Τρίτη , 21 Μάιος 2024
Home ΕΛΛΑΔΑ Όμιλος Καμαρίδη: Στα 106,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2022 – Στα 19,73 εκατ. τα EBITDA το 2022
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Καμαρίδη: Στα 106,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2022 – Στα 19,73 εκατ. τα EBITDA το 2022

Ο Όμιλος Καμαρίδη ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματά του για το έτος 2022, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 106,66 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 2.32% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Μικτά αποτελέσματα: Τα μικτα κερδη του Ομίλου ανήλθαν σε 21,39 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6.35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κέρδη Προ Φόρων: Οι καθαρές κερδοφορίες προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 17,42 εκατ. ευρώ, αντί 17,35 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

EBITDA: Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 19,72 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας την αποδοτική λειτουργία του Ομίλου.

Αποθέματα: Τα αποθέματα του Ομίλου ανέρχονται σε 32,2 εκατ. ευρώ, με μείωση 6.29% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Εμπορικές Υποχρεώσεις: Οι εμπορικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 28.28%, φτάνοντας σε 7,01 εκατ. ευρώ.

Διαθέσιμα: Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 123.96% και ανήλθαν σε 10,5 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Καμαρίδης, ανέφερε: “Το 2022 ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος για τον κλάδο του χάλυβα. Η άνοδος των τιμών και για το 2022 δημιούργησε μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους αλλά η άνοδος του πληθωρισμού μείωσε ελαφρώς τη ζήτηση. Παρά τις προκλήσεις αυτές, ο Όμιλος Καμαρίδη κατάφερε να επιδείξει αξιόλογη αντοχή και επιτυχία το έτος 2022 αυξάνοντας τη ρευστότητά του.

 

Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την αφοσίωση και την αποτελεσματική διαχείριση του Ομίλου μας, και αναμένουμε τη συνέχιση της ανάπτυξης και της επιτυχίας του στο μέλλον.”

Ο Όμιλος, έπειτα από την επένδυση της θυγατρικής στη Βουλγαρία (παραγωγή πάνελ πετροβάμβακα και πολυουρεθάνης), παραμένοντας πιστός στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνεχίζει τις επενδύσεις του, άμεσα και έμμεσα, στις Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας:

– Παραγωγή μεταλλικών στοιχείων για βάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων (αύξηση παραγωγικής δυναμικής μεταλλικών βάσεων στα 1500 MW/έτος)

– Χαρτοφυλάκιο πέντε (5) αιολικών σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 120,3 MW και εκτιμώμενου προϋπολογισμού 121,28 εκατ. ευρώ το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση δυνάμει του ΦΕΚ υπ’ αριθμόν 285 B’/27.01.2021 σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης και Απόφασης Ένταξης από την Δ.Ε.Σ.Ε.

–  Χαρτοφυλάκιο τριών (3) φωτοβολταϊκών σταθμών Παραγωγής Ενέργειας συνολικής ισχύος 30 MW και εκτιμώμενου προϋπολογισμού 16,50 εκατ. ευρώ.

– Ολοκλήρωση 2 MW φωτοβολταϊκών Net-Metering σε στέγες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του ομίλου.

Ο Όμιλος αναμένεται, και κατά το 2023, να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία.

Δείτε περισσότερα για τον Όμιλο εδώ: https://www.kamaridis.gr/

Related Articles

Στατιστικά στοιχεία Απριλίου 2024

Από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και Δίωξης Ναρκωτικών...

ΝΕΕ: Εισηγήθηκε αναβολή εφαρμογής του Π.Δ.για τα ρυμουλκά-ναυαγοσωστικά

Την αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος του 2022 για τα ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά...

Επικαιρότητα 17ης Μαΐου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ Το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, 17 (4) Μαΐου 1914 – Αυτονομία της...