Δευτέρα , 24 Ιούνιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Αγώνας δρόμου για την ηλεκτροδότηση από ξηράς
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Αγώνας δρόμου για την ηλεκτροδότηση από ξηράς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου για την απαλλαγή της εμπορικής ναυτιλιακής βιομηχανίας από τον άνθρακα και μέρος της στρατηγικής περιλαμβάνει την απαίτηση για τα πλοία να συνδέονται με την ενέργεια στην ξηρά σε όλα τα λιμάνια. Σύμφωνα με τον κανονισμό FuelEU Maritime και τον κανονισμό για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και κρουαζιερόπλοιων άνω των 5.000 GT πρέπει να συνδεθούν με την ηλεκτροδότηση στην ξηρά στους μεγαλύτερους λιμένες της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2030.
Οι κανονισμοί έχουν χαιρετιστεί ως κρίσιμα μέτρα για την απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από τον άνθρακα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το τρία έως τέσσερα τοις εκατό των συνολικών εκπομπών CO2 στην ΕΕ. Ωστόσο, η επίτευξη των φιλοδοξιών για ισχύ στην ξηρά θα είναι ένα ηράκλειο έργο. Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών (ICCT), το μπλοκ θα επιτύχει μόνο 24% μείωση των εκπομπών CO2 κατά την τρέχουσα ρύθμιση.
Μη κυβερνητική οργάνωση υποστηρίζει ότι για να επιτευχθεί μείωση κατά 100% των εκπομπών CO2, η επικείμενη αναθεώρηση και των δύο κανονισμών θα πρέπει να περιλαμβάνει απαίτηση για όλα τα πλοία μεγαλύτερα ή ίσα των 400 GT να συνδέονται με την ξηρά στα λιμάνια της ΕΕ. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ θα χρειαστεί σχεδόν 1.929 MW πρόσθετης εγκατάστασης ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς για την κάλυψη της μέσης ετήσιας ζήτησης ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό και 3.342 MW για την ενεργειακή ζήτηση αιχμής.
Υποστηρίζει επίσης ότι οι λέβητες θα πρέπει επίσης να μετασκευαστούν, να ηλεκτροδοτηθούν ή να συνδεθούν με εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής στην ξηρά, όπως και οι βοηθητικοί κινητήρες, επειδή είναι υπεύθυνοι για το 44% όλων των εκπομπών CO2. Οι λέβητες θα απαιτούν το 36% του συνόλου της απαιτούμενης ενέργειας από την ξηρά για τα πλοία που ελλιμενίζονται στα λιμάνια της ΕΕ.
Το έγγραφο υπογραμμίζει ότι η αύξηση του επιπέδου των φιλοδοξιών με τη συμπερίληψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό για όλους τους τύπους πλοίων μεγαλύτερων ή ίσων με 400 GT θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 42%. Η προσθήκη περισσότερων λιμένων θα βοηθούσε στην αποφυγή του 58% των συνολικών εκπομπών CO2 κατά τον ελλιμενισμό.

Επί του παρόντος, 51 λιμένες σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ είναι εξοπλισμένες με 340 χερσαίες συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και η Σουηδία, η Ολλανδία και η Γερμανία ηγούνται. Το σημερινό δίκτυο ηλεκτροπαραγωγής από ξηράς παρέχει περίπου 309 MW, κυρίως για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, επιβατηγά και κρουαζιερόπλοια.

Αν και τα φορτηγά πλοία είναι ο συνηθέστερος ελλιμενισμός στα λιμάνια της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 43 έως 46 τοις εκατό, οι ενεργειακές απαιτήσεις τους είναι σχετικά χαμηλές στο 14 τοις εκατό του συνόλου. Αντίθετα, παρά τον μικρό απόλυτο αριθμό τους στο στόλο, η ζήτηση ενέργειας των κρουαζιερόπλοιων ανέρχεται στο 21-28% του συνόλου.
Οι μεγαλύτερες πρόσθετες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ξηράς θα χρειαστούν στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, όπου η ζήτηση ενέργειας ανέρχεται σωρευτικά σε 3.004 GWh, κυρίως λόγω της υψηλής κίνησης κρουαζιερόπλοιων. Μόνο τα κρουαζιερόπλοια στις τρεις χώρες θα αντιπροσωπεύουν το 59 έως 63% της απαιτούμενης ενέργειας από την ξηρά.

ΠΗΓΉ The seanation

Related Articles

MYLAKI SHIPPING AGENCY: Δωρεά πλωτής πλατφόρμας στη Σίκινο

Δωρεά από την  Εταιρεία Mylaki Shipping  Agency: Πάντα νιώθουμε ηθική ευθύνη να...

Πρόσκρουση Ε/Γ πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ρόδου, ότι ένα...

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ι/Φ σκάφος στο Λαύριο

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ι/Φ σκάφος στο Λαύριο – Προσάραξη Τ/Χ σκάφους στη...

ΕΕΝΜΑ:Ο εκσυγχρονισμός του Shortsea Στόλου πρέπει να συνοδεύεται και από τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας

Η Shortsea ναυτιλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση των εμπορικών ροών στα...