Κυριακή , 16 Ιούνιος 2024
Home ΕΛΛΑΔΑ DIANA SHIPPING:Ναυπήγηση δύο νεότευκτων πλοίων μεθανόλης και διπλού καυσίμου αξίας 92 εκατ. δολαρίων
ΕΛΛΑΔΑΝΑΥΤΙΛΙΑ

DIANA SHIPPING:Ναυπήγηση δύο νεότευκτων πλοίων μεθανόλης και διπλού καυσίμου αξίας 92 εκατ. δολαρίων

Η Diana Shipping Inc. ανακοινώνει την υπογραφή ναυπηγικών συμβάσεων για δύο πλοία μεθανόλης διπλού καυσίμου 81.200 dwt Νέας κατασκευής Kamsarmax Dry Bulk

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ – Η Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (η «Εταιρεία»), μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στην ιδιοκτησία και ναύλωση bareboat πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε ναυπηγικές συμβάσεις για δύο 81.200 Νεόδμητα πλοία ξηρού χύδην Kamsarmax dwt μεθανόλης διπλού καυσίμου, με τιμή αγοράς 46 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το καθένα. Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως τον Σεπτέμβριο του 2023, η Εταιρεία έδωσε την παραγγελία μέσω ενός μη συνδεδεμένου τρίτου υποψηφίου της Marubeni Corporation, για τα δύο πλοία που θα ναυπηγηθούν στην Tsuneishi Group (Zhoushan) Shipbuilding Inc., Κίνα. Τα πλοία αναμένεται να παραδοθούν στην Εταιρεία μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και το πρώτο εξάμηνο του 2028, αντίστοιχα.

Τα νεότευκτα πλοία ξηρού χύδην φορτίου Kamsarmax έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τις απαιτήσεις για επίπεδα ενεργειακής απόδοσης και σχετικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG), όπως ορίζονται στο Δείκτη Σχεδιασμού Ενεργειακής Απόδοσης (EEDI) Φάση 3, καθώς και για να συμμορφώνονται με τα NOx κανονισμούς εκπομπών (NOx-Tier III) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Τα πλοία μπορούν να λειτουργούν είτε με μεθανόλη είτε με μαζούτ εναλλακτικά. Όταν τροφοδοτούνται από πράσινη μεθανόλη, τα πλοία είναι σχεδιασμένα να παράγουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές GHG με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης του κύκλου ζωής του καυσίμου (LCA).

Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων πλοίων και με την ολοκλήρωση της προαναγγελθείσας πώλησης του m/v Artemis, ο στόλος της Diana Shipping Inc. θα αποτελείται από 39 πλοία ξηρού χύδην φορτίου: 4 Newcastlemax, 9 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax και 9 Ultramax. Από σήμερα, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του m/v Artemis, είναι περίπου 4,5 εκατομμύρια dwt με σταθμισμένη μέση ηλικία τα 10,65 έτη.

 

Diana Shipping Inc. Announces the Signing of Shipbuilding Contracts for Two 81,200 dwt Methanol Dual Fuel New-Building Kamsarmax Dry Bulk Vessels

ATHENS, GREECE– Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing in the ownership and bareboat charter-in of dry bulk vessels, today announced that it has signed shipbuilding contracts for two 81,200 dwt methanol dual fuel new-building Kamsarmax dry bulk vessels, for a purchase price of US$46 million each. As previously announced in September 2023, the Company placed the order through an unaffiliated third-party nominee of Marubeni Corporation, for the two vessels to be built at Tsuneishi Group (Zhoushan) Shipbuilding Inc., China. The vessels are expected to be delivered to the Company by the second half of 2027 and the first half of 2028, respectively.

The new-building Kamsarmax dry bulk vessels are designed to meet the requirements for energy efficiency levels and associated Greenhouse Gas (GHG) emissions, as set forth in the Energy Efficiency Design Index (EEDI) Phase 3, as well as to comply with the NOx emissions regulations (NOx-Tier III) of the International Maritime Organization (IMO).

The vessels are capable of operating on either methanol or fuel oil interchangeably. When powered by green methanol, the vessels are designed to produce near-zero GHG emissions based on the well-to-wake (WTW) fuel life cycle assessment (LCA) methodology.

 

Excluding the aforementioned vessels, and upon completion of the previously announced sale of m/v Artemis, Diana Shipping Inc.’s fleet will consist of 39 dry bulk vessels: 4 Newcastlemax, 9 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax and 9 Ultramax. As of today, the combined carrying capacity of the Company’s fleet including the m/v Artemis, is approximately 4.5 million dwt with a weighted average age of 10.65 years.

 

 

Related Articles

«Προσφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών στο ΣτΕ κατά του νέου φορολογικού νόμου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις  17.6.2024»

  Η Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών -Επιστημόνων – Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, όπως...

Επικαιρότητα 13ης Ιουνίου

ΕΘΝΙΚΑ Όταν φοράω το εθνόσημο, το σώμα μου πηγαίνει μόνο του Καλλιτεχνική...

ΕΒΕΠ «Τελετή Απονομής των Greek Top Women Awards 2024»

Η φετινή εκδήλωση της απονομής των Greek Top Women awards μας έδωσε...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...