Σάββατο , 23 Σεπτέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ο Δημήτρης Ματθαίου παρέλαβε το ESG Shipping Award 2023 για την ARCADIA Ship Management Co Ltd
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο Δημήτρης Ματθαίου παρέλαβε το ESG Shipping Award 2023 για την ARCADIA Ship Management Co Ltd

Η Arcadia Ship Management Co.Ltd. τιμήθηκε με Health   and  Safety Award κατά την διάρκεια των  ESG Shipping  Awards 2023. Το βραβείο παρέλαβε ο capt. Δημήτρης Ματθαίου ceo της εταιρείας. Ακολουθεί η δήλωσή του:

«On behalf of Arcadia Shipmanagement I am delighted to extend my heartfelt congratulations to each and every member of our remarkable team in Arcadia Shipmanagement on receiving the prestigious ESG (Environmental, Social, and Governance) Shipping Award for our outstanding commitment to the health and safety of our shipping operations.

This incredible accomplishment is a testament to our unwavering dedication and the remarkable strides we have taken in creating a safer and healthier workplace for our employees and the environment.

This award belongs to all of us in Arcadia Shipmanagement , as it is the collective result of our joint efforts, collaboration, and shared vision. Our commitment to excellence and our passion for creating a safe and sustainable future are the driving forces behind this remarkable achievement.

Let us celebrate this milestone together as we continue to strive for excellence in all aspects of our operations. This award serves as a powerful reminder of our responsibility to safeguard the health and safety of our employees, uphold the highest ethical standards, and protect our planet for future generations. From the comprehensive training programs designed to empower our crew members with the knowledge and skills to mitigate risks, to the meticulous implementation of safety protocols and the continuous improvement initiatives we have undertaken, we have left no stone unturned in ensuring a safe and secure working environment for everyone involved.

Furthermore, our commitment to environmental sustainability has played a vital role in this achievement. By employing innovative technologies, optimizing our shipping practices, and adopting eco-friendly measures, we have made significant strides in reducing our ecological footprint while safeguarding the delicate ecosystems we operate in.

Our conscious efforts have not only protected the environment but have also set new benchmarks for sustainable shipping practices in the industry.»

Related Articles

NAVIGATING THE MARITIME LANDSCAPE: Insights into GREECE’S shipping industry

Greece continues to hold a strong position in the maritime industry, demonstrating...

PanamaCanal Update

Kindly note that the earliest slots currently open, utilizing a first-come, first-served...

Με επιτυχία το συνέδριο “Καλές θάλασσες με υγεία και ασφάλεια”

Με  μεγάλη  επιτυχία έγιναν  και οι φετεινές <Καλές θάλασσες  με υγεία και...

LNG-fuelled fleet hits 200 ship mark

The in-service and on-order fleet of LNG-powered seagoing ships has reached the...