Πέμπτη , 25 Απρίλιος 2024
Home ΠΕΙΡΑΙΑΣ Έρχονται νέα οδικά έργα στο λιμάνι του Πειραιά – Σε ποιό σημείο θα γίνει υπόγειος δρόμος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έρχονται νέα οδικά έργα στο λιμάνι του Πειραιά – Σε ποιό σημείο θα γίνει υπόγειος δρόμος

DCIM100MEDIADJI_0091.JPG

Νέα έργα υποδομών δρομολογούνται στο λιμάνι του Πειραιά.

Πρόκειται για έργα υποδομών και συγκεκριμένα για την υπόγεια οδική σύνδεση σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων με τον πρώην χώρο του ΟΔΔΥ.

Στη δεδομένη στιγμή το έργο στο λιμάνι του Πειραιά τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 31/08/2023 από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.

Ταυτότητα του έργου

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην κατασκευή οδού μήκους περίπου 490m για τη φυσική και τελωνειακή σύνδεση της περιοχής του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (προβλήτας Γ2) με τον πρώην χώρο του ΟΔΔΥ στον οποίο βρίσκονται και λειτουργούν τα κτίρια αποθηκών διαχείρισης ΟΛΠ.

Η νέα αυτή υπόγεια οδική σύνδεση αποτελεί ιδιωτική οδό, με κύρια λειτουργία τη σύνδεση των δύο ανωτέρω περιγραφόμενων περιοχών για τη μεταφορά εμπορευμάτων από τους χώρους του εμπορικού λιμένα προς το χώρο των αποθηκών και αντίστροφα και με σκοπό τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στο υφιστάμενο αστικό οδικό δίκτυο.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Κάτω Διάβασης (τούνελ) μήκους 80m με την μέθοδο Cover & Cut, καθώς και έργα εισόδου – εξόδου τόσο στο Νότιο όσο και στο Βόρειο τμήμα, καθώς επίσης και την κατασκευή ενός αντλιοστασίου ομβρίων στην είσοδο της Υπόγειας Διάβασης.

Το έργο θα προσδώσει επί πλέον αποθηκευτικούς χώρους για την εξυπηρέτηση διακίνησης/αποθήκευσης μεγαλύτερου αριθμού οχημάτων, καθώς και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων (εκκενοπληρώσεις εμπορευματοκιβωτίων, εργασίες αποθηκών εφοδιασμού, κλπ.).

Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η λειτουργική διασύνδεση της περιοχής πρώην ΟΔΔΥ, η οποία ανήκει πλέον στην ΟΛΠ Α.Ε., με την υπόλοιπη λιμενική εγκατάσταση του ΟΛΠ, με την οποία στην παρούσα κατάσταση διαχωρίζεται μέσω της Λ. Δημοκρατίας και της εσωτερικής οδού πρόσβασης του λιμένα. Για την καλύτερη αξιοποίηση της συγκεκριμένης περιοχής, είναι απαραίτητη η ενοποίησή της με την υπόλοιπη λιμενική εγκατάσταση χωρίς τους κυκλοφοριακούς και τελωνιακούς περιορισμούς που υφίστανται σήμερα.

Ο συγκεκριμένος συνδετήριος κλάδος θα έχει μήκος περίπου 490m, θα διαθέτει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 4,0 m και περιλαμβάνει την κατασκευή κάτω διάβασης μήκους 80m (κάτω από τη Λ. Δημοκρατίας και την εσωτερική οδό του λιμένα), κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και λοιπών απαιτούμενων τεχνικών έργων, χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση της τελικής στάθμης της οδού, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, εργασίες Η/Μ δικτύου για το φωτισμό της οδού και κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων, εργασίες σήμανσης κλπ.

Για την υλοποίηση της κατασκευής απαιτείται η κατασκευή τεχνικού έργου κάτω διάβασης, στο τμήμα που η οδός διασταυρώνεται με τη Λ. Δημοκρατίας και την εσωτερική οδό του Λιμένα που οδηγεί από τον Κόμβο ιχθυόσκαλας στις Πύλες Σ.ΕΜΠΟ., μήκους περί τα 45,00m.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης κάτω διάβασης θα απαιτηθεί η κατασκευή φρεατοπασσάλων εκατέρωθεν του συνδετήριου κλάδου, και στη συνέχεια κατασκευή νέου καταστρώματος για τις δύο προαναφερθείσες οδούς από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τελική τεχνική λύση για το συγκεκριμένο έργο θα καθοριστεί στο στάδιο της οριστικής μελέτης, αφού ληφθούν προηγουμένως υπόψη από το μελετητή, εκτός από τις παραμέτρους σχεδιασμού, παράμετροι που αφορούν τις κυκλοφοριακές παρακάμψεις που θα απαιτηθούν, την αντιμετώπιση των υπογείων υδάτων, την παράκαμψη δικτύων Ο.Κ.Ω. που υπάρχουν στο σημείο κλπ. Περαιτέρω, στα υπόλοιπα τμήματα της συνδετήριας οδού θα κατασκευαστούν εκατέρωθεν τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Συνοδά Έργα

Επίσης για το οδικό έργο προβλέπονται τα απαραίτητα έργα (φρεάτια, δίκτυο ομβρίων κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν την ευχερή αποχέτευση των ομβρίων απορροών.

Τα έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης της οδού διασφαλίζουν αφενός ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας και αφετέρου τις παρόδιες χρήσεις και ιδιοκτησίες από πλημμυρικά γεγονότα.

Τέλος, αναφέρεται ότι στα πλαίσια υλοποίησης του υπό μελέτη οδικού έργου, θα κατασκευασθούν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και οι σχετικές υποδομές δικτύων Η/Μ και μέτρων ασφαλείας.

 

Επισημαίνεται ότι στην περιοχή που προβλέπεται η κατασκευή του υπόγειου τεχνικού έργου κάτωθεν της Λεωφ. Δημοκρατίας, διαπιστώθηκε η παρουσία υπόγειου αγωγού ακαθάρτων και δύο υπόγειων αγωγών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ οι οποίοι διέρχονται επί της Λεωφ. Δημοκρατίας και προέκυψε η ανάγκη παράκαμψης/ μετατόπισης των εν λόγω αγωγών.

Τέλος, προβλέπεται η τοποθέτηση των απαραίτητων μέσων για την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση της νέας οδού (κυκλοφοριακές πινακίδες, διαγράμμιση) και την ασφάλεια της οδού (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας), καθώς και κάθε απαραίτητη εργασία που θα απαιτηθεί για τη λειτουργικότητα της κατασκευής.

Παράκαμψη αγωγών ύδρευσης

Στην περιοχή που προβλέπεται η κατασκευή του υπόγειου τεχνικού έργου κάτωθεν της Λεωφ. Δημοκρατίας, διαπιστώθηκε η παρουσία υπόγειων αγωγών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και προέκυψε η ανάγκη παράκαμψής/ μετατόπισής τους.

πηγή: https://ypodomes.com/

Related Articles

Α. Μπουλντούμης: “Για μας η προσφορά στον συνάνθρωπο, δεν είναι ευκαιριακή επιλογή, αλλά συνειδητή πράξη”

­”Για μας η προσφορά στον συνάνθρωπο, δεν είναι ευκαιριακή επιλογή, αλλά συνειδητή...

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Ανακοίνωση

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ANNOUNCEMENT Ενημερώνουμε τους επισκέπτες πως την Τετάρτη 24/4...

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: “Τα Πάθη τα Σεπτά”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Η Φιλολογική Στέγη Πειραιώς σας καλεί την Παρασκευή 26 Απριλίου σε...

Συνάντηση ΒΕΠ με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΕΠ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ  ΝΗΣΩΝ ΣΕ...