Δευτέρα , 4 Δεκέμβριος 2023
Home ΕΛΛΑΔΑ Η INTERCARGO στην Αθήνα: Γιορτάζει το ρεκόρ των μελών της
ΕΛΛΑΔΑΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η INTERCARGO στην Αθήνα: Γιορτάζει το ρεκόρ των μελών της

Μέλη της INTERCARGO συναντήθηκαν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα για τις συνεδριάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Τεχνικής Επιτροπής του Συνδέσμου, με ρεκόρ προσέλευσης που παρατηρήθηκε προς ικανοποίηση όλων των προσκεκλημένων παρευρισκομένων και της διοργανώτριας Διεθνούς Ένωσης που εκπροσωπεί τον κλάδο ξηρού χύδην φορτίου. Οι τελευταίες συναντήσεις στην Αθήνα είχαν πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019 και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η INTERCARGO με υπερηφάνεια αναφέρει ότι τα νηολογημένα πλοία έχουν αυξηθεί κατά 50%, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την παγκόσμια επιρροή του Συνδέσμου. Τα μέλη της INTERCARGO με 3.300 πλοία αντιπροσωπεύουν τώρα περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας χωρητικότητας του στόλου ξηρού φορτίου χύδην.

 

Ψηλά στην ατζέντα ήταν οι πρωτοβουλίες ποιότητας της INTERCARGO. τη στρατηγική του ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα· μελλοντικά καύσιμα· διεθνής περιβαλλοντικός κανονισμός, συμπεριλαμβανομένου του EU-ETS· ανακύκλωση πλοίων? λειτουργικά θέματα· ψηφιοποίηση και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· και την απασχόληση και την ευημερία των ναυτικών. Για άλλη μια φορά, η υπεροχή της ασφάλειας ήταν μια κοινή αναφορά σε όλα αυτά τα θέματα κατά τις συζητήσεις των επιτροπών.

 

Ο Πρόεδρος της INTERCARGO Δημήτριος Φαφαλιός παρατήρησε:

 

«Η INTERCARGO συνεχίζει να σημειώνει ισχυρή πρόοδο διεθνώς παρά τη γεωπολιτική αναταραχή. Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις εντός του ΙΜΟ και της Ευρώπης φέτος και θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε σθεναρά τα συμφέροντα της ναυτιλίας ξηρού χύδην στα υψηλότερα επίπεδα.

Παρά την κρίση του COVID από το 2020, οι ναυτικοί διατήρησαν το παγκόσμιο εμπόριο χωρίς διακοπή και τους ανατέθηκε η ιδιότητα του «βασικού εργάτη». Ωστόσο, προκαλεί σοβαρή ανησυχία το γεγονός ότι οι άδικες κρατήσεις και μεταχείριση ναυτικών συνεχίζονται σε πολλές δικαιοδοσίες, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική και ψυχική τους υγεία.

Οι επόμενες δεκαετίες θα απαιτήσουν μνημειώδεις τεχνολογικές ανακαλύψεις και η διαθεσιμότητα καλά καταρτισμένων και ικανοποιημένων ναυτικών είναι υψίστης σημασίας».

Η INTERCARGO υποστηρίζει πλήρως όλους τους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του ΙΜΟ, με την επιφύλαξη της στενής συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μέτρων ασφαλούς/πρακτικής/δίκαιης εφαρμογής».

Στις συνεδριάσεις προήδρευαν τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής INTERCARGO, Πρόεδρος Δημήτριος Φαφαλιός, Αντιπρόεδρος Σπύρος Ταράσης, Αντιπρόεδρος Uttam Kumar Jaiswal, Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής Tom Keenan και Αντιπρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής Δημήτρης Μονιούδης.

 

INTERCARGO meets in Athens and celebrates record membership

Members of INTERCARGO met in Athens last week for the Association’s Annual General Meeting, Executive Committee and Technical Committee meetings, with record attendance observed to the satisfaction of all guest attendees and the organising international Association representing the dry bulk shipping sector. The last meetings in Athens had taken place in October 2019 and during that period INTERCARGO are proud to report that registered ships have increased by 50%, thus further strengthening the Association’s global influence. INTERCARGO members with 3,300 ships now represent about one-third of the global dry bulk fleet tonnage.

High on the agenda were INTERCARGO quality initiatives; the IMO’s Greenhouse Gas Strategy in relation to short, medium and long-term measures; future fuels; international environmental regulation including the EU-ETS; ship recycling; operational issues; digitalisation and cyber security; and the employment and welfare of seafarers. Once again, the primacy of safety was a common reference across all these topics during the Committees’ deliberations.

INTERCARGO Chairman Dimitrios Fafalios observed: “INTERCARGO continues to make strong progress internationally despite the geopolitical turmoil. There have been significant developments within the IMO and Europe this year and we will continue to represent dry bulk shipping interests robustly at the highest levels.

Despite the COVID crisis from 2020, seafarers maintained global trade without disruption and were assigned “key worker” status. However, it is of grave concern that unfair detentions and treatment of seafarers continue in many jurisdictions, jeopardising their financial and mental health.

The next decades will require monumental technological breakthroughs and the availability of well qualified and satisfied seafarers is of paramount importance.”

INTERCARGO fully supports all of the IMO’s decarbonisation targets, subject to close collaboration of all supply chain stakeholders and safe/practical/equitable implementation measures.”

The meetings were presided over by INTERCARGO Management Committee members, Chairman Dimitrios Fafalios, Vice Chairman Spyros Tarasis, Vice Chairman Uttam Kumar Jaiswal, Technical Committee Chairman Tom Keenan and Technical Committee Vice Chairman Dimitris Monioudis.

 

Related Articles

Γιάννης Κοκαράκης- BureauVeritas: Ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο για πλοία και για εξοπλισμό

Ο Δρ. Γιάννης Κοκαράκης Αντιπρόεδρος Τεχνολογίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Hellenic BS-ME Zone...

New partnership: Vanos S.A. and Particles plus

VANOS S.A. is proud to announce a new partnership with Particles Plus,...

Επικαιρότητα 30ης Νοεμβρίου 2023

ΙΣΤΟΡΙΚΑ Η απελευθέρωση του Ναυπλίου Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το Παλαμήδι –...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, Πρόεδρος ΟΕΕ: Στόχοι τετραετίας

Από τον Κωνσταντίνο  Κόλλια πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και υποψήφιο στις...