Τρίτη , 21 Μάιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΕΚΦΝ

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας (EEΚΦΝ), αποτελεί τον εθνικό φορέα εκπροσώπησης της κρουαζιέρας σε όλες τις διαστάσεις και είναι ο συνεχιστής της μακράς ιστορίας του κλάδου αυτού.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΕΚΦΝ

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας (EEΚΦΝ), αποτελεί τον εθνικό φορέα εκπροσώπησης της κρουαζιέρας σε όλες τις διαστάσεις και είναι ο συνεχιστής της μακράς ιστορίας του κλάδου αυτού.

Σκοπός της Ένωσης είναι:

η προάσπιση, προαγωγή και προβολή της σημασίας και συμβολής της επιβατηγού ναυτιλίας και ιδιαίτερα του κλάδου των κρουαζιεροπλοίων

η δια παντός νόμιμου μέσου προαγωγή και προστασία των επαγγελματικών επιδιώξεων και των συμφερόντων των μελών

η συμβολή στην προώθηση του τουρισμού

η διαφύλαξη και προστασία του ναυτικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις

η οικολογική προστασία του θαλασσίου χώρου καθώς και του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

η προσέλκυση Ελλήνων και Ευρωπαίων στο ναυτικό επάγγελμα

η δημιουργία όρων για την επιστροφή κρουαζιεροπλοίων στο Εθνικό Νηολόγιο

η συμβολή στην τεχνολογική βελτίωση τόσο της επιβατηγού ναυτιλίας που ασχολείται με την κρουαζιέρα όσο και της ποιοτικής και τεχνολογικής αναβάθμισης των λιμενικών και τουριστικών υποδομών

η προαγωγή και ανάπτυξη των λιμένων όπου προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια

η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου όσον αφορά την δραστηριότητα των πλοίων του κλάδου

η δημιουργία νέων προορισμών σε γεωγραφικές περιοχές ενδιαφέροντος

η επιδίωξη άσκησης λιμενικής πολιτικής, ώστε να καθίστανται οι ελληνικοί λιμένες ανταγωνιστικοί

η συμμετοχή στις εργασίες Διεθνών και Κοινοτικών Οργάνων όπου συζητούνται θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο

η σύναψη και διατήρηση σχέσεων με αντίστοιχες Ενώσεις, Συλλόγους, Σωματεία, Επιμελητήρια κλπ. στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο εξωτερικό

η εκπροσώπηση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο εξωτερικό των Μελών της Ένωσης και η διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών και συμβάσεων εκ μέρους των Μελών.

Τα Μέλη της προέρχονται από όλους τους φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο (Annex I). Η πλούσια σύνθεση που καταγράφεται στο παράρτημα αυτό καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας του κλάδου, με τον απόλυτα ορθό τρόπο και την μακρά γνώση και εμπειρία των προσώπων που ασχολούνται, καθένας στον τομέα του, μηχανισμός που είναι σε θέση να παρέχει ξεχωριστό έργο στον παραγωγικό και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κλάδο αυτό του θαλάσσιου τουρισμού. Όλα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της ευρύτερης περιοχής των 50 και πλέον προορισμών κρουαζιέρας, καθώς και της Εθνικής μας Οικονομίας

Λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα του κλάδου αυτού του θαλάσσιου τουρισμού και προκειμένου για την επίλυση των εκάστοτε θεμάτων προβλημάτων, ακολουθούνται συντονισμένες ενέργειες προς τους αρμόδιους παράγοντες της Κεντρικής Διοίκησης και τους αρμοδίους Τοπικούς Φορείς των λιμένων (σχετικό το συνημμένο Annex ΙΙ), προκειμένου για τις αναγκαίες ρυθμίσεις που αφορούν όλο το φάσμα δραστηριότητας της κρουαζιέρας.

Τα θέματα που απασχολούν την κρουαζιέρα και η Ένωσή μας αναλαμβάνει ενέργειες και πρωτοβουλίες απεικονίζονται περιληπτικά το συνημμένο Annex ΙΙΙ.

Με τακτικές επισκέψεις κλιμακίων της Ενώσεως στους λιμένες εξετάζονται, με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, όλα τα θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πλοίων και των εκατομμυρίων επιβατών – επισκεπτών που μεταφέρονται με αυτά.

Με πρωτοβουλία της Ενώσεώς μας, έχει συγκροτηθεί η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από 8 Υπουργεία, προκειμένου να μπορούν να εξετάζονται με flexible διαδικασίες όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, τα οποία εισάγονται προς συζήτηση στα Όργανα της Επιτροπής, κατόπιν καταρτίσεως σχετικού πίνακα από την Ένωσή μας, που υποβάλλεται στην Γραμματεία της Επιτροπής.

Στην μεγάλη ποικιλία των θεμάτων, που απαιτούνται χειρισμοί, είναι ανάγκη η γνώση του αντικειμένου στο ευρύ φάσμα όπως προαναφέρεται. Προς τον σκοπό αυτό, το έμπειρο προσωπικό, με γνώσεις σφαιρικά της ναυτιλίας, καθώς και του όλου μηχανισμού λειτουργιών της Κεντρικής Διοίκησης, όπως και όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, ενεργούν με μεθοδικότητα, ώστε να μπορούν να εξετάζονται, στον βαθμό που επιβάλλουν οι καταστάσεις, τα διάφορα θέματα.

Με συνεχείς παρεμβάσεις και μεθοδευμένες ενέργειες, στοχεύετε η δημιουργία συνθηκών ετοιμότητας στην υποδοχή κρουαζιεροπλοίων και των μεταφερομένων με αυτά εκατομμυρίων επιβατών στον μεγάλο αριθμό λιμένων – προορισμών στην Επικράτεια.

Η προαναφερόμενη εικόνα, καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας του κλάδου, με τον απόλυτα ορθό τρόπο και την μακρά γνώση και εμπειρία των προσώπων που ασχολούνται, καθένας στον τομέα του, μηχανισμός που είναι σε θέση να παρέχει ξεχωριστό έργο στον παραγωγικό και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κλάδο αυτό του θαλάσσιου τουρισμού.Όλα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της ευρύτερης περιοχής των 65 και πλέον προορισμών κρουαζιέρας (ANNEX IV), καθώς και της Εθνικής μας Οικονομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεώς μας απαρτίζεται από 12 Μέλη.

Η Γ.Σ. λαμβάνει χώρα στις αρχές του πρώτου τριμήνου κάθε χρόνο στην οποία συζητούνται θέματα που αφορούν γενικότερα τον κλάδο και τα Μέλη.

Η ΕΕΚΦΝ είναι θεσμικός εθνικός συνομιλητής των αρμοδίων Υπουργείων και της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την προαγωγή του κλάδου αυτού του θαλάσσιου τουρισμού και για όλα τα στάδια που αφορούν την πολιτική που πρέπει να ακολουθείται για τον παραγωγικό κλάδο, με τον διεθνή χαρακτήρα που αφορά την λειτουργία των εταιρειών, την ανάπτυξη υποδομής των λιμένων, τους μηχανισμούς εξυπηρέτησης των πλοίων και των εκατομμυρίων επιβατών που μεταφέρονται με αυτά.

Η Ένωση συμμετέχει με εκπροσώπους της σε όλες τις συναντήσεις – συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα και αφορούν τον θαλάσσιο τουρισμό στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και στα Συνέδρια στον Εθνικό, Κοινοτικό και Διεθνή χώρο. Συμμετέχει στις Συνόδους των Οργάνων για τη ναυτιλία στον Εθνικό, Κοινοτικό και Διεθνή χώρο.

Προκειμένου για την εξασφάλιση κατάλληλης υποδομής των λιμένων, προορισμών κρουαζιεροπλοίων πραγματοποιούνται επισκέψεις στους λιμένες όπου εξετάζονται με τα Μέλη που έχουν γνώσεις για τον σχεδιασμό των αναγκαίων έργων υποδομών και συζητώνται με τους αρμοδίους τοπικούς φορείς τα θέματα που αφορούν τις ευκολίες υποδοχής των πλοίων, καθώς και των μεταφερομένων με αυτά εκατομμυρίων επιβατών.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Συγκεκριμένα, τα εκλεγέντα μέλη είναι:

Κουμπενάς Γεώργιος / πρόεδρος

Κανακάρης Γεράσιμος / αντιπρόεδρος

Ευσταθίου Ιωάννης / αντιπρόεδρος

Βερναρδάκης Δημοσθένης / γενικός γραμματέας

Γκάζικας Βασίλειος / ταμίας

Μέλη (με αλφαβητική σειρά): Αλμπέρτης Σπυρίδων, Βενετόπουλος Διογένης, Ζολώτας Σπυρίδων, Μαντζαφός Μιχαήλ, Μπέκος Δημήτριος, Πολυχρονόπουλος Ιωάννης, Παππούς Νικόλαος.

 

Φίλωνος 141, Πειραιάς 185 36, Ελλάδα

Tηλ: +30 210 4293 174, Fax: +30 210 4293 175

E-mail: info@cruise-union.com

Copyright © Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας

 

 

Related Articles

 Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος στα Χανιά 

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων...

Ομιλία του ΥΝΑΝΠ Χρήστου Στυλιανίδη στην εκδήλωση ΟΠΕΚ “

Ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη στην εκδήλωση ΟΠΕΚ...

Join KATRADIS at Posidonia 2024

Join KATRADIS at #Posidonia 2024, the premier maritime event, from June 3-7,...

Πλοίο Ελληνόκτητης εταιρείας χτύπησαν οι Χούθι

Αναδημοσίευση από τη  σελίδα της ΠΕΝΕΝ: Αυτής της ελληνόκτητης εταιρείας είναι το...