Κυριακή , 24 Σεπτέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ο Arsenio Dominguez στη θέση του Γενικού Γραμματέα του IMO
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο Arsenio Dominguez στη θέση του Γενικού Γραμματέα του IMO

Το Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organisation – IMO) εξέλεξε σήμερα τον κ. Arsenio Dominguez, με μακρόχρονη εμπειρία στον Οργανισμό, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του IMO (από 1/1/2024). Η ΕΕΕ εύχεται στον κ. Dominguez κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που καλείται να επιτελέσει.
Η αναθεωρημένη στρατηγική του ΙΜΟ για μηδενικές «καθαρές» εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία έως τα μέσα του αιώνα θέτει σειρά προκλήσεων σε όλο τον κλάδο. Ο ΙΜΟ, καλείται, ως παγκόσμιος ρυθμιστής της ναυτιλίας, να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες προσδοκίες. Ο ελληνικός εφοπλισμός, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του, θα συνεχίσει να υποστηρίζει το έργο του ΙΜΟ, με στόχο τη βιωσιμότητα του κλάδου και του πλανήτη.
The International Maritime Organisation (IMO) Council elected today Mr. Arsenio Dominguez, a well-known figure in the Organisation, as Secretary General of the IMO (effective from 1/1/2024). The UGS wishes Mr. Dominguez a most successful term of office, dealing effectively with all the adversities ahead.
The revised IMO strategy for net-zero GHG emissions from shipping by mid-century poses a series of challenges to the whole industry. The IMO is called upon as shipping’s global regulator, to successfully meet the enhanced expectations. The Greek shipping community, with its experience and know-how, will continue to support IMO’ s work towards the sustainability of both our sector and the ecosystem.

Related Articles

FURUNO HELLAS helps Thessaly

FURUNO HELLAS has contributed to Thessaly people support by supplying with essentials...

Ο Γιώργος Ξηραδάκης για την ακρίβεια και την αναβάθμιση της οικονομίας

Από τον Γιώργο Ξηραδάκη ιδρυτή και ceo of  XRTC Business consultants L.T.D....

Jotun Hellas pioneers vessel maintenance and safety with novel Aerial Drone Inspection Service

We are excited to launch our groundbreaking Aerial Drone Inspection Service, ensuring...

NAVIGATING THE MARITIME LANDSCAPE: Insights into GREECE’S shipping industry

Greece continues to hold a strong position in the maritime industry, demonstrating...