Κυριακή , 24 Σεπτέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η 2023 IMO  GreenhouseStrategy στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αρκεί
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η 2023 IMO  GreenhouseStrategy στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αρκεί

 

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία, για αναθεώρηση της Στρατηγικής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) σταδιακά και για μηδενικές εκπομπές από την ναυτιλία μέχρι το 2050, αλλά και τον φιλόδοξο στόχο για χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε ποσοστό 10% μέχρι το 2030.

Με γνώμονα την επίτευξη αυτών των στόχων, η ΕΕΝΜΑ οφείλει να επισημάνει ότι απαιτούνται ανάλογες πρωτοβουλίες στην παραγωγή και διάθεση επαρκών ναυτιλιακών καυσίμων. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά, αφού μέχρι το 2030, τα εναλλακτικά καύσιμα θα είναι μονοψήφια (Biofuels 6-9%, E-fuels 0,5-0,7%, LowCarbonfossilFuels 1%, Αμμωνία 1%, Μεθανώλη 1% κλπ). Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με “Orderbook 2022”, τα νεότευκτα πλοία θα κάνουν χρήση “conventionalfuel” σε ποσοστό 88,16% και μόνο σε ποσοστό 11,16%, θα κάνουν χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα και το γεγονός παραμένει, ότι η μείωση των ρύπων δεν εξαρτάται από αυτή καθ’ αυτή την ναυτιλία, αλλά από την δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης ναυτιλιακών εναλλακτικών καυσίμων.

Related Articles

FURUNO HELLAS helps Thessaly

FURUNO HELLAS has contributed to Thessaly people support by supplying with essentials...

Ο Γιώργος Ξηραδάκης για την ακρίβεια και την αναβάθμιση της οικονομίας

Από τον Γιώργο Ξηραδάκη ιδρυτή και ceo of  XRTC Business consultants L.T.D....

Jotun Hellas pioneers vessel maintenance and safety with novel Aerial Drone Inspection Service

We are excited to launch our groundbreaking Aerial Drone Inspection Service, ensuring...

NAVIGATING THE MARITIME LANDSCAPE: Insights into GREECE’S shipping industry

Greece continues to hold a strong position in the maritime industry, demonstrating...