Δευτέρα , 4 Μάρτιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ: Δώρο Πάσχα 2023
ΝΑΥΤΙΛΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ: Δώρο Πάσχα 2023

«Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω

Εορτών ΠΑΣΧΑ 2023»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Σας γνωρίζουμε ότι, η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές ΠΑΣΧΑ 2023 θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α.

αριθ.2242.10-3/20552/2023/20-03-2023 ,ΦΕΚ 1787 τεύχος Β’/20/03/2023 και για την εφαρμογή της, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:

1.ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς καθορίζεται ως εξής:

ΠΑΣΧΑ 2023

Σε όλους τους δικαιούχους άνεργους ναυτικούς το ποσό ανέρχεται

σε : 350,00 € (τριακόσια πενήντα ευρώ).

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την

έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών ΠΑΣΧΑ 2023 ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας

από 22/03/2023 έως και 10/04/2023.

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.

[2]

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το

διάστημα, από 22/03/2023 έως και 10/04/2023.

Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ως εξής:

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους ναυτικούς κατοικούν στην

Αθήνα και Πειραιά.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως με την προσκόμιση του Ναυτικού

Φυλλαδίου και της Αστυνομικής Ταυτότητας σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 και

αυστηρά στις οριζόμενες ημερομηνίες και ώρες όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα με

βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου του ναυτικού. Δε θα γίνονται δεκτές αποστολές φακέλων με δικαιολογητικά με courier ή ταχυδρομικά.

Δείτε περισσότερα εδώ:  https://www.nomotelia.gr/photos/File/2394-23.pdf

Related Articles

1st CSN Greece “Maritime Supply Chain and Vessels Performance Forum”

“Navigating the Complexities of Maritime Supply Chain and Vessels’ Performance Management” Register...

Γ.ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ: Up-Skilling Re-Skilling Η σημασία τους στο σύγχρονο εργασιακό κόσμο

Από τον Γιάννη Πατινιώτη finance Director της Carras S.A.   Dr Truth...

ΒΕΠ: Ψηφιακή κάρτα εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 4/3/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.30 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –...

St.Nicholas Business Club:“Leading in Challenging Times: Practical Tools for Business Excellence”

SAINT NICHOLAS  BUSINESS  CLUB Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00-21:00,...