Τρίτη , 21 Μάιος 2024
Home ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 10 Μαΐου
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 10 Μαΐου

Συνεδρίαση του Σώματος,  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10-5-2023 και ώρα 17:00, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (υβριδική συνεδρίαση),  ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη με link που θα αποσταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91/τ.A΄/2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Ενημέρωση σχετικά με τη 252/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη στη 17η διά περιφοράς συνεδρίαση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (3η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (3η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου του 1ου τριμήνου έτους 2023, για το χρονικό διάστημα 1/1/2023 έως 31/3/2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους  2022.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Υποβολή αιτήματος επιχορήγησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση
  της Εξώδικης Όχλησης-Πρόσκλησης της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.5027/2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡO ΑΥΤΩΝ.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση των όρων της απ’ ευθείας εκμίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος επί της Δραγάτση 12 (Ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου αρ. 20/1), στο Τ.Π. & Δανείων.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Έγκριση της ανανέωσης παραχώρησης χρήσης του σχολικού κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Λακωνίας και Π. Μαυρομιχάλη 26, Τ.Κ. 18543- Πειραιάς, στην περιοχή Μανιάτικα για την συνέχιση της λειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά, (το οποίο συστεγάζεται με το 15 ΓΕΛ Πειραιά ) για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, συνολικού ποσού 200.000 €, για την κάλυψη αυξημένων αναγκών ειδικότερα σε θέματα ενέργειας.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε – 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Αναβάθμιση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του έργου POP MACHINA.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ος ΑΠΕ) του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ).

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση χρονικής παράτασης κατά έξι (6) μήνες έως 30-11-2023 του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration και ακρωνύμιο proGIreg στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020, κατόπιν της τροποποίησης της Ε.Ε. (Amendment Reference No AMD-776528-44), χωρίς μεταβολή του προϋπολογισμού του έργου.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Έγκριση παράτασης α) του Ευρωπαϊκού έργου Pop Machina ως τις 30/11/2023 και β) του συμβατικού χρόνου της με ΑΔΑΜ 22SYMV011935653 2022-12-30 σύμβασης του αναδόχου κ. Ιάσωνα Δημ. Ζιρώ (ως εκπροσώπου της τριμελούς ομάδας εργασίας), που αφορά στην Παροχή υπηρεσίας για την διεξαγωγή εργαστηρίων Κυκλικής Οικονομίας και Αστικού Σχεδιασμού στο Makerspace του Πειραιά, κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/09/2023, συμβατικής δαπάνης 37.200,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. και τροποποίηση σύμβασης χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση συνδιοργάνωσης του  Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μαραθώνιας Κολύμβησης (Open Water) 2023, στην παραλία Βοτσαλάκια Πειραιώς, σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ).

 

 1. Τροποποίηση της με αρ. 328/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2023.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Παραχώρηση της πλατείας Αλεξάνδρας στο πλαίσιο της τελετής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που θα πραγματοποιηθεί στις 18-5-2023.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων στις πέντε Κοινότητες του Δήμου μας για δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο του εορτασμού για την Ημέρα της Μητέρας.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για παραχώρηση του προαύλιου χώρου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, με σκοπό τη διοργάνωση επίδειξης μόδας, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τις ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2023, την ΠΕΜΠΤΗ 01/06/2023 στις 20:30 μ.μ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Παραχώρηση του Δ.Π. 252 οχήματος καδοπλυντηρίου στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του προτεινόμενου προς έγκριση πεζόδρομου, μεταξύ των οδών Χαϊδαρίου και Φωκίωνος, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 204 και 204Α του τομέα 25, στο πλαίσιο προώθησης της διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά, επί των οδών Μεθώνης – Φωκίωνος – Παπαστράτου – Χαϊδαρίου.
  Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της Λεωφόρου Ειρήνης έμπροσθεν του αριθμού 33, με εξαίρεση τα οχήματα τροφοδοσίας μόνο για στάση κατά τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 π.μ. έως 12:00 π.μ και σε μήκος που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) μέτρα και συζήτηση επί της πρότασης αποχαρακτηρισμού από χώρο στάθμευσης δικύκλων επί της Λεωφόρου Ειρήνης έμπροσθεν του αριθμού 15, ώστε να υπάρξουν περισσότερες θέσεις στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση του κουβουκλίου στη συμβολή των οδών Ιάσονος & Γεωργίου Θεοτόκη.
  Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση του κουβουκλίου επί της Πλατείας Σερφιώτου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 359,47 €, που αντιστοιχεί σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή ή μη οφειλής ποσού 177,58 €, που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών για τον συναλλασσόμενο με κωδικό 11942, λόγω ακύρωσης της εγγραφής.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή ή μη οφειλής ποσού 177,58 € που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών για τον  συναλλασσόμενο με κωδικό 92578 λόγω διαγραφής της οφειλής για την οποία επεβλήθη.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή ή μη οφειλής ποσού 177,58 € που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών για τον  συναλλασσόμενο με κωδικό 23601 λόγω προηγούμενης εξόφλησής του.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 960,00 € του με κωδικό χρεώστη 909894 από τους Βεβαιωτικούς Κατάλογους προστίμων από παραβάσεις γνωστοποιήσεων του έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του νόμου 3463/2006 παρ. 1, λόγω διπλής εγγραφής για το ίδιο πρόσωπο και το ίδιο είδος εσόδου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ή μη των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στο ακίνητο επί της οδού Μεθώνης και Χαϊδαρίου 21, ποσού 720 € για την εταιρεία Π. Α.Ε. Παραγωγής Λογισμικού (Α.Φ.Μ.:998160157, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Κωδικός υπόχρεου:909446) και ποσού 720 € για την Κ.Λ. Εμπορική & Τεχνική Α.Ε. (Α.Φ.Μ.:094232449, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά, Κωδικός υπόχρεου:909447 (συνολικό ποσό 1.440 €).

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 2.114,98 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 32. Διαγραφή ποσού 586,92 €  το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 674,96 €  το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 611,40 €  το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 983,13 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 431,67 € στην Μ.ΜΠ. με κωδικό υπόχρεου 907703 λόγω ένταξης των αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/17.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των Βρεφονηπιακών Σταθμών, ποσού 765,00 €  και τυχόν προσαυξήσεων.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Υλοτομία νεραντζιάς επί της οδού Τομπάζη 67-69.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

Η Φωτογραφία είναι από το αρχείο μας.

 

 

Related Articles

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5/2024, 20.30 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!!! Πάμε μια...

Συνάντηση Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συναντήθηκε χθες, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης...

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ  «ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ»

  Την 1η Ιουνίου, ημέρα Σάββατο  και ώρα 17.00  στο Δημοτικό Θέατρο...