Σάββατο , 23 Σεπτέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Χάρης Βαφειάς: IMPERIAL PETROLEUM INC ρεκόρ κερδών για το Α΄εξάμηνο του 2023
ΝΑΥΤΙΛΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάρης Βαφειάς: IMPERIAL PETROLEUM INC ρεκόρ κερδών για το Α΄εξάμηνο του 2023

Η IMPERIAL PETROLEUM INC του Χάρη Βαφειά(εισηγμένη στο Αμερικανική Χρηματαγορά) κατέρριψε κάθε ρεκόρ κερδών για το Α΄εξάμηνο του 2023. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν από τις 304.101 το 2022 στα 52.550.587

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 • Λειτουργική αξιοποίηση του στόλου 75,4% το 2ο τρίμηνο του 23ου με 28 ημέρες τεχνικής εκμίσθωσης και 129 ημέρες επανατοποθέτησης του σκάφους.
 • Το 68,5% των ημερολογιακών ημερών του στόλου που ισοδυναμούν με 734 ημέρες το 2ο τρίμηνο του 23ου ήταν αφιερωμένο σε δραστηριότητα spot.
 • Έσοδα 59,0 εκατομμυρίων δολαρίων το 2ο τρίμηνο 23’ – αυξήθηκαν κατά 47,7 εκατομμύρια δολάρια ή 422,1% από το δεύτερο τρίμηνο του 22ου.
 • Καθαρά έσοδα 16,8 εκατομμυρίων δολαρίων το 2ο τρίμηνο 23′ αυξήθηκαν κατά 16,7 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 22′.
 • Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα 26,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2ο τρίμηνο 23′ αυξήθηκε κατά 26,5 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 22′ ή 26.500%.
 • Προσαρμόστηκε το EBITDA1 των 30,8 εκατομμυρίων δολαρίων το 2ο τρίμηνο του 23ου, αυξήθηκε κατά 27,8 εκατομμύρια δολάρια ή 926,7% από το δεύτερο τρίμηνο του 22ου.
 • Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιακών καταθέσεων 98,6 εκατομμυρίων $ στις 30 Ιουνίου 2023 – ένα ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο παρά τη χρήση ποσού 45,9 εκατομμυρίων $ εντός του 2ου τριμήνου του 23ου για την αποπληρωμή όλων των εκκρεμών δανείων.
 • Στις 30 Ιουνίου 2023 η Imperial Petroleum έχει μηδενικό χρέος στον ισολογισμό της.
 • Το 1ο εξάμηνο του 23’ η Εταιρεία δημιούργησε καθαρό εισόδημα 52,6 εκατομμυρίων $ που αντιστοιχεί σε βασικό EPS 3,17 $.
 • Το 1ο εξάμηνο του 23ου η Εταιρεία δημιούργησε Προσαρμοσμένο Καθαρό Εισόδημα 62,6 εκατομμυρίων $ που αντιστοιχεί σε Προσαρμοσμένο βασικό EPS1 ύψους 3,79 $.
 • Αποσύνδεση δύο από τις τέσσερις εταιρίες μεταφοράς ξηρού φορτίου Handysize σε μια ξεχωριστή εισηγμένη οντότητα που ονομάζεται C3is Inc. στις 21 Ιουνίου 2023.
 • Η Imperial Petroleum διατηρεί συμμετοχή στην C3is Inc. μέσω της ιδιοκτησίας 600.000 Μετατρέψιμων Προνομιούχων Μετοχών της Σειρά Α της C3is Inc.
 • Τον Ιούλιο του 2023, η Εταιρεία πούλησε το δεξαμενόπλοιο Aframax στην C3is Inc. για αντίτιμο 43 εκατομμυρίων δολαρίων.

 

Αποτελέσματα έξι μηνών 2023:

 Τα έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 ανήλθαν σε 124,5 εκατομμύρια $, σημειώνοντας αύξηση 108,0 εκατομμυρίων $, ή 654,5%, σε σύγκριση με έσοδα 16,5 εκατομμυρίων $ για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου όρου αριθμός των πλοίων μας και βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς με αποτέλεσμα υψηλότερα ναύλους, ιδίως στην αγορά των δεξαμενόπλοιων spot.

 Τα έξοδα ταξιδιού και τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν 36,1 εκατομμύρια δολάρια και 13,9 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 4,9 εκατομμύρια δολάρια και 5,1 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Η αύξηση κατά 31,2 εκατομμύρια δολάρια στα έξοδα ταξιδίου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των spot ημερών του στόλου μας κατά 1.009 ημέρες (458,6%). Η αύξηση των 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων οφειλόταν κυρίως στην αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων του στόλου μας κατά περίπου έξι πλοία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.imperialpetro.com/

 

Related Articles

NAVIGATING THE MARITIME LANDSCAPE: Insights into GREECE’S shipping industry

Greece continues to hold a strong position in the maritime industry, demonstrating...

PanamaCanal Update

Kindly note that the earliest slots currently open, utilizing a first-come, first-served...

Με επιτυχία το συνέδριο “Καλές θάλασσες με υγεία και ασφάλεια”

Με  μεγάλη  επιτυχία έγιναν  και οι φετεινές <Καλές θάλασσες  με υγεία και...

LNG-fuelled fleet hits 200 ship mark

The in-service and on-order fleet of LNG-powered seagoing ships has reached the...