Παρασκευή , 8 Δεκέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Investigating Carbon Capture and Storage for an LNG carrier
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Investigating Carbon Capture and Storage for an LNG carrier

Η Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (CCS) αναδεικνύεται ως μια άκρως σχετική στρατηγική απαλλαγής από τον άνθρακα. Σε ένα Joint Industry Project, η DNV και αρκετοί εταίροι του κλάδου ερεύνησαν την οικονομική σκοπιμότητα ενός συστήματος CCS σε έναν μεταφορέα LNG 109.000 dwt/174.000 cbm, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στο κόστος, τη συμμόρφωση και την ευελιξία στα καύσιμα για να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να πλοηγηθούν στους πολλούς σχετικούς παράγοντες. Η ΚΕΠ μελέτησε διάφορα μελλοντικά σενάρια κόστους, δείχνοντας ότι ακόμη και το πρόσθετο κόστος στο λιγότερο ευνοϊκό σενάριο καθιστά την επιχειρηματική υπόθεση μια σχετική επιλογή για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Η CCS δίνει στον πλοιοκτήτη αυξημένη ευελιξία και εμπορευσιμότητα, σημαντικούς παράγοντες όσον αφορά την αβέβαιη μελλοντική εξέλιξη των τιμών της ενέργειας. Μάθετε στη νέα παρουσίαση για το #maritimeimpact πώς λειτουργεί ο εξοπλισμός CCS, πώς μπορεί να τακτοποιηθεί στο πλοίο και τι ανακάλυψε το JIP για διάφορα σενάρια OPEX και CAPEX. https://dnv.social/4b1

Carbon Capture and Storage (CCS) is emerging as a highly relevant decarbonization strategy. In a Joint Industry Project, DNV and several industry partners investigated the economic feasibility of a CCS system on board a 109,000 dwt/174,000 cbm LNG carrier, accounting for cost implications, compliance and fuel flexibility to help owners navigate the many relevant factors. The JIP studied various future cost scenarios, showing that even the added costs in the least favourable scenario make the business case a relevant option towards decarbonization. CCS gives the shipowner increased flexibility and marketability, important factors regarding the uncertain future energy price development. Learn in the new slideshow on #maritimeimpact how CCS equipment works, how it can be arranged on board and what the JIP found out for various OPEX and CAPEX scenarios. https://dnv.social/4b1

#decarbonization #ccs #maritime

Related Articles

Νεκρός άνδρας στην Ψυττάλεια

Ανεύρεση σορού άνδρα στην Ψυττάλεια – Μηχανική βλάβη Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στην Πάτρα...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΕΚ» ΑΠΟ ΤΗΝ “ATTICA A.E. “

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 4/12/2023 η συγχώνευση Attica AE Συμμετοχών – ΑΝΕΚ ΑΕ...

83 Χρόνια ΕΕΝΜΑ: «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Η ΕΕΝΜΑ με αφορμή την...

Η ΑΘΗΝΑ θα φιλοξενήσει τα 31α AMVER AWARDS που τιμούν το παράδειγμα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ

Η καρδιά της ελληνικής ναυτοσύνης χτυπά και φέτος στο AMVER AwardsGalaDinner, τον...