Σάββατο , 15 Ιούνιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η Attica Group εκδίδει τον 14ο Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η Attica Group εκδίδει τον 14ο Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πιστή στη δέσμευσή της για επιχειρηματική δραστηριότητα με διαφάνεια και λογοδοσία, η Attica Group προχώρησε στην έκδοση του 14ου Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Απολογισμός Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Attica:
Αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών του Ομίλου στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την περίοδο 1/1/2022-31/12/2022Ø
Ακολουθεί τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards (έκδοση 2021) του Global Reporting Initiative (τις οποίες πρώτος ο Όμιλος Attica εφάρμοσε στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παγκοσμίως)Ø
Ενσωματώνει δομή ESG και παρουσιάζει αναλυτικά την αντιστοίχιση του περιεχομένου της ως προς:Ø
o Τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.
o Τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
o Τις Διεθνείς οδηγίες ISO 26000
o Τις Οδηγίες ESG του Χρηματιστηρίου NASDAQ
o Τις Οδηγίες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022 του Χρηματιστηρίου Αθηνών
o Τις Συστάσεις του TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για 31 κύριους ποσοτικούς δείκτες από την ελεγκτική εταιρία Grant ThorntonØ
Κάνει αναφορά σε 94 δημοσιοποιήσεις GRI και 280 ποσοτικούς δείκτες (σε σχέση με 270 την προηγούμενη χρονιά), ενώ παράλληλα περιλαμβάνει 44 μελλοντικούς στόχουςØ

Μεταξύ άλλων, ο Όμιλος μέσα στο έτος 2022:
Μείωσε τον δείκτη έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 και Scope 2) κατά 2,5% ανά διανυθέν ναυτικό μίλιØ
Μείωσε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα γραφεία του κατά 8,7%Ø
Διένειμε σχεδόν €683,5 εκατ. σε οικονομική αξία:Ø
o €100,8 εκατ. σε εργαζομένους (για μισθούς, παροχές και ασφαλιστικές εισφορές)
o €82,6 εκατ. σε φόρους (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και λιμενικών τελών)
o €47,9 εκατ. σε παρόχους κεφαλαίου (για πληρωμές τόκων και αποδόσεων)
o €28 εκατ. σε πράκτορες (για προμήθειες)
o €374,9 εκατ. σε προμηθευτές (για αγορές αγαθών και υπηρεσιών)
o €2,7 εκατ. στην κοινωνία (για εκπτωτικά εισιτήρια, κοινωνικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές) και
o €46,6 εκατ. σε επενδύσεις
Ενημέρωσε δυνητικά πάνω από 1,7 εκατ. πελάτες σε θέματα Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος)Ø
Αύξησε τη συνολική αξία των προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης που υλοποίησε ή υποστήριξε (π.χ. παροχή εκπτωτικών εισιτηρίων, χορηγίες και δωρεές) κατά 77,7%Ø
Αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων που συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις και τις ώρες εθελοντικής απασχόλησης κατά 52,7% και 91,4% αντίστοιχαØ
Υλοποίησε ή στήριξε 173 προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης στο σύνολο των νησιών που δραστηριοποιείταιØ
Έχει καθορίσει την Υπευθυνότητα ως 1 από τα 6 κριτήρια αξιολόγησης όλων των εργαζομένων γραφείωνØ
Εντόπισε 1 περιστατικό παράβασης των βασικών αρχών και κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, το μόνο την τελευταία πενταετίαØ
Έχει διαμορφώσει το 97,5% των εγκαταστάσεων και πλοίων του σε χώρους με πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκεςØ
Εκπαίδευσε (τουλάχιστον μία φορά) το 92,8% και 3,7% των εργαζομένων γραφείων και πλοίων αντίστοιχαØ
Διέθεσε το 87,3% των συνολικών δαπανών προμηθειών σε εγχώριους προμηθευτές και το 13,8% σε μικρομεσαίους προμηθευτές (εταιρείες με έως 50 εργαζομένους)Ø
Συνέχισε το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας, έχοντας επιτύχει την συγκέντρωση 175 μονάδων αίματος την τελευταία τριετίαØ
Αύξησε για λόγους διαφάνειας κατά 3,7% τον αριθμό των ποσοτικών δεικτών που δημοσιοποιεί στον ΑπολογισμόØ

Αναφερόμενος στον Απολογισμό της Attica Group, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Σπυρίδων Πασχάλης, επεσήμανε:

Για όλους εμάς τους εργαζόμενους του Ομίλου, η πορεία μας προς την Υπεύθυνη Λειτουργία βασίζεται στο τρίπτυχο «Στρατηγική – Επικοινωνία – Αποτελέσματα» με παράλληλη ενσωμάτωση των αρχών ESG σε κάθε νέο επενδυτικό έργο και στην καθημερινή λειτουργία μας, έχοντας πάντα την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας στη σκέψη μας.

Η Υπεύθυνη Λειτουργία για την επιβατηγό ναυτιλία γίνεται ολοένα και πιο πολύπλευρη από πλευράς προκλήσεων, με βασικότερη την απανθρακοποίηση του κλάδου που συνάδει με την ανάγκη ανανέωσης του στόλου με νέα πιο «πράσινα» πλοία. Η αλληλεπίδραση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Green deal) με τους κανονισμούς του ΙΜΟ δημιουργεί ένα απαιτητικό πλαίσιο, με το οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, χωρίς ταυτόχρονα να είναι άμεσα διαθέσιμη η τεχνολογία που θα υποστηρίξει την πράσινη μετάβαση. Στο πλαίσιο της «πράσινης» μετάβασης της ναυτιλίας, ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει τη χάραξη νέας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής και Χάρτη Απανθρακοποίησης με ορίζοντα το 2030, καθορίζοντας συγκεκριμένες δράσεις και στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμοσμένους στη σημερινή τεχνολογική ωριμότητα και εμπορική/οικονομική βιωσιμότητα των διαφόρων διαθέσιμων λύσεων.

Μέσω του Απολογισμού, παρουσιάζουμε αναλυτικά την βελτίωσή μας στο επίπεδο Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που κατά τις μετρήσεις μας ήταν 11,9% σε σχέση με το 2020. Είναι αυτονόητο ότι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και να συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους Κοινωνικούς Εταίρους μας (π.χ. Πελάτες, Προμηθευτές, Μετόχους, Τοπικές Κοινωνίες), καθώς και με σεβασμό για το Περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζουμε τη δημιουργία αμοιβαίας μακροπρόθεσμης αξίας, μια δέσμευση που στηρίζεται στο Όραμα, στην Αποστολή και στις Αξίες μας, αλλά πάνω από όλα στο ήθος των εργαζομένων μας.

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 35 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 61 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 79 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 6 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 500.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.

 

Ο Απολογισμός Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.attica-group.com.

 

Related Articles

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...

Panos Kirnidis: In Posidonia 2024 we re-emphasised our commitment to connecting with ship owners

Posidonia Events 2024 broke all previous attendance records and was deemed a tremendous...

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Myrsini with Cobelfret S.A.

ATHENS, GREECE, June 14, 2024 – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the...

CARELL SA: How does ultrasonic testing help in ship maintenance?

Ultrasonic testing is an advanced technique used in ship maintenance. It employs...