Σάββατο , 15 Ιούνιος 2024
Home AGENDA Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 24/5
AGENDAΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 24/5

Συνεδρίαση του Σώματος,  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24-5-2023 και ώρα 17:00,  δια ζώσης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91/τ.A΄/2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Ενημέρωση σχετικά με τις 296 & 297/2023 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στη 19η διά περιφοράς συνεδρίαση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (4η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5048183.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. α) Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου 1 Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ), της Πράξης ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ) με M.I.S. 5002607,  που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΠ Αττική 2014-2020, β) Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου 2 Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ, της Πράξης ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ) με M.I.S. 5002607,  που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΠ Αττική 2014-2020 και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, ως νόμιμου εκπροσώπου, για την υπογραφή των τροποποιήσεων των ανωτέρω αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, της ομώνυμης πράξης με M.I.S. 5000950,  που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΠ Αττική 2014-2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, ως νόμιμου εκπροσώπου, για την υπογραφή των τροποποιήσεων των ανωτέρω αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων – χώρων στην παραλία Βοτσαλάκια.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

                        

 

 1. Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης, για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου εντός του Τινάνειου κήπου.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – με Ενάριθμο έργου 2022ΕΠ08510035 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΤΑΑ. Α.Ε στα πλαίσια    του προγράμματος Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, για το σχολικό έτος 2023-2024, εφεξής: Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2023-2024.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση Α’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για τη σχολική χρονιά 2023-2024 μέχρι ποσοστού 10%.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση ή μη του Οικονομικού Απολογισμού έτους  2021 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική  Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης ή μη του 17ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, για την διεξαγωγή των εξετάσεων Γλωσσομάθειας Europalso ESB, για τις ημέρες: Σάββατο 27/05/2023 (ώρες 10:00 – 15:30) – Kυριακή 28/05/2022 (ώρες 10:00-17:30), έναντι δωρεάς 150 € ανά ημέρα.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης ή μη του 2ου Γυμνασίου Καλλίπολης στα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, για την διεξαγωγή των εξετάσεων Γλωσσομάθειας Europalso ESB, για τις ημέρες: α) Σάββατο 27/05/2023-Kυριακή 28/05/2023 και β)  Σάββατο 10/06/2023-Kυριακή 11/06/2023 έναντι δωρεάς 150 ευρώ ανά ημέρα.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση ή μη ανανέωσης παραχώρησης χώρων των σχολικών κτηρίων: α) του 28ουΔημοτικού Σχολείου Πειραιά και β) του Γυμνασίου Καμινίων, για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) κατά το επόμενο σχολικό έτος έως και 31/07/2024.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού του ειδικώς αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Η ΑΡΓΩ.

Εισηγήτρια:  Κυριακή Μπουρδάκου

 

 1. Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης, για την εκπόνηση της Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κοιμητήριο ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Πειραιά, για έξι μήνες επιπλέον, δηλ. από 1/7/2023 έως 31/12/2023.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

18.     Έγκριση 2ης τροποποίησης της σύμβασης ‘Εργασία κλάδευσης δένδρων’ συμβατικής δαπάνης 100.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 1. Έγκριση αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων – ποινών  (σφραγίσεις καταστημάτων) κατά τον μήνα Αύγουστο από 01-08-2023 έως και 31-08-2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του συλλόγου Αδελφότητα Κρητών Πειραιά Η ΟΜΟΝΟΙΑ για πραγματοποίηση εκδήλωσης, στις 17/06/2023 στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Ν. Φάληρο.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στη στάση ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ του ΜΕΤΡΟ, που θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στις Ηρωίδες Δρεπανοφόρες Μανιάτισσες στις 11 Ιουνίου 2023.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Διαγραφή ή μη των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στo ακίνητο επί της οδού Ακτή Θεμιστοκλέους 282, ποσού 3.240,63 €, για τoν K.I. (Α.Φ.Μ.:072045657, Δ.Ο.Υ.:Α’ Πειραιά, Κωδικός υπόχρεου:787218) και επιβολή προστίμων διατήρησης από 31-08-2009 έως 18-05-2010.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Διαγραφή από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, συνολικού ποσού 6.628,19 €, που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) υπόχρεους.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ή μη οφειλών συνολικού ποσού 339,58 € που αντιστοιχούν σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών για τους συναλλασσόμενους με κωδικούς 909446 και 909447 λόγω ακύρωσης της εγγραφής  για την  οποία έγινε η κατάσχεση.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 155,00 € από πρόστιμο ακαθάριστων εσόδων λόγω καταβολής του αντίστοιχου τέλους με τη ρύθμιση του Ν.3649/2008.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

Φωτογραφία αρχείου

 

Related Articles

ΕΒΕΠ «Τελετή Απονομής των Greek Top Women Awards 2024»

Η φετινή εκδήλωση της απονομής των Greek Top Women awards μας έδωσε...

Βασίλης Κορκίδης«Η κυβέρνηση μπορεί να τρέξει γρηγορότερα και να πετύχει περισσότερα»

Δήλωση προέδρου ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ Βασίλη Κορκίδη για τον ανασχηματισμό «Η κυβέρνηση...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...

Πρόσκληση σε Ημερίδα: Ο Επιχειρηματίας και ο Ποινικός Νόμος

Εγκλήματα! Φορολογικά, περιουσιακά, περιβαλλοντικά. Αναλύουν και συζητούν οι: Aspasia Malliou, Δικηγόρος, Εταίρος,...