Κυριακή , 3 Μάρτιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Εγκρίθηκε απο ΥΝΑΝΠ €1.000.000 για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσών
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Εγκρίθηκε απο ΥΝΑΝΠ €1.000.000 για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσών

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνέχεια ενεργειών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας, της Τριήρης Αναπτυξιακή Α.Ε. και του Δήμου Οινουσσών για την υλοποίηση των μελετών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΑΕΝ Οινουσσών» (ΑΔΑ:ΩΝΘΒ4653ΠΩ-Η37).
Το κεντρικό κτίριο στέγασης της ΑΕΝ Οινουσσών είναι συνολικού εμβαδού Ε=2.345 τ.μ. και βρίσκεται εντός του παραδοσιακού οικισμού των Οινουσσών. Στο εν λόγω κτίριο απαιτούνται να υλοποιηθούν εργασίες που στοχεύουν στην ενεργειακή του αναβάθμιση όπως αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με LED, τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης – ψύξης.
Στόχος των ανωτέρω παρεμβάσεων είναι η ελαχιστοποίηση, κατά το δυνατόν, της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση της θερμομονωτικής επάρκειάς του, καθώς και η επιλογή κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, φωτισμού και ζεστού νερού χρήσης.
Η εκπόνηση των εν λόγω μελετών χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας με το ποσό των € 271,292.16.
Παράλληλα, με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια των τριών (03) προσομοιωτών της ΑΕΝ Πλοιάρχων Οινουσσών και συγκροτήθηκε επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:9ΒΜΧ4653ΠΩ-ΩΜΩ) για τα κάτωθι είδη:
1. Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουσσών, προϋπολογισθείσας αξίας € 230.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων),
2. Προσομοιωτής ECDIS-RADAR ARPA για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουσσών, προϋπολογισθείσας αξίας € 290.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων),
3. Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/ Οινουσσών, προϋπολογισθείσας αξίας € 220.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων)
Το σύνολο της επένδυσης των προσομοιωτών αλλά και η βελτίωση του κτηριακού συγκροτήματος θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει η ΑΕΝ Οινουσσών στους σπουδαστές της.

Related Articles

Γ.ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ: Up-Skilling Re-Skilling Η σημασία τους στο σύγχρονο εργασιακό κόσμο

Από τον Γιάννη Πατινιώτη finance Director της Carras S.A.   Dr Truth...

Γενική Συνέλευση του Όμιλου Φίλων Λίμπερτυ στο SS HELLAS LIBERTY

Σε έναν ιστορικό χώρο-σύμβολο της διαχρονικής εξέλιξης της ελληνικής ναυτιλίας, το SS...

WISTA Hellas: Το νέο Δ. Σ. και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διετία 2024-2026

Το διεθνές δίκτυο γυναικών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο της ναυτιλίας και...

Palau Ship Registry- The SMART Registry

Unlock a new era of efficiency and transparency in maritime compliance with...