Σάββατο , 15 Ιούνιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Capital Ship Management Corp.: Vote for Akrisios!
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Capital Ship Management Corp.: Vote for Akrisios!

Exciting News!

MT ‘Akrisios’ has been shortlisted for the ‘Tanker of the Year Award 2023’ at The International Tanker Shipping & Trade Awards, showcasing our commitment to excellence and innovation in the tanker shipping industry.

 

Now, we need YOUR support!  Vote for Akrisios: https://lnkd.in/dZAnhV5X

Here’s how you can help: 1️⃣ Click the link above 2️⃣ Navigate to the voting section 3️⃣ Cast your vote for Akrisios!

Please SHARE to spread the word and let’s bring this award home!

Your support means the world to us, and we’re grateful for each and every vote.

See details for the conference  here: https://piraeus365.gr/2023/10/tanker-shipping-trade-conference-awards-exhibition-2023/

Related Articles

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...

Panos Kirnidis: In Posidonia 2024 we re-emphasised our commitment to connecting with ship owners

Posidonia Events 2024 broke all previous attendance records and was deemed a tremendous...

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Myrsini with Cobelfret S.A.

ATHENS, GREECE, June 14, 2024 – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the...

CARELL SA: How does ultrasonic testing help in ship maintenance?

Ultrasonic testing is an advanced technique used in ship maintenance. It employs...