Πέμπτη , 25 Απρίλιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ο Ε.Μπαλογιάννης στην ημερίδα: «Ανάπτυξη του Πειραιά από τη Ναυτιλία και τη Ναυπηγοεπισκευή »
ΝΑΥΤΙΛΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο Ε.Μπαλογιάννης στην ημερίδα: «Ανάπτυξη του Πειραιά από τη Ναυτιλία και τη Ναυπηγοεπισκευή »

Ο Ευάγγελος Μπαλογιάννης πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά  “Η ΤΡΙΑΙΝΑ” παρεβρέθηκε σε ημερίδα στο ΕΒΕΠ, με τίτλο:«ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΆ ΑΠΌ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΊΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΉ». 

Ακολουθεί η ομιλία του:

“Χαιρετίζω ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά την ημερίδα αυτή που στόχο έχει την ανάπτυξη του Πειραιά, μέσα από την ναυτιλία και την ναυπηγοεπισκευή στα επόμενα χρόνια .

Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, όπως είναι οι εκτιμήσεις όλων των ασχολουμένων με τον κλάδο, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η κλιματική αλλαγή που έχει φέρει την κλιματική κρίση, οδηγεί αναγκαία στην, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κάθε κλάδο της οικονομίας  με στόχο τη  μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της εξάρτησης από τους περιορισμένους φυσικούς πόρους.

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να κινηθεί – και ήδη άρχισε να κινείται- τόσο η ναυτιλία όσον, και κατ΄ακολουθίαν, η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.

Βασικό στοιχείο της μετάβασης στο νέο περιβάλλον είναι  η ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών μορφών καυσίμων για τα πλοία, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), τα βιοκαύσιμα, η αμμωνία, το υδρογόνο  και η υβριδική/ηλεκτρική κίνηση. Επιπλέον, η εξέλιξη της τεχνολογίας μπαταριών και η χρήση υβριδικής και ηλεκτρικής κίνησης σε διάφορους τύπους πλοίων είναι επίσης μια πιθανή λύση που θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Προϋπόθεση για τη μετάβαση στη νέα εποχή της ναυτιλίας είναι η κατασκευή ή η μετασκευή πλοίων που θα μπορούν να κινούνται με τις νέες φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Αυτό θα φέρει την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας που θα αναλάβει το νέο σύγχρονο έργο της κατασκευής ή της μετασκευής των πλοίων της νέας τεχνολογίας.

Αυτή η  μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές καυσίμων και τεχνολογιών θα έχει αναμφίβολα επιπτώσεις στην απασχόληση των εργαζομένων στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Τα αποτελέσματα όμως θα είναι θετικά, εάν αναληφθούν έγκαιρα οι σχετικές πρωτοβουλίες, ώστε οι σημερινοί εργαζόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.

Οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουμε αποδείξει ότι έχουμε την κατάρτιση, την εμπειρία και τη γνώση, αλλά και τη θέληση , για να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες κάθε εποχής και να ανταποκρινόμαστε με αξιόλογα αποτελέσματα στην κατασκευή οποιουδήποτε έργου.

Έχουμε επισκευάσει και κατασκευάσει χιλιάδες τύπους πλοίων, μεταξύ άλλων φορτηγά πλοία και πλοία μεταφοράς πετρελαίου και των παραγώγων του, πλοία-ψυγεία, ακτοπλοϊκά, ρυμουλκά, πλωτές δεξαμενές για το εμπορικό ναυτικό.

Έχουμε κατασκευάσει τροχαίο υλικό. Έχουμε κατασκευάσει φρεγάτες, κανονιοφόρους και τα υποβρύχια 214 που είναι υπερσύγχρονα, αόρατα  και κινούνται με καύσιμο υδρογόνο.

Μπορούμε να εκτελέσουμε οποιαδήποτε βιομηχανική κατασκευή, όπως ανεμογεννήτριες και να συμμετέχουμε σε νέα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα που έχουν ήδη ξεκινήσει στη χώρα μας ή αναμένονται. Μπορούμε, επομένως, να ανταποκριθούμε με πλήρη επάρκεια και στις απαιτήσεις της νέας ναυτιλίας.

Είναι βέβαια απολύτως φυσικό ότι αυτή η μετάβαση θα απαιτήσει εκπαίδευση και επανακατάρτιση των εργαζομένων στα ναυπηγεία. Οι εργαζόμενοι είμαστε έτοιμοι να μπούμε σ’ αυτό το δρόμο. Το έχουμε κάνει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, κατά την κατασκευή των έργων που προαναφέραμε.

Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να δημιουργηθούν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα ενισχύουν τις δεξιότητες των εργαζομένων στα Ελληνικά Ναυπηγεία και θα τους προετοιμάζουν για τις νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις της νέας ναυτιλίας.

Επιπλέον, η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας και η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της βιώσιμης ναυπήγησης μπορούν επίσης να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων στα ελληνικά ναυπηγεία για να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή μετάβαση προς πιο βιώσιμες πρακτικές. Υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορούν να ακολουθηθούν για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα:

  1. Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση των νέων δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για τις νέες τεχνολογίες .
  2. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που μπορεί να γίνει μέσω ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, σεμιναρίων, εργαστηρίων ή ακόμη και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με πανεπιστήμια ή ειδικούς στον τομέα.
  3. Ενημέρωση των εργαζομένων για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές . Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαρκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή ακόμη και μέσω συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και κέντρα κατάρτισης.
  4. Προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου. Η δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των αρμόδιων φορέων μπορεί να συμβάλει στην ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εργαζομένων αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχή μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ναυπηγική βιομηχανία. Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση θα τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών και να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του τομέα.

Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά όπως είναι γνωστό σε όλους άλλαξαν χέρια .

Ο γνωστός σε όλους εφοπλιστής  κ. Προκοπίου είναι ο νέος επενδυτής των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Όλοι συνέβαλαν στο να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ενεργητικού του ναυπηγείου στον νέο πλειοδότη, πλην όμως κανένας δεν νοιάστηκε για την μεταβίβαση του προσωπικού και εκτιμώ ότι αυτό μπορεί να βλάψει ολόκληρη την ναυπηγική βιομηχανία.

Οι 600 εργαζόμενοι που με την τεχνογνωσία  μας καταφέραμε να κατασκευάσουμε και να επισκευάσουμε όλα όσα προανέφερα,  σήμερα δεν έχουμε προσληφθεί ακόμη στην νέα εταιρία του κ. Προκοπίου.

Κατανοώντας τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις στο μεταβατικό στάδιο που βρίσκονται τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά,  διαμηνύσαμε στον νέο επενδυτή ότι θα θέλαμε να είμαστε  αρωγοί και πρωταγωνιστές στην προσπάθεια αυτή, αρκεί να υπάρχει μεταξύ μας ένα κλίμα ομαλών εργασιακών σχέσεων, που θα στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Τον διαβεβαιώσαμε δε ότι όλοι οι εργαζόμενοι  διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και έχουν την διάθεση, τη θέληση και την ικανότητα να αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας οποιοδήποτε έργο.

Οι καλά  καταρτισμένοι εργαζόμενοι του ναυπηγείου Σκαραμαγκά,  μπορούμε σήμερα με την ανάλογη κατάρτιση να συμμετέχουμε στις νέες τεχνολογίες και να αναμορφώσουμε την παραγωγική διαδικασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και τις ναυπηγικής βιομηχανίας γενικότερα.  Αυτό που σήμερα χρειαζόμαστε είναι επιπλέον πιστοποιήσεις , ειδίκευση , επιμόρφωση για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την νέα τεχνολογία – την πράσινη ανάπτυξη που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες στην ναυτιλία .

Η θέση μας είναι,  και εκτιμώ ότι είναι θέση όλων των εργαζομένων στην ναυπηγική βιομηχανία  από όποιον χώρο και αν προέρχονται , ότι η επιμόρφωση, επανακατάρτιση και εξειδίκευση  πρέπει να έχουν πρακτικό χαρακτήρα και να συνδυάζονται με την καθημερινή μας εργασία στους χώρους δουλειάς και να μην περιορίζονται πάνω από  ένα laptop  ή υπολογιστή και μόνο .

Εκτιμώ ότι υπάρχουν κονδύλια και οι οικονομικοί πόροι για να υποστηριχθεί αυτή η εκπαίδευση των εργαζομένων , γι΄αυτό θα πρέπει άμεσα να αναλάβουμε  πρωτοβουλίες  όλοι ώστε να επιτευχθεί ο  επιδιωκόμενος στόχος και να μην οδηγηθούμε στην ανεργία ούτε να  χαθεί η τεχνογνωσία από  εργαζομένους με πολυετή πείρα .

Θεωρούμε δεδομένο   ότι όλα αυτά προϋποθέτουν  συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου , συλλογικές συμβάσεις  με  όρους  εργασίας  και αμοιβών που να ανταποκρίνονται στις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητές μας .

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας δώσατε την δυνατότητα να τοποθετηθούμε και να αναπτύξουμε τις απόψεις μας και ευχόμαστε και προσδοκούμε σε μια συνεργασία στο μέλλον.”

Related Articles

Α. Μπουλντούμης: “Για μας η προσφορά στον συνάνθρωπο, δεν είναι ευκαιριακή επιλογή, αλλά συνειδητή πράξη”

­”Για μας η προσφορά στον συνάνθρωπο, δεν είναι ευκαιριακή επιλογή, αλλά συνειδητή...

Μανιός και Πνευματικός εισήχθησαν στο Πάνθεον της Ελληνικής Ναυτιλίας

Οι δύο Εισακτέοι για το 2023 ανεβάζουν τον αριθμό των μεγάλων μεγάλες...

Απάντηση του ΥΝΑΝΠ σε δηλώσεις του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Στέφανου Κασσελάκη

Απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε δηλώσεις του Αρχηγού της...

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Ανακοίνωση

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ANNOUNCEMENT Ενημερώνουμε τους επισκέπτες πως την Τετάρτη 24/4...