Κυριακή , 24 Σεπτέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ DNV: More 1,000 vessels fitted with battery-power installations.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

DNV: More 1,000 vessels fitted with battery-power installations.

The latest data from DNV’s Alternative Fuels Insight (AFI) platform has revealed that there are now more 1,000 vessels fitted with battery-power installations.

The data collected on battery-powered vessels, which was compiled in collaboration with the Maritime Battery Forum, showed that there are now a total of 1,006 ships as of June 2023, with 769 existing vessels and a further 237 on-order.

Read more about the growing number of battery-powered vessels in TradeWinds: https://dnv.social/3HT

#Maritime #Vessel #Battery #Fuel #Power #Sustainable

Related Articles

FURUNO HELLAS helps Thessaly

FURUNO HELLAS has contributed to Thessaly people support by supplying with essentials...

Ο Γιώργος Ξηραδάκης για την ακρίβεια και την αναβάθμιση της οικονομίας

Από τον Γιώργο Ξηραδάκη ιδρυτή και ceo of  XRTC Business consultants L.T.D....

Jotun Hellas pioneers vessel maintenance and safety with novel Aerial Drone Inspection Service

We are excited to launch our groundbreaking Aerial Drone Inspection Service, ensuring...

NAVIGATING THE MARITIME LANDSCAPE: Insights into GREECE’S shipping industry

Greece continues to hold a strong position in the maritime industry, demonstrating...