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Pop – Machina (HORIZON 2020).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές  και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

7.         Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. που αφορά στο έργο: Αποκατάσταση φθαρμένων επιφανειών επιχρισμάτωνεπίχρωσης ορόφων και τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά κτίρια Σ.Ε. 3/2021.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Τροποποίηση του πίνακα των οχημάτων της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Έγκριση έκδοσης άδειας διαμόρφωσης πεζοδρομίου & περιβάλλοντα χώρου επί των οδών Ναυαρίνου 23 & Δ. Γούναρη στο Δήμο Πειραιά, έμπροσθεν του κτιρίου της MSC GREECE S.A.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου: Aνάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά έως την 12η Οκτωβρίου 2023 (12/10/2023).

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής της εταιρείας Ά. Α.Ε. που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 70, ποσού 728,79 €. (Κωδικός Υπόχρεου 910215)

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στo ακίνητο επί της οδού Σκουζέ 29 & Αλκιβιάδου, ποσών 500,00 € και 2.687,69 € (πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αντίστοιχα, συνολικά πρόστιμα 3.187,69 €), του Μ. Η. (Κωδικός υπόχρεου:912278)

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ. 22 (έμπροσθεν άκτιστου οικοπέδου).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Λεωφ. Πειραιώς αρ. 74Α στο Νέο Φάληρο.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση επιγραφής – τόξου κατεύθυνσης επί στύλου, στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής & Σερφιώτου, για το φαρμακείο Π. Κορομβόκης & Σία Ε.Ε.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση α) δωρεάν παραχώρησης 10 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων λεωφορείων χωρητικότητας 27 όψεων & β) τοποθέτησης διαφήμισης σε πέντε (5) Δημοτικά λεωφορεία, για τις ανάγκες προβολής της έκθεσης Αμμόχωστος – Πειραιάς, Διαδρομές επί σκοπού, που θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Πινακοθήκη από 3/4/2023 έως 21/5/2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 4.288,46 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 4.064,44 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 1.455,09 €  το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 962,57 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά στην  με αριθμό 3358/19-01 παράβαση της Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό καταχώρησης 4660/23-09-2008, λόγω λανθασμένης  εγγραφής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 29,35 € το οποίο αφορά στην  με αριθμό 4343/06-06-2000 παράβαση της Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό καταχώρησης 24448/23-09-2008, λόγω λανθασμένης  εγγραφής. Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά στην  με αριθμό 3343/04-02-1999 παράβαση της  Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό καταχώρησης 15192/23-09-2008, λόγω λανθασμένης  εγγραφής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά σε μία παράβαση Κ.Ο.Κ., με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΚΙ3649 οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 982,26 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

 

 

Related Articles

Rethinking Economic Theory (RET) International Workshop

(Επανεξέταση της Οικονομικής Θεωρίας 2023)   Tο Πανεπιστήιο Πειραιώς ανακοινώνει την διοργάνωση...

Συνάντηση Προέδρου Δ.Σ.Π. με τον Γραμματέα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ...

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος: Ταξιδεύοντας με τα αρχαία πλοία

ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, συμμετέχοντας στον εορτασμό των Ημερών...

Εθελοντικός καθαρισμός του βυθού στην πλατεία Αλεξάνδρας από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων στις «Ημέρες Θάλασσας 2023»

Εθελοντικό καθαρισμό του βυθού στην πλατεία Αλεξάνδρας, πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων, στο πλαίσιο...