Κυριακή , 24 Σεπτέμβριος 2023
Home ΕΛΛΑΔΑ “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΛΛΑΔΑ

“Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχει σύγχρονες, διεπιστημονικές και στοχευμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, προς απόφοιτους και στελέχη του ευρύτερου ναυτιλιακού ‘cluster’, με επιστημονική εξειδίκευση, υψηλή κατάρτιση και σύνθετες επαγγελματικές δεξιότητες. Το Εντατικό ΔΠΜΣ οργανώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει στη ναυτιλία, τους λιμένες και την εφοδιαστική αλυσίδα και καλύπτει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση επιχειρήσεων, τη λογιστική, τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις και τη διαχείριση κινδύνων, τη γαλάζια οικονομία, το πράσινο περιβάλλον και την αειφορία, τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και καινοτομίες, τα ενεργειακά δίκτυα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα:
Γραμματεία – Επικοινωνία: Τηλ.: 22280-99514 – email: secr@pms.uoa.gr

Related Articles

FURUNO HELLAS helps Thessaly

FURUNO HELLAS has contributed to Thessaly people support by supplying with essentials...

Jotun Hellas pioneers vessel maintenance and safety with novel Aerial Drone Inspection Service

We are excited to launch our groundbreaking Aerial Drone Inspection Service, ensuring...

Η ομιλία του πρόεδρου Ε.Ε.Α. στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις ΜμΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ...

NAVIGATING THE MARITIME LANDSCAPE: Insights into GREECE’S shipping industry

Greece continues to hold a strong position in the maritime industry, demonstrating...