Δευτέρα , 2 Οκτώβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙΜΟ: Μη δεσμευτικός στόχος η επίτευξη καθαρού μηδενικού ισοζυγίου «γύρω στο 2050»
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΙΜΟ: Μη δεσμευτικός στόχος η επίτευξη καθαρού μηδενικού ισοζυγίου «γύρω στο 2050»

Τα κράτη μέλη του ΙΜΟ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με το ακανθώδες ζήτημα της ευθυγράμμισης της ναυτιλίας με τη συμφωνία του Παρισιού. Ο πρόσφατα συμφωνημένος οδικός χάρτης για το κλίμα MEPC καλεί για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών «από ή γύρω, δηλαδή κοντά στο 2050».

Ο ΙΜΟ και η ναυτιλιακή βιομηχανία διαπραγματεύτηκαν μια εξαίρεση από τη συμφωνία-ορόσημο του 2016 για το κλίμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπομπές θα ρυθμίζονταν από τον ΙΜΟ. Μαζί με την αεροπορία, η ναυτιλία είναι ένας από τους δύο μόνο τομείς στον κόσμο που δεν υπόκεινται σε δεσμεύσεις του Παρισιού σε εθνικό επίπεδο. Η φύση του κανονισμού του ΙΜΟ για το κλίμα αποτέλεσε θέμα συνεχούς συζήτησης κατά τη διάρκεια των εννέα ετών που μεσολάβησαν. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε την Πέμπτη αρχίζει να επιλύει αυτό το ζήτημα και περιλαμβάνει στοιχεία προτάσεων από ΜΚΟ, αναπτυσσόμενες χώρες και αντιπάλους της δράσης για το κλίμα – όπως η Κίνα, η οποία έχει πιέσει για μεγαλύτερη ευελιξία στην ημερομηνία-στόχο και λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές εκπομπών.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι της συμφωνίας περιλαμβάνουν μείωση των εκπομπών κατά 20% έως το 2030 και πολύ βαθύτερη μείωση κατά 70% έως το 2040 (σε σχέση με τα επίπεδα του 2008). Το πρώτο επίτευγμα θα ήταν ευρέως εφικτό με αποδεδειγμένες παρεμβάσεις όπως αργός ατμός, έγκαιρη άφιξη, αναβαθμίσεις τεχνικής απόδοσης και πρόσθετα όπως πανιά ρότορα. Ο στόχος για το 2040 θα απαιτήσει βαθύτερες αλλαγές στον εφοδιασμό καυσίμων της ναυτιλίας.
Η συμφωνία υπολείπεται των στόχων των ΜΚΟ καθαρής ναυτιλίας, όπως ο Συνασπισμός Καθαρής Ναυτιλίας, οι Μεταφορές και το Περιβάλλον και η Διατήρηση των Ωκεανών, αλλά είναι επίσης πολύ πιο προηγμένη από την προηγούμενη «φιλοδοξία» του ΙΜΟ για μείωση κατά 50% έως το 2050.
Ωστόσο, οι στόχοι είναι μη δεσμευτικοί, όπως και η προηγουμένως συμφωνηθείσα έκδοση, και το κείμενο καλεί για συμμόρφωση μόνο όταν «το επιτρέπουν οι εθνικές συνθήκες». Ορισμένοι περιβαλλοντικοί υποστηρικτές χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως αποτυχία και ζήτησαν δράση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την παράκαμψη του ΙΜΟ.
Πέρα από τους συμβολικούς στόχους εκπομπών, το MEPC θα προωθήσει επίσης τη συζήτηση μιας από τις κορυφαίες προτεραιότητες πολιτικής των υποστηρικτών της απαλλαγής από τον άνθρακα – μια εισφορά άνθρακα. Παρά την έντονη αντίθεση της Κίνας, ο ΙΜΟ θα προχωρήσει στην εξέταση της τιμολόγησης του άνθρακα ως «οικονομικού μέτρου» για συζήτηση στις επερχόμενες συνεδριάσεις του MEPC.

ΠΗΓΉ Theseanation.gr

Related Articles

DNV: Genesis of a giant- assuring quality in the shipbuilding process

Today we’re in Hamburg – our home for shipping – to celebrate...

COSTAMARE: Διανομή μερίσματος στους μετόχους της

Η Costamare Inc. Δηλώνει τριμηνιαίο μέρισμα στις προνομιούχες και κοινές μετοχές της...

BLACK ROPE: SEPTEMBER MOORING TIPS

SEPTEMBER MOORING TIPS SDMBL & Mooring Equipment at a Glance 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐚...

SNAME GREEK SECTION -Appreciation Event & Award Ceremony

SNAME GREEK SECTION: Appreciation Event &   Award Ceremony WEDNESDAY, 18th OCTOBER 2023...