Πέμπτη , 25 Απρίλιος 2024
Home AGENDA Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 7 Ιουνίου
AGENDAΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 7 Ιουνίου

συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7-6-2023 και ώρα 17:00, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (υβριδική συνεδρίαση),  ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη με link που θα αποσταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91/τ.A΄/2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (5η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (4η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Συμπλήρωση της με αρ. 117/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, για τη διενέργεια Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου: Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου – Στέγαστρα επί των πεζοδρόμων Δημοσθένους και Λυκούργου στο Δήμο Πειραιά.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών για την: Συντήρηση, Επισκευή και Αναβάθμιση του InfoKiosk (έξυπνο παγκάκι).

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επεξεργασία των αιτήσεων εγγραφής των βρεφών και νηπίων βάσει μορίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/17 ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄ και την 212/11-04-2023 απόφαση Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε ο Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθµών.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.A.Ν.) Δήμου Πειραιά, ποσού 250.000,00 €, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

9.  Λήψη απόφασης για συμψηφισμό οφειλών από μισθώματα από Δημοτικά ακίνητα στις πλαζ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ & ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ λόγω μείωσης των μισθωμάτων αυτών βάσει μεταγενέστερων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2021.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανακαίνιση Τουαλετών Σχολικών Κτιρίων 3.2020  κατά έξη (6) μήνες.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συντηρήσεις και επισκευές στα Σχολεία  του Δήμου Πειραιά (Β/θμιας εκπαίδευσης – Από μισθώματα Ιωνιδείου Σχολής), κατά έξη (6) μήνες,  ήτοι μέχρι  26/01/2024.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 22SYMV011493798 2022-10-26, για την υπηρεσία με τίτλο: Τεχνικός Σύμβουλος – Μελετητής για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Παράταση της διάρκειας της σύμβασης με την εταιρεία PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ, κατά 50% της αρχικής, ήτοι κατά τρεις (3) μήνες.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Έγκριση μετακίνησης αφετηρίας Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Πειραιά (γραμμή 5ης Κοινότητας), από την υφιστάμενη θέση (διασταύρωση οδών Λακωνίας και Καπετάν Γέρμα), σε απόσταση 6 μέτρων αντίθετα με τη φορά κίνησης των οχημάτων επί της οδού Λακωνίας και λήψη συμπληρωματικών μέτρων.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση προσθήκη ειδικότητας στο 7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά και κάλυψη του κόστους λειτουργίας τους.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πειραιά στην ΚΟ.Δ.Ε.Π., για την πραγματοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά από 6 έως 14 ετών (19/06/2023 έως 28/07/2023).

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του 10ουΓυμνασίου Πειραιά στην ΚΟ.Δ.Ε.Π., για την συνέχιση της λειτουργίας θερινών τμημάτων του Προγράμματος Διδακτικής Αλληλεγγύης (16/06/2023 έως 30/07/2023).

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου από υπάλληλο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση άδειας υλοποίησης μεγάλης δημόσιας τοιχογραφίας, στο τσιμεντένιο τοιχείο επί της οδού Ακτής Μιαούλη στον Πειραιά, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών, την Πέμπτη

8-6-2023 χορηγία της εταιρείας Urban Act.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων (Ιούνιο-Ιούλιο) που διοργανώνει ο Δήμος του Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 98,34 €, για τον συναλλασσόμενο με κωδικό 216048 που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ατομικής ειδοποίησης.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή προστίμου ποσού 2.625,00 €, για την συναλλασσόμενη με κωδικό 24981, διότι δεν διαγράφηκε μέσω της ρύθμισης του Ν.4257/2014 λόγω μηχανογραφικού προβλήματος.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή ποσού 2.255,00 €, το οποίο αφορά σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,  λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 807,03 €  το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999,  λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 895,22 €το οποίο αφορά σε παραβάσεις ετών 2000, 2001, 2002 και 2003, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 40,00 € το οποίο αφορά σε παράβαση Κ.Ο.Κ.,  με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΚΝ6240 οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 470,00 € το οποίο αφορά σε Κ.Ο.Κ., με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΧΟ1182 οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 1.105,45 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΜΜ7688 οχήματος, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 834,54 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.521,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Φωτογραφία από το αρχείο μας.

 

 

 

Related Articles

Α. Μπουλντούμης: “Για μας η προσφορά στον συνάνθρωπο, δεν είναι ευκαιριακή επιλογή, αλλά συνειδητή πράξη”

­”Για μας η προσφορά στον συνάνθρωπο, δεν είναι ευκαιριακή επιλογή, αλλά συνειδητή...

Γινόμαστε η φωνή της γειτονιάς

Αγία Σοφία – Καμίνια, Παλιά Κοκκινιά – Μανιάτικα, Άγιος Δημήτριος – Απόλλωνας...

«Μια Πέμπτη, μια Σαρακοστή» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς

«Μια Πέμπτη, μια Σαρακοστή» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς: Α. Την Πέμπτη...

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Ανακοίνωση

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ANNOUNCEMENT Ενημερώνουμε τους επισκέπτες πως την Τετάρτη 24/4...