Κυριακή , 4 Ιούνιος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ευροκοινοβούλιο: Ο ρυπαίνων πληρώνει και στη Ναυτιλία
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ευροκοινοβούλιο: Ο ρυπαίνων πληρώνει και στη Ναυτιλία

Ολοκληρώθηκαν, οι νομοθετικές διεργασίες για την υιοθέτηση της αναθεωρημένης Οδηγίας για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS). Οι βασικές προτάσεις, που πρώτη και σταθερά υποστήριξε η ΕΕΕ από το 2021, περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο. Ειδικότερα:

– Επιβάλλεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθιστώντας τον φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης του πλοίου υπεύθυνο για το κόστος συμμόρφωσης.

– Προβλέπεται η δέσμευση μέρους των εσόδων του EU ETS από τη ναυτιλία για δράσεις απανθρακοποίησης του κλάδου.

Επόμενο βήμα, τώρα, είναι να αναγνωριστεί στην πράξη η στρατηγική σημασία της ναυτιλίας ώστε να προωθηθούν κατάλληλες λύσεις μέσω του Ταμείου Καινοτομίας, το οποίο θα διαχειριστεί τα δεσμευμένα έσοδα. Το Ταμείο Καινοτομίας πρέπει κατά προτεραιότητα να στηρίξει την ανάπτυξη και διάθεση εναλλακτικών και ασφαλών ναυτιλιακών καυσίμων σε προσιτές τιμές. Την ίδια στιγμή, είναι ανάγκη να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και ισότιμη πρόσβαση στο Ταμείο για τις πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Πατήστε το σύνδεσμο https://www.ecsa.eu/…/new-ets-law-earmarked-revenues… για τη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA)

Today marks the conclusion of the legislative procedures for the adoption of the revised EU ETS Directive. The final text includes the main proposals that the UGS first and consistently advocated since 2021. These are:

– The due application of the “polluter pays” principle – making a ship’s commercial operator responsible for the compliance cost.

– The earmarking of part of the ETS revenues generated from shipping, to facilitate the decarbonisation of the sector.

As a next step, the strategic importance of shipping must be recognised, to promote appropriate solutions under the Innovation Fund, which will manage the earmarked revenues. The Innovation Fund should primarily support the development and supply of affordable and safe alternative fuels dedicated for the shipping sector. Equal access to the Innovation Fund and a level-playing field must also be secured for the numerous shipping SMEs.

Tap on the link https://www.ecsa.eu/…/new-ets-law-earmarked-revenues… to read the announcement by ECSA

#UGS #ECSA #EU #ETS #GreekShipping #GreekCommunity #Greece

πηγή Ένωσις  Ελλήνων Εφοπλιστών  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7054083641215266817/

Related Articles

Απονομή των πρώτων ESG Shipping Awards για την ελληνική ναυτιλία

Σε μια εντυπωσιακή τελετή, η οποία συγκέντρωσε το σύνολο των ανθρώπων της...

10th Anniversary of the “Belt and Road” Initiative & China-Greece Relations

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών της Κινεζικής Ακαδημίας...

Νέα δωρεά μεγάλου πολεμικού πλοίου στο Πολεμικό Ναυτικό από τον εφοπλιστή Πάνο Λασκαρίδη

Μετά από το Εκπαιδευτικό Πλοίο «ΚΥΚΝΟΣ» και τα Πλοία Γενικής Υποστήριξης «ΑΤΛΑΣ»,...

ΙNTERCARGO: Μην ρυθμίζετε τη Ναυτιλία μεμονωμένα

Από την πρόσφατη συνάντηση των  μελών στο Ντουμπάι: Η ναυτιλία είναι τόσο...