Σάββατο , 15 Ιούνιος 2024
Home ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΠ Α.Ε.: Ισχυρές επιδόσεις το α’ εξάμηνο του 2023, με σημαντική αύξηση κερδοφορίας και κύκλου εργασιών
ΕΛΛΑΔΑΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε.: Ισχυρές επιδόσεις το α’ εξάμηνο του 2023, με σημαντική αύξηση κερδοφορίας και κύκλου εργασιών

Η ΟΛΠ Α.Ε.,το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2023, παρουσίασε νέα ισχυρήαύξηση εσόδων και κερδών πετυχαίνοντας τις υψηλότερες επιδόσεις της ιστορίας της. Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση κατά48,8% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε € 49,4εκατ. έναντι  €33,2εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2022, και στα κέρδη μετά από φόρους που ανήλθαν σε €38,7 εκατ. έναντι €25,9 εκατ. παρουσιάζοντας θετική μεταβολή 49,6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.Σημαντική αύξηση παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ Α.Ε. κατά 10,0 % το α’ εξάμηνο του 2023, με τον τελευταίο να ανέρχεται σε102,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά9,3 εκατ. ευρώ.

 

Η εκ νέου αύξηση του κύκλου των εργασιών συντελέστηκε χάριν στην αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς δραστηριότηταςτης ΟΛΠ Α.Ε.Κυρίως επιτεύχθηκε από τον τομέα της κρουαζιέρας όπου διακινήθηκαν περίπου διπλάσιοι επιβάτες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση στη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων συνολικά και στους τρεις (3) Προβλήτες του λιμένος, παρά τις προκλήσεις  που αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό ο τομέας των μεταφορών.

 

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. YuZenggang, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εκ νέου πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα του λιμένα και τη δυναμική έναρξη του οικονομικού έτους 2023, τονίζοντας ότι η ισόρροπη ανάπτυξη και η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε όλους τους λιμενικούς τομείς δημιουργούν τις τόσο θετικές κάθε φορά οικονομικές επιδόσεις, έχοντας δημιουργήσει και κυρίως καθιερώσει πλέον ένα ολοκληρωμένο, ποιοτικό και υψηλής ανταγωνιστικότητας λιμάνι.

PPA SA: Strong performance in the first half of 2023, with a significant increase in profitability and turnover

27 September 2023.In the first half of the fiscal year 2023, PPA S.A. reported a continued robust increase of profits and income, achieving the new highest performance in its history. More specifically, there was an increase of 48.8% in profits before taxes, totaling €49.4 million, compared to €33.2 million in the same period of 2022. Profits after taxes reached €38.7million, compared to €25.9 million in the corresponding period of 2022, marking a positive change of 49.6%.PPA S.A. also achieved a significant increase of 10.0% in its turnover during the first half of 2023, which reached €102.4 million.

This renewed growth in turnover was attributed to increased revenue across all sectors of PPA S.A.’s activities.Especiallyit was driven by the cruise sector where approximately double number of passengers transported compared to the corresponding period of the previous year. Additionally, there was an increase in container handling in the total three (3) Piers of the port, despite the challenges currently facing the transport sector.

Mr. Yu Zenggang, Chairman of PPA S.A., expressed his satisfaction with the renewed positive financial results of the port and the strong start of the fiscal year 2023.He underscored that the unwavering dedication to achieving a balanced growth and continuously improving services across all port sectors has consistently played a pivotal role in driving these positive financial results, firmly establishing the port as comprehensive, high-quality, and highly competitive.

Related Articles

«Προσφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών στο ΣτΕ κατά του νέου φορολογικού νόμου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις  17.6.2024»

  Η Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών -Επιστημόνων – Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, όπως...

Επικαιρότητα 13ης Ιουνίου

ΕΘΝΙΚΑ Όταν φοράω το εθνόσημο, το σώμα μου πηγαίνει μόνο του Καλλιτεχνική...

ΕΒΕΠ «Τελετή Απονομής των Greek Top Women Awards 2024»

Η φετινή εκδήλωση της απονομής των Greek Top Women awards μας έδωσε...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...