Δευτέρα , 20 Μάιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Gaslog: Πράσινα και ψηφιακά projects για μείωση εκμπομπών
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Gaslog: Πράσινα και ψηφιακά projects για μείωση εκμπομπών

Γιώργος Γεωργίου • ggeorgiou@naftemporiki.gr

Σε τρεις βασικές ενέργειες θα εστιάσει η GasLog του Πήτερ Λιβανού για να επιτύχει την απαλλαγή των δραστηριοτήτων της από τον άνθρακα, έχοντας, μάλιστα, ήδη δρομολογήσει σημαντικά «πράσινα» projects.

Όπως είπε ο Paolo Enoizi, CEO της GasLog -με στόλο πλοίων μεταφοράς LNG-, στην έκθεση βιωσιμότητας για το 2022 που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες μέρες, η εταιρεία επικεντρώνει τις προσπάθειες και τους πόρους της πρώτον στη βελτίωση της αποδοτικότητας των περιουσιακών της στοιχείων, δεύτερον στη συνεργασία με τους ναυλωτές για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τρίτον στην υποστήριξη κοινών κανονισμών που θα είναι αξιόπιστοι, ξεκάθαροι και εφαρμόσιμοι, προκαλώντας το «status quo».

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τον πρώτο πυλώνα αυτών των προτεραιοτήτων, η GasLog έχει ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση επί των πλοίων της συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να βελτιστοποιήσουν το προφίλ εκπομπών του στόλου έως και 5%.

Στο πεδίο των νέων καυσίμων και συστημάτων πρόωσης, η ναυτιλιακή εξετάζει συσκευές πρόωσης με τη βοήθεια του ανέμου, τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και λύσεις δέσμευσης εκπομπών καυσαερίων, που μακροπρόθεσμα δύνανται να οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών έως και 90%.

Ανάπτυξη τεχνολογιών

Σε αυτό το πλαίσιο, η GasLog συμμετείχε σε ένα έργο ανάπτυξης με έναν εκ των ναυλωτών των πλοίων της για την εγκατάσταση ενός συστήματος συνεχούς παρακολούθησης των εκπομπών σε δύο πλοία. Οι μελέτες σκοπιμότητας και μηχανικής ολοκληρώθηκαν, ο εξοπλισμός παραδόθηκε στα πλοία και η εγκατάσταση αναμένεται εντός του 2023.

Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε τεχνοοικονομικές αναλύσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών κυψελών καυσίμου στερεών οξειδίων και συστήματος δέσμευσης άνθρακα (CCS) και επί του παρόντος συζητά με ναυπηγεία και προμηθευτές για μια μικρής κλίμακας εγκατάσταση στα πλοία της.

Ο κόμβος CLEOS

Αξιοσημείωτη πρωτοβουλία είναι η ίδρυση εντός του 2022 του κόμβου CLEOS για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, σε συνεργασία με την Drylog, την εταιρεία πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου του κ. Λιβανού και την Olympic Shipping, η οποία διαχειρίζεται τα πλοία που ελέγχονται από το Ίδρυμα Ωνάση.

Το εν λόγω κέντρο στοχεύει στην εκτέλεση και τον συντονισμό εργασιών έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των καυσίμων για την ανάπτυξη ασφαλών, εμπορικά βιώσιμων και εξατομικευμένων τεχνολογιών που απαιτούνται για να μηδενιστεί το αποτύπωμα άνθρακα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Σε ψηφιακό επίπεδο, η GasLog έχει εγκαταστήσει στα πλοία της ένα νέο σύστημα συλλογής δεδομένων από αισθητήρες, το οποίο παρέχει η εταιρεία τεχνολογίας Kongsberg Digital.

Στην τελευταία εξέλιξη, η ναυτιλιακή συμφώνησε με τις Shell και Kongsberg Maritime για την εφαρμογή λογισμικού βελτιστοποίησης υδροδυναμικής στα πλοία που είναι ναυλωμένα στην  κορυφαία ενεργειακή εταιρεία.

Ένα σημαντικό εύρημα από την έκθεση βιωσιμότητας της GasLog είναι πως παρότι οι εκπομπές CO2 υποχώρησαν το 2022 σε ετήσια βάση, ο ετήσιος λόγος αποδοτικότητας (AER) αυξήθηκε.

Μονάδες αποθήκευσης

Η μείωση των εκπομπών αποδόθηκε από την εταιρεία στη μερική χρησιμοποίηση δύο παλαιότερης γενιάς LNG carriers ως πλωτές μονάδες αποθήκευσης (FSUs). Τα εν λόγω πλοία απαλλάχθηκαν από το σύστημα συλλογής δεδομένων (DCS) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) από τα κράτη σημαίας τους για τις περιόδους αυτές. Επίσης, οι μεγαλύτερες περίοδοι αδράνειας λόγω της συμφόρησης στα λιμάνια διεθνώς και της χαμηλότερης μέσης ταχύτητας, συγκριτικά με το 2021, συνεισέφεραν στην πτώση των εκπομπών.

Ωστόσο, η πτώση δεν αποτυπώθηκε στον ΑΕR, κυρίως διότι υπήρξε ενισχυμένη χρήση fuel oil, αντί για LNG. Σημειώνεται ότι το 2022 η χρήση του LNG έγινε ακριβότερη, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως εξηγεί η GasLog, ο AER -υπολογίζεται από τις εκπομπές άνθρακα ενός πλοίου ανά ακριβή χωρητικότητα-απόσταση, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως η κατανάλωση καυσίμου, η απόσταση που διανύει το πλοίο και το σχέδιο αυτού- επηρεάζεται σημαντικά από το λειτουργικό προφίλ των πλοίων, τα οποία κατευθύνονται από τις οδηγίες των ναυλωτών. «Το σχέδιο και η κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών πλοίων πρέπει να συνδυαστεί με την αποδοτική λειτουργία αυτών για να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα» υπογραμμίζει η GasLog.

Πηγή Ναυτεμπορική https://www.naftemporiki.gr/

Related Articles

Join KATRADIS at Posidonia 2024

Join KATRADIS at #Posidonia 2024, the premier maritime event, from June 3-7,...

Πλοίο Ελληνόκτητης εταιρείας χτύπησαν οι Χούθι

Αναδημοσίευση από τη  σελίδα της ΠΕΝΕΝ: Αυτής της ελληνόκτητης εταιρείας είναι το...

BLACK ROPE: JOIN US AT POSIDONIA 2024

JOIN US AT POSIDONIA 2024  STAND 2.558 | HALL 2 What a...

TRADING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ (Live Webinar)από την UPoilTankers & Trading ltd

(Emission Trading, μεσω των χρηματιστηρίων Ρύπων ) Η εταιρία UPoilTanklers & Trading...