Πέμπτη , 29 Φεβρουάριος 2024
Home SLIDER Γιάννης Κοκαράκης- BureauVeritas: Ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο για πλοία και για εξοπλισμό
SLIDERΝΑΥΤΙΛΙΑ

Γιάννης Κοκαράκης- BureauVeritas: Ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο για πλοία και για εξοπλισμό

Ο Δρ. Γιάννης Κοκαράκης Αντιπρόεδρος Τεχνολογίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Hellenic BS-ME Zone του Bureau Veritas, είχε  την ευγενή καλωσύνη, να απαντήσει σε ερωτήσεις για μια μικρή συνέντευξη, στην Κλαίρη Παπαγεροθέου.

 

Μιλήστε μας για ναυτικά καύσιμα χαμηλής η μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα:

Τα ναυτικά καύσιμα χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα είναι καύσιμα που έχουν χαμηλότερες ή μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτά τα καύσιμα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της ρύπανσης από την ναυτιλία. Υπάρχουν τρείς βασικές κατηγορίες ναυτικών καυσίμων, τα ορυκτά καύσιμα, τα βιοκαύσιμα και τα συνθετικά καύσιμα.

Τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν τη βάση των ναυτιλιακών καυσίμων για δεκαετίες. Τα πιο κοινά ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία είναι το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Τα βιοκαύσιμα είναι καύσιμα που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές, όπως φυτά ή απόβλητα. Τα βιοκαύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ναυτικά πλοία περιλαμβάνουν την βιομεθανόλη, την βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ. Τα δύο πρώτα απαιτείται να αναμειχθούν με πετρέλαιο. Το βιοντίζελ είναι ένα υγρό καύσιμο που παράγεται από τη ζύμωση φυτικών ελαίων ή λίπους. Το βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την κίνηση των πλοίων, αλλά απαιτείται να προστεθεί έναςυδρογονάνθρακας για να βελτιωθεί η καύση.

Τα συνθετικά γνωστά και σαν πράσινα η ηλεκτρικά καύσιμα είναι καύσιμα που παράγονται από μη ορυκτές πηγές, όπως ο αέρας και το νερό. Περιλαμβάνουν το υδρογόνο, το μεθάνιο, την αμμωνία και τη μεθανόλη. Το υδρογόνο που απαιτείται παράγεται από ηλεκτρόλυση του νερού ενώ ο άνθρακας προέρχεται από κατακράτηση του διοξειδίου των καυσαερίων.

Η ανάπτυξη και η εμπορικοποίηση ναυτικών καυσίμων χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα είναι μια σχετικά νέα βιομηχανία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές εταιρείες που εργάζονται για την ανάπτυξη αυτών των καυσίμων και η τεχνολογία βελτιώνεται συνεχώς.

 

Βιοκαύσιμα πανάκεια ή ουτοπία?

Τα βιοκαύσιμα είναι καύσιμα που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές, όπως φυτά ή απόβλητα. Τα βιοκαύσιμα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για να γίνουν όμως μια πραγματικά βιώσιμη λύση, θα απαιτηθεί η ανάπτυξη πιο αποδοτικών μεθόδων παραγωγής βιοκαυσίμων, η διασφάλιση ότι η παραγωγή τους δεν θα οδηγήσει σε περιβαλλοντική υποβάθμιση ή ανταγωνισμό με την παραγωγή τροφίμων και η μείωση του κόστους παραγωγής τους. Εάν αυτές οι προκλήσεις ξεπεραστούν, τα βιοκαύσιμα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μια σημαντική πηγή ενέργειας στο μέλλον. Επι πλέον η ναυτιλία θα πρέπει να ανταγωνιστεί άλλους τομείς όπως οι αεροπορικές συγκοινωνίες που έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τις υψηλότερες τιμές των βιοκαυσίμων.

 

Ποιες επιλογές μπορεί να διαλέξει η Ναυτιλιακή Βιομηχανία για να αλλάξει?

Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι υπεύθυνη για περίπου το 3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν και μεταφέρει το 80 με 90% του παγκοσμίου εμπορίου καλείται να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές της. Υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορεί να επιλέξει η ναυτιλιακή βιομηχανία για να αλλάξει.

Χρήση νέων καυσίμων χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Η ανάπτυξη και η εμπορικοποίηση αυτών των καυσίμων είναι προφανώς απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ναυτιλίας για μείωση των εκπομπών.

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των πλοίων τους με διάφορους τρόπους, όπως η χρήση πιο αποδοτικών μηχανών, βελτίωση της υδροδυναμικής σχεδίασης των πλοίων και η εγκατάσταση συστημάτων βελτίωσης της ροής.

Αλλαγές στη ναυτιλιακή πρακτική. Η μείωση της ταχύτητας των πλοίων σε συνδυασμό με τη μείωση του χρόνου παραμονής στο αγκυροβόλιο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις.

Είναι επίσης σημαντικό η ναυτιλιακή βιομηχανία να εργαστεί σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως κυβερνήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και κατασκευαστές πλοίων. Μόνο με κοινές προσπάθειες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθεί η απαλλαγή της ναυτιλίας από τα αέρια του θερμοκηπίου. Η επιλογή της καλύτερης επιλογής θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως το κόστος, η διαθεσιμότητα και η τεχνολογία.

 

Με ποιες τεχνικές- μυστικά θα βοηθούσατε μια πλοιοκτήτρια εταιρεία να κερδίσει χρόνο και χρήμα?

Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι μια δυναμική βιομηχανία που αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις. Για να επιβιώσει και να ευημερήσει, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να είναι καινοτόμες και να βρίσκουν τρόπους να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους. Μερικές τεχνικές-και-οχι-τόσο-μυστικά που μπορούν να βοηθήσουν μια πλοιοκτήτρια εταιρεία να κερδίσει χρόνο και χρήμα είναι ανάλογα με συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες κάθε ναυτιλιακής εταιρείας.:

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων. Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας ενός πλοίου. Η ενεργειακή απόδοση των πλοίων βελτιώνεται με διάφορους τρόπους, όπως πχ. η χρήση πιο αποδοτικών κινητήρων.

Χρήση βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης της ταχύτητας. Τα συστήματα διαχείρισης της ταχύτητας μπορούν να βοηθήσουν τους χειριστές πλοίων να διατηρούν μια αποδοτική ταχύτητα, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Επένδυση σε νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά και να μειώσουν το κόστος. Για παράδειγμα, οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να επενδύσουν σε συστήματα αυτοματισμού που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πληρώματος και στη βελτίωση της ασφάλειας.

Βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και τη συνεργασία με προμηθευτές και μεταφορείς για μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς. Η χρήση συστημάτων ιχνηλάτησης για τον εντοπισμό των πλοίων βοηθά στην παρακολούθηση της πορείας των και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να είναι ανοιχτές σε νέες ιδέες και να ενθαρρύνουν την καινοτομία. Επιτυγχάνεται με παροχή κινήτρων για καινοτομία και  δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.

Χρήση συστημάτων διαχείρισης εφοδιασμού για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των προμηθειών. Τα συστήματα διαχείρισης εφοδιασμού μπορούν να βοηθήσουν τις ναυτιλιακές εταιρείες να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τους.

Φυσικά, οι συγκεκριμένες τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν θα εξαρτηθούν από τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Ωστόσο, οι τεχνικές που περιγράφονται παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη βελτίωση της απόδοσης και της κερδοφορίας μιας ναυτιλιακής εταιρείας.

 

BureauVeritas: Ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο για πλοία και για εξοπλισμό.

Το BureauVeritas είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός πιστοποίησης και επιθεώρησης. Τον Ιανουάριο του 2023, το BureauVeritas δημοσίευσε μια νέα σειρά προτύπων για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο για πλοία και εξοπλισμό. Τα πρότυπα αυτά, γνωστά ως BVCyberResilienceStandards, παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο των πλοίων και του εξοπλισμού τους. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 

Ασφάλεια του δικτύου και του συστήματος

Διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο

Ασφάλεια εφαρμογών και δεδομένων

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στον κυβερνοχώρο

Η υιοθέτηση των προτύπων BVCyberResilience Standards μπορεί να βοηθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να βελτιώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πλοίων τους. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις εταιρείες να μειώσουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων και να αποφύγουν κυβερνοεπιθέσεις.

Τα πρότυπα BVCyberResilienceStandards βασίζονται σε ένα μοντέλο πέντε επιπέδων ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο. Τα επίπεδα αυτά είναι τα εξής:

Βασικό: Το πλοίο και ο εξοπλισμός έχει βασικές απαιτήσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο.

Μέτριο: Το πλοίο και ο εξοπλισμός έχει βελτιωμένες απαιτήσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο.

Κυβερνητικός: Το πλοίο και ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κυβερνητικής νομοθεσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Επιχειρησιακό: Το πλοίο και ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της επιχείρησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Εξειδικευμένο: Το πλοίο και ο εξοπλισμός έχει εξειδικευμένες απαιτήσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα πλοία και ο εξοπλισμός τους διαθέτουν ασφαλή δίκτυα και συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ασφαλών κωδικών πρόσβασης, την εφαρμογή μέτρων ελέγχου πρόσβασης και την εγκατάσταση λογισμικού ασφαλείας. Πρέπει να αναπτύξουν μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο που να περιλαμβάνει την αναγνώριση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, την αξιολόγηση της σοβαρότητάς τους και την ανάπτυξη μέτρων για τη μείωση τους. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εφαρμογές και τα δεδομένα τους είναι ασφαλή μει τη χρήση ασφαλών πρακτικών ανάπτυξης εφαρμογών, τη χρήση κρυπτογράφησης και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου πρόσβασης. Πρέπει επίσης να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σχετικά με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, τις καλές πρακτικές ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και τον τρόπο αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων.

Φωτογραφία από το αρχείο μας , ο Δρ. Κοκαράκης σε πρόσφατο συνέδριο του ΕΛΙΝΤ.

Related Articles

Β.Κορκίδης: Αυλαία των χειμερινών εκπτώσεων με υποτονική αγοραστική κίνηση

Από τον κ. Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο   ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ Αυλαία των χειμερινών...

Νέο Δ.Σ. για την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας-Επανεξελέγη πρόεδρος ο Γ.Κουμπενάς

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων...

9ο πρόγραμμα υποτροφιών από την ΕΕΝΜΑ

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων στηρίζει τη νέα γενιά της ναυτιλίας...

Danelec και Franman ενισχύουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με στόχο την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της ναυτιλίας

Η Danelec επεκτείνει τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη Franman, προκειμένου να...