Κυριακή , 24 Σεπτέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ BW Group-linked vessel performance firm launches DNV-verified platform
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

BW Group-linked vessel performance firm launches DNV-verified platform

 

Miros Mocean has launched the TrueView Platform to deliver accuracy in ship performance measurements – enabling the verification of ESD benefits, and performance-linked charter party contracts.

The platform enables a complete system for measuring, analyzing and leveraging as per the recently issued Recommended Practice for Technical Ship Performance and the Vessel Technical Index put on public hearing from DNV.

Read the full story in TradeWindshttps://dnv.social/3Nt

Related Articles

FURUNO HELLAS helps Thessaly

FURUNO HELLAS has contributed to Thessaly people support by supplying with essentials...

Ο Γιώργος Ξηραδάκης για την ακρίβεια και την αναβάθμιση της οικονομίας

Από τον Γιώργο Ξηραδάκη ιδρυτή και ceo of  XRTC Business consultants L.T.D....

Jotun Hellas pioneers vessel maintenance and safety with novel Aerial Drone Inspection Service

We are excited to launch our groundbreaking Aerial Drone Inspection Service, ensuring...

NAVIGATING THE MARITIME LANDSCAPE: Insights into GREECE’S shipping industry

Greece continues to hold a strong position in the maritime industry, demonstrating...