Δευτέρα , 4 Δεκέμβριος 2023
Home SLIDER Ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη Ναυτιλία στις Βρυξέλλες 2023- Η Ελληνική Ναυτιλία πρωταγωνιστεί στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις
SLIDERΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη Ναυτιλία στις Βρυξέλλες 2023- Η Ελληνική Ναυτιλία πρωταγωνιστεί στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Ναυτιλία 2023 στις Βρυξέλλες

Η ναυτιλία των Ελλήνων πρωταγωνιστεί στις ευρωπαϊκές εξελίξεις

Σημαντικές πρωτοβουλίες και συναντήσεις της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Ναυτιλία 2023

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (EEE), κα. Μελίνα Τραυλού, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κ.κ. Δημήτριο Φαφαλιό, Μαρίλυ Φραγκίστα και Βασίλειο Παπαγιαννόπουλο πραγματοποίησε σειρά σημαντικών συναντήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Ναυτιλία, που διεξήχθη τις προηγούμενες ημέρες, στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων σφυρηλατήθηκαν περαιτέρω οι σχέσεις της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας με τους ευρωπαίους εταίρους της και σηματοδότησαν τη δυναμική παρουσία της τόσο στα ευρωπαϊκά, όσο και στα διεθνή δρώμενα.

Στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Ναυτιλία όλοι οι ομιλητές επεσήμαναν με σαφήνεια ότι η περαιτέρω αναγνώριση του ναυτιλιακού κλάδου σε στρατηγικό εταίρο αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ, καθώς η ναυτιλία αναδεικνύεται ως αδιαμφισβήτητος εγγυητής της ενεργειακής και επισιτιστικής ασφάλειας και της ευημερίας της. Παράλληλα, η ναυτιλία συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής δυναμικής της Ευρώπης. Το εύλογο συμπέρασμα όλων των ομιλητών ήταν ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευημερία, η ευρωστία, η βιωσιμότητα και η ενεργειακή και επισιτιστική ανεξαρτησία της.

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ είχε μια σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων και επαφών με Ευρωπαίους Αξιωματούχους, αλλά και θεσμικούς παράγοντες του ναυτιλιακού κλάδου, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κυρία Μελίνα Τραυλού συναντήθηκε,μεταξύ άλλων, με τους:

– τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά,

– τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS), κ. Emanuele Grimaldi,

– την Πρόεδρο της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών, κα. Gaby Bornheim,

– την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, κα Magda Kopczynska,

– τον Πρόεδρο του BIMCO, κ. Niko Schües,

– καθώς και τον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004 – 2014) και

κεντρικό ομιλητή της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Ναυτιλία, κ. José Manuel

Barroso

 

Επίσης, αντιπροσωπεία της ΕΕΕ με επικεφαλής την Πρόεδρό της και αποτελούμενη από τους κ.κ. Δ. Ι. Φαφαλιό και Β. Παπαγιαννόπουλο συναντήθηκε με την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, κα Adina Valean. Οι συζητήσεις εστίασαν στον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η ευρωπαϊκή ναυτιλία για την ΕΕ και στην ανάγκη για διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο. Επισημάνθηκε ότι η ναυτιλία της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει ηγέτιδα δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη και να αναβαθμιστεί σε στρατηγικό εταίρο για την ΕΕ, ώστε να συνεχίσει να διασφαλίζει, μέσω της πρωτοκαθεδρίας της, την  ευημερία της Ευρώπης.

Ακολουθούν μείζονος σημασίας τοποθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Ναυτιλία.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέδειξε τη σημαντική και πολύπλευρη συνεισφορά της ναυτιλίας : «Ο τομέας της ναυτιλίας διαδραματίζει κεντρικό και στρατηγικό ρόλο για την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης, συνδέοντας την ήπειρό μας με τον υπόλοιπο κόσμο και προωθώντας την παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες ,βασική αξία της Ευρώπης. Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω ότι όχι μόνο εκτιμούμε τη συμβολή του κλάδου της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την απειλή της ανταγωνιστικότητάς της».

Στην κεντρική ομιλία της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Ναυτιλία, ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso, αναρωτήθηκε πόσοι από τους Ευρωπαίους πολίτες γνωρίζουν ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία αντιστοιχεί στο 40% του παγκόσμιου στόλου, ενώ επεσήμανε ότι: «Η ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Συνιστά τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο μεταφοράς και διασφαλίζει το ελεύθερο εμπόριο που αποτελεί καίριο παράγοντα για την ευημερία των πολιτών. Θα ήθελα να συγχαρώ την ευρωπαϊκή ναυτιλία καθώς στηρίζει εμπράκτως τους στόχους της ΕΕ προς την απανθρακοποίηση. Είναι υποχρέωσή μας να εξασφαλίσουμε παροχή οικονομικής και χρηματοδοτικής βοήθειας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία αντιμετωπίζει σήμερα μια σημαντική απειλή λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού κυρίως από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας, ο οποίος έχειδημιουργήσει νέα δεδομένα στον κλάδο. Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με την Κίνα αποτελεί κύρια προτεραιότητα. Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ της ατζέντας για το κλίμα και της ανταγωνιστικότητας, αποτελεί μείζον ζήτημα για την ΕΕ. Δεν έχουμε στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα μας και θα πρέπει να υιοθετήσουμε επειγόντως μία σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Στην κεντρική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης, συμμετείχε ο Γραμματέας της ΕΕΕ, κ. Δημήτριος Φαφαλιός, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Σε αυτή την περίπλοκη γεωπολιτική κατάσταση την οποία βιώνουμε, η βιομηχανία μας διαθέτει την ευελιξία και την ικανότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις εξελισσόμενες προκλήσεις θωρακίζοντας τα συμφέροντα της ΕΕ. Ωστόσο, ο τομέας μας, και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα ιδιαίτερα σε σχέση με τις χώρες της Ανατολικής Ασίας, οι εθνικές πολιτικές των οποίων περιλαμβάνουν το ναυτιλιακό τομέα ως αναπόσπαστο μέρος τους.

Με την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης της Ναυτιλίας, η Πρόεδρος της ΕΕΕ κα. Μελίνα Τραυλού υπογράμμισε: «Η στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και την ευρωστία της ΕΕ είναι αδιαμφισβήτητη. Απαιτείται, όμως, ισχυρή πολιτική βούληση και σταθερή δέσμευση για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλιστεί τόσο η βιωσιμότητα του κλάδου όσο και η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ».

The President, Melina Travlos, and members of the UGS BoD, Mr. D. J. Fafalios, Ms. Marily Fragkista and Mr. V. Papagiannopoulos, participated in the European Shipping Summit in Brussels and had constructive discussions, increasing the presence and impact of Greek shipping on both European and global affairs.
The meetings held, among others, with the former President of the European Commission and Keynote Speaker of the 2023 European Shipping Summit, Mr. José Manuel Barroso, the Vice President of the European Commission, Mr. Margaritis Schinas, the EU Commissioner for Transport, Ms. Adina Valean, the Chair of the International Chamber of Shipping (ICS), Mr. Emanuele Grimaldi, the President of the German Shipowners Association (VDR), Ms. Gaby Bornheim, the Director General of European Commission’s DG MOVE, Ms. Magda Kopczynska, and the President of BIMCO, Mr. Niko Schües.

#UGS #MelinaTravlos #VDR #ECSA #ESS2023 #EuropeanShippingSummit

Στην αρχική φωτογραφία Η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού με τον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso

 

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά

 

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού με τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ναυτικού    Επιμελητηρίου (ICS), κ. Emanuele Grimaldi και την Πρόεδρο της Ένωσης Γερμανών  Εφοπλιστών, κα. Gaby Bornheim

 

 

Ο Γραμματέας της ΕΕΕ, κ. Δημήτριος Φαφαλιός κατά τη διάρκεια της κεντρικής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Ναυτιλία

Related Articles

Γιάννης Κοκαράκης- BureauVeritas: Ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο για πλοία και για εξοπλισμό

Ο Δρ. Γιάννης Κοκαράκης Αντιπρόεδρος Τεχνολογίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Hellenic BS-ME Zone...

New partnership: Vanos S.A. and Particles plus

VANOS S.A. is proud to announce a new partnership with Particles Plus,...

Ομιλία και συναντήσεις του Υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη στην 33η Συνέλευση του (ΙΜΟ)

«Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας και να δώσουμε λύσεις στα...

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v New Orleans with Kawasaki

ATHENS, GREECE,–Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company...