Πέμπτη , 30 Μάιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ SEAGULL: Special Transports is here to provide you with top-notch solutions tailored to your unique requirements
ΝΑΥΤΙΛΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ

SEAGULL: Special Transports is here to provide you with top-notch solutions tailored to your unique requirements

SEAGULL SA

Are you in need of specialized transportation services? Look no further!

Special Transports is here to provide you with top-notch solutions tailored to your unique requirements.

Why choose Special Transports?

1. Expertise: With years of experience in the industry, our team of professionals possesses extensive knowledge and expertise in handling special transports.

2. Specialized Equipment: We have a wide range of specialized equipment

3. Customized Solutions: We understand that every project is different. Our dedicated team works closely with you to develop customized transportation solutions that meet your specific needs. From route planning to permit acquisition, we take care of every detail, ensuring a hassle-free experience.

4. Global Reach: Our network of partners and affiliates spans across the globe, allowing us to provide transportation services wherever you need them

5. Reliable and Timely Service: We understand the importance of meeting deadlines and ensuring your cargo arrives on time. With our efficient processes and dedicated team, you can trust us to deliver your goods safely and on schedule.

Contact us today to discuss your transportation needs and let us provide you with a customized solution.

Visit our website www.seagull.gr or call us at +30 2104291045 to get started.

Experience exceptional transportation solutions with Seagull Sa!

SEAGULL Group, established in 2006, is an International Freight Forwarder with headquarters in Zurich, Switzerland. The shareholders of the company identified the gap in the market at that time and Seagull was incorporated to offer all freight forwarding services. SEAGULL offers superior service in transportation and integrated logistics. Employing a highly personalized model along with our international agent network/partnerships, we provide a competitive advantage to all customers, through optimized cargo and information visibility and optimization of cargo. Since our formation, we have been delivering on our commitment to consistently grow our business by maintaining a customer-driven strategic focus. We remain committed to the long term development of our people whereas we have also integrated a model for selection, development, assessment and growth for our vendor partners. We have a strong passion for what we do, and we take pleasure in servicing our customer’s needs. We are committed to the highest standards of values, expertise and professionalism throughout the organization. This includes a commitment to comply with international best practices in corporate governance matters. We are continually reviewing our corporate governance standards and procedures in the light of current developments and rule making projects in Europe and the World, in order to ensure that our systems remain in line with the latest developments. Our Administrative Board meet regularly in order to examine strategy issues, policy, sales and our business plans. Our company is audited since its first year from certified chartered accountants and is annually evaluated by Internationally Recognized Credit Rating Agencies.

Read more https://www.linkedin.com/company/seagull-worldwide/

Related Articles

Παρασημοφόρηση του Πάνου Λασκαρίδη από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής απένειμε σήμερα το πρωί...

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 2023-2024

Δημοσιεύτηκε σήμερα η Ετήσια Έκθεση 2023-2024 της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία...

ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2024: Συναυλία με την Γλυκερία στην Πειραϊκή

10 χρόνια Ημέρες Θάλασσας Με βάρκα την Ελλάδα  Σε ένα μουσικό ταξίδι...

Η ιστορία των Καρπαθίων του Πειραιά

Πρόσκληση και Πρόγραμμα: Η ιστορία των Καρπαθίων του Πειραιά | Ημέρες Θάλασσας...