Δευτέρα , 4 Δεκέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ MOORE GREECE-Σεπτέμβριος 2023
ΝΑΥΤΙΛΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MOORE GREECE-Σεπτέμβριος 2023

MOORE GREECE- Ενημέρωση

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά

Στο ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Σεπτεμβρίου 2023, εστιάζουμε στις αλλαγές που επέφερε η αναθεώρηση του Merchant Shipping Notice 150 (rev.1) της Μάλτας σχετικά με τη σύνταξη και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων μαλτέζικων εμπορικών ναυτιλιακών οργανισμών.

Στα ναυτιλιακά νέα του μήνα, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται κυρίως στις αυξημένες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων, ύψους 6,9 δισ. δολαρίων από Έλληνες εφοπλιστές, ενώ αριθμός ρεκόρ σημειώθηκε και στις παραγγελίες LNG πλοίων στα κινεζικά ναυπηγεία.

Ακόμη, σημειώνουμε την ανάκαμψη της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη και τη θετική πορεία της αγοράς για τα dry bulk carriers και ιδιαίτερα τα panamaxes.

Τέλος, το φορολογικό τμήμα της Moore συνοψίζει τις αλλαγές που επιφέρει το νέο πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων στην Ευρώπη (“Business in Europe: Framework for Income Taxation”, “BEFIT”), το οποίο εισάγει ένα νέο, ενιαίο σύνολο κανόνων για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης των ομίλων εταιρειών.

 

Αλλαγές στη σύνταξη και υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για Εμπορικούς Ναυτιλιακούς Οργανισμούς της Μάλτας

 Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Ναυτιλία

Έπειτα από την αναθεώρηση του Merchant Shipping Notice 150 (rev.1) της Μάλτας, οι οικονομικές καταστάσεις μαλτέζικων εμπορικών ναυτιλιακών οργανισμών μπορούν να ελεγχθούν σε οποιαδήποτε χώρα, εφόσον έχουν καταρτιστεί με βάση ένα πλαίσιο που είναι αποδεκτό στη Μάλτα, όπως τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα οικονομικά αποτελέσματα μπορεί να είναι είτε για αυτόνομες οντότητες είτε για μέρος ενός ενοποιημένου ομίλου εταιρειών.

Περισσότερα


Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος

 Φορολογία |  Γενικά

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων στην Ευρώπη (“Business in Europe: Framework for Income Taxation”, “BEFIT”), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει ένα νέο, ενιαίο σύνολο κανόνων για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης των ομίλων εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα υπάρχει ένα κοινό σύνολο κανόνων, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες που είναι μέλη του ίδιου ομίλου θα υπολογίζουν την φορολογική τους βάση.
  • Συγκέντρωση σε μία ενιαία φορολογική βάση όλων των φορολογικών βάσεων των εταιρειών που είναι μέλη του ομίλου.
  • Για την φορολογία εισοδήματος της κάθε εταιρείας-μέλους του ομίλου, θα υπάρχει ένα ποσοστό της συνολικής φορολογικής βάσης που υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των φορολογητέων αποτελεσμάτων των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο πλαίσιο περιλαμβάνει προτάσεις που αφορούν  τη μεταφορά κερδών κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές (“transfer pricing”) και έχουν στόχο την εναρμόνιση των κανόνων της εντός της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες θα είναι υποχρεωτικοί για ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ με ετήσια συνολικά έσοδα τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ και όπου η τελική μητρική οντότητα κατέχει τουλάχιστον το 75% των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων επί των κερδών.


Related Articles

Γιάννης Κοκαράκης- BureauVeritas: Ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο για πλοία και για εξοπλισμό

Ο Δρ. Γιάννης Κοκαράκης Αντιπρόεδρος Τεχνολογίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Hellenic BS-ME Zone...

34ο Greek Annual Economic Summit 2023

a34th Greek Economic Summit | GES2023   Εξέχον κρίσιμο ζήτημα για την...

New partnership: Vanos S.A. and Particles plus

VANOS S.A. is proud to announce a new partnership with Particles Plus,...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, Πρόεδρος ΟΕΕ: Στόχοι τετραετίας

Από τον Κωνσταντίνο  Κόλλια πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και υποψήφιο στις...