Κυριακή , 16 Ιούνιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Κερδοφορία για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες με πωλήσεις πλοίων και αναδιάρθρωση στόλων
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κερδοφορία για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες με πωλήσεις πλοίων και αναδιάρθρωση στόλων

Η ρευστότητα των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι περισσότερες εταιρείες υλοποιούν προγράμματα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των στόλων τους, ενώ οι περισσότερες καταγράφουν κέρδη από πωλήσεις πλοίων.

Οι γεωστρατηγικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα των ναυτιλιακών εταιρειών, κυρίως για τις εταιρείες που κατέχουν και διαχειρίζονται πλοία που μεταφέρουν πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου και δεξαμενόπλοια.

Μία από αυτές τις εταιρείες είναι η Dorian LPG του Γιάννη Χατζηπατέρα, τα καθαρά κέρδη της οποίας διαμορφώθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στα 100 εκατ. δολάρια ή 2,47 δολ. ανά μετοχή, έναντι 51,3 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 106 εκατ. δολάρια έναντι 52 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 163 εκατ. δολάρια από 103 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 57,8%. Εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση του μέσου ισοδύναμου χρονοναύλωσης της εταιρείας στα 76,337 δολάρια και του μεγέθους του στόλου της.

«Παρουσιάσαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, που αντικατοπτρίζουν μια εξαιρετικά ευνοϊκή αγορά και μία σπουδαία ομαδική εργασία. Το μέρισμα που ανακοινώσαμε ήταν το δέκατο, αυξάνοντας τις σωρευτικές πληρωμές μερισμάτων σε πάνω από 463 εκατομμύρια δολάρια», επισήμανε ο Γιάννης Χατζηπατέρας.

«Με το γεωπολιτικό περιβάλλον να παραμένει πολύ δύσκολο, όπως φάνηκε από τις πρόσφατες εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα, προσέχουμε ιδιαίτερα την ασφάλεια των ναυτικών μας», πρόσθεσε.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τα μερίσματα ανέρχεται σε 40,6 εκατ. δολάρια. Η καταβολή του ορίστηκε για τις 27 Φεβρουαρίου 2024.

Η συνολική χρήση του στόλου της εταιρείας μειώθηκε από 97,8% κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 93,6% κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

H Capital Product Partners

Η Capital Product Partners του Βαγγέλη Μαρινάκη, κατά το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους είχε καθαρά κέρδη 16,3 εκατ. δολάρια.

Τα έσοδα της εταιρείας το προηγούμενο έτος, διαμορφώθηκαν στα 95,5 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 20% σε ετήσια βάση, με τις δαπάνες να διαμορφώνονται στα 55,1 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι διανείμει μέρισμα 0,15 δολ. ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο.

Επισημαίνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, στο τέλος του Δεκεμβρίου 2023, ανέρχονταν σε 204,1 εκατ. δολάρια.

Αναλυτικότερα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη:

Αύξηση των εσόδων σε ποσοστό 20% με έσοδα $95,5 εκατ. έναντι $79,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022

Η εταιρεία προχώρησε σε διανομή μερίσματος ύψους 0,15 δολ. ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Ολοκληρώθηκε η προσφορά δικαιωμάτων ύψους 500,0 εκατ. δολαρίων και πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η συναλλαγή απόκτησης 11 πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου τελευταίας γενιάς με χρόνους παράδοσης μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2023 και του πρώτου τριμήνου του 2027.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023 και στις 2 Ιανουαρίου 2024, η εταιρεία παρέλαβε το LNG/C Amore Mio I και το LNG/C Axios II, αντίστοιχα, βάσει της Συμφωνίας LNG/C.

Συμφωνήθηκε η πώληση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V Long Beach Express των 5.100 με ισοδύναμη μονάδα είκοσι ποδιών.

Η Castor Maritime

Τα συνολικά έσοδα πλοίων της Castor Maritime του Πέτρου Παναγιωτίδη διαμορφώθηκαν σε 26,4 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 31,3 εκατομμύρια δολάρια για αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, ή μείωση 15,7%.

Τα κέρδη ανά κοινή μετοχή ήταν 0,25 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 0,08 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η ρευστότητα αυξήθηκε στα 120,9 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τα 109,9 εκατομμύρια δολάρια που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ωστόσο, στο 12μηνο, τα συνολικά έσοδα των πλοίων, ανήλθαν σε 97,5 εκατομμύρια δολάρια για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 150,2 εκατομμύρια δολάρια για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ή μείωση 35,1%.

Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 21,3 εκατομμύρια δολάρια για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 66,5 εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ή μείωση 67,9%.

Ο Πέτρος Παναγιωτίδης, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της Castor σχολίασε:

«Το 2023 δημιουργήσαμε για άλλη μια φορά θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές παρά την ασθενέστερη αγορά ξηρού φορτίου σε σύγκριση με το 2022. Το τέταρτο τρίμηνο του 2023 συνεχίσαμε τη διάθεση ορισμένων από τα παλαιότερα πλοία ξηρού φορτίου μας προκειμένου να βελτιώσουμε το προφίλ του στόλου μας.Απολαμβάνουμε έναν ισχυρό ισολογισμό και παραμένουμε προσηλωμένοι στην αναπτυξιακή μας τροχιά αναζητώντας περαιτέρω ευκαιρίες στον ναυτιλιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών εκσυγχρονισμού του στόλου μας».

United Maritime

Η United Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη έδωσε συνολικά μερίσματα ύψους 1,375 δολαρίων ανά μετοχή ή 10,7 εκατ. δολαρίων από τον Νοέμβριο του 2022 ή περίπου το 45% της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας.

Έγιναν συνολικές επαναγορές κοινών μετοχών ύψους περίπου 6,7 εκατ. δολαρίων σε μέση τιμή 1,87 δολάρια ανά μετοχή από το τρίτο τρίμηνο του 2022

Πραγματοποιήθηκε επένδυση ύψους 144 εκατ. δολαρίων το 2023 για την απόκτηση 7 πλοίων ξηρού φορτίου και έσοδα ύψους 37,5 εκατ. δολαρίων από την πώληση του τελευταίου δεξαμενόπλοιου.

Ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση 30 εκατ. δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 προσθέτοντας 6,8 εκατ. δολάρια επιπλέον ρευστότητας στην εταιρεία, και συμφωνία για νέο sale and leaseback ύψους 13,8 εκατ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο του 2024

Η United Maritime Corporation θα διανείμει ένα τριμηνιαίο μέρισμα 0,075 δολαρίων ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 11,6 εκατ. δολαρίων έναντι 14,9 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 4,6 εκατ. δολάρια έναντι 42,3 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2022.

Οι καθαρές ζημίες και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημίες για το τρίμηνο ήταν 0,7 και 0,6 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 36,5 και 39,8 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Σημειώνεται ότι η κερδοφορία που καταγράφηκε το 2022 προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις εξαιρετικά κερδοφόρες πωλήσεις τριών δεξαμενόπλοιων της United το εν λόγω τρίμηνο. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ήταν 15.874 δολάρια, σε σύγκριση με 32.161 δολάρια την ίδια περίοδο του 2022.

Για το 2023, ο καθαρός κύκλος εργασιών ήταν 36,1 εκατ. δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 18,9 εκατ. δολάρια. Τα καθαρά έσοδα και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δωδεκαμήνου ήταν 0,2 εκατ. δολάρια και 2,8 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα. Το ημερήσιο TCE του στόλου ανήλθε στα 15.380 δολάρια.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε:

«Στρατηγική μας προτεραιότητα για το 2023 αποτέλεσε η εκ νέου ανάπτυξη του στόλου της United, μετά τις κερδοφόρες πωλήσεις των δεξαμενόπλοιων μας, εστιάζοντας αυτή τη φορά στον τομέα του ξηρού φορτίου (dry bulk). Η συνολική επένδυση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ανήλθε στα 144 εκατ. δολάρια, οδηγώντας στην απόκτηση επτά πλοίων, και συγκεκριμένα δύο Capesize, δύο Kamsarmax και τριών Panamax. Σε αυτή τη βάση, το 2023 μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μεταβατική περίοδος για την Εταιρεία, κατά την οποία πετύχαμε τον τριπλασιασμό της αξίας του στόλου μας διατηρώντας θετικό πρόσημο στα καθαρά μας έσοδα.

Όσον αφορά την επενδυτική μας στρατηγική, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την χρονική συγκυρία της μετάβασης σε πλοία dry bulk, καθότι ο εν λόγω κλάδος απολαμβάνει το ισχυρότερο πρώτο τρίμηνο, από άποψη ναύλων, της τελευταίας δεκαετίας. Αποσκοπώντας στην περαιτέρω επέκταση και ανανέωση του ηλικιακού προφίλ του στόλου μας, πρόσφατα συνάψαμε συμφωνία για την απόκτηση ενός ακόμα σύγχρονου ιαπωνικού φορτηγού πλοίου τύπου Kamsarmax, κατασκευής του 2016, μέσω 18-μηνης bareboat ναύλωσης με δικαίωμα αγοράς.

Tο πρόγραμμα επιβράβευσης των μετόχων μας συνέχισε να αποτελεί στρατηγική επιδίωξή μας και το 2023, προχωρώντας σε νέες επαναγορές μετοχών, καθώς και σε τακτικές καταβολές μερισμάτων. Τα συνολικά μερίσματα τους τελευταίους 15 μήνες ανέρχονται σε 10,7 εκατ. δολάρια ή 1,38 δολάρια ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45% της κεφαλαιοποίησης της United. Αυτό περιλαμβάνει άλλο ένα τριμηνιαίο τακτικό μέρισμα ύψους 0,075 δολαρίων που ενέκρινε το ΔΣ, αντιπροσωπεύοντας περίπου 11% ετήσια μερισματική απόδοση.

Όσον αφορά τις προοπτικές της dry bulk αγοράς, αυτές παραμένουν εξαιρετικά θετικές, βάσει των ιστορικά χαμηλών παραγγελιών νεότευκτων πλοίων και της αυξημένης ζήτησης για μεταφορά πρώτων υλών και ειδικά σιδηρομεταλλεύματος και κάρβουνου. Η περιορισμένη προσφορά πλοίων έχει πρόσφατα οξυνθεί από τις γεωπολιτικές αναταραχές που συνδέονται με τις εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και, αναφορικά με τα Panamax, την χαμηλή στάθμη νερού στη Διώρυγα του Παναμά. Σε συνδυασμό με την ευνοϊκή δυναμική της μεταφορικής ζήτησης, αναμένουμε μια εύρωστη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παραμένουμε λοιπόν αισιόδοξοι για τις οικονομικές μας επιδόσεις το 2024, εκμεταλλευόμενοι πλήρως έναν στόλο τριών Capesize, τριών Kamsarmax και τριών Panamax».

Κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν περισσότερο από το ήμισυ στα 31,4 εκατομμύρια δολάρια, από 68,7 εκατομμύρια δολάρια το ίδιο τρίμηνο του 2022.

Με την διοίκηση να αποδίδει την πτώση κατά κύριο λόγο στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 34 εκατ. δολάρια.

Μικρή υποχώρηση σημείωσαν την ίδια περίοδο τα έσοδα που ανήλθαν στα 229,9 εκατ. δολάρια έναντι 244,8 εκατ. δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο του 2022, λόγω της μείωσης των διαθέσιμων ημερών σε 2.944 το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 3.105 το αντίστοιχο του 2022, αλλά και των εσόδων από τα πλοία της που ναυλώνονται στην sp

H Euroseas

Η Euroseas Ltd. του Αριστείδη Πίττα, είχε κατά το τέταρτο τρίμηνο συνολικά καθαρά έσοδα 49,1 εκατομμύρια δολάρια και καθαρό εισόδημα 24,7 εκατομμυρίων δολαρίων ή 3,58 δολαρίων κέρδη ανά μετοχή. Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα για την περίοδο ήταν 25 εκατομμύρια δολάρια ή 3,62 ανά μετοχή.

Κατά μέσο όρο, η εταιρεία διαχειρίστηκε 19 πλοία, κερδίζοντας κατά μέσο όρο ισοδύναμο ναύλωσης 29.266 δολάρια την ημέρα.

Το τριμηνιαίο μέρισμα είναι 0,60 δολάρια ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, καταβλητέο στις 15 Μαρτίου 2024 στους μετόχους της ιστορίας στις 8 Μαρτίου 2024.

Η εταιρεία έχει επαναγοράσει 400.705 κοινές μετοχές στην ανοιχτή αγορά, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5,5% των μετοχών σε κυκλοφορία, για συνολικά περίπου 8,2 εκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο του σχεδίου επαναγοράς μετοχών έως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε το Μάιο του 2022.

Σημαντικά σημεία για ολόκληρο το έτος 2023: Τα συνολικά καθαρά έσοδα ήταν 189,4 εκατ. δολάρια και το καθαρό εισόδημα διαμορφώθηκε στα 114,5 εκατομμύρια δολάρια ή 16,53 κέρδη ανά μετοχή.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για την περίοδο ήταν 103,9 εκατομμύρια δολάρια ή 14,99 δολάρια και 14,98 δολάρια ανά μετοχή.

H Stealthgas

Η Stealthgas του Χάρη Ν. Βαφειά είχε καθαρά έσοδα 51,9 εκατομμύρια δολάρια το δωδεκάμηνο, που σημαίνει αύξηση 51% σε σύγκριση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε βασικό EPS 1,38 δολάρια. Η ισχυρή κερδοφορία συνεχίστηκε για το τέταρτο τρίμηνο με καθαρό εισόδημα 8,9 εκατομμύρια δολάρια που αντιστοιχεί σε βασικό EPS 0,25 δολαρίων.

Επίσης από την εταιρεία τονίστηκε ότι το 66% των ημερών στόλου για το 2024 είναι εξασφαλισμένα με ναυλώσεις περιόδου, με τις συνολικές ημέρες απασχόλησης του στόλου για όλες τις επόμενες περιόδους να αποφέρουν πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια σε συμβατικά έσοδα.

Η εταιρεία επαναγόρασε 2,01 εκατ. μετοχές κατά το τέταρτο τρίμηνο. Μέχρι σήμερα, 3,9 εκατομμύρια μετοχές έχουν εξαγοραστεί, που είναι περισσότερο από το 10% των μετοχών που κυκλοφορούν, για συνολικά 19,1 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μειώθηκε το χρέος κατά το 2023 κατά 153,6 εκατομμύρια δολάρια, από 277,1 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε 123,5 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η εταιρεία διατηρεί μετρητά και ισοδύναμα μετρητών ύψους 83,8 εκατομμυρίων στις 31 Δεκεμβρίου 2023, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να μειώσει περαιτέρω το χρέος.

Τα έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 34,1 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με έσοδα 42,7 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και είναι μειωμένα κατά 8,6 εκατομμύρια δολάρια ή 20%, καθώς ο αριθμός των πλοίων μειώθηκε από 34 πλοία στο τέλος του 4ου τριμήνου 2022 σε 27 πλοία στο τέλος του τέταρτου τριμήνου 2023.

Τα έξοδα ταξιδιού και τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 3,3 εκατομμύρια δολάρια και 12,9 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 6,5 εκατομμύρια δολάρια και 14,6 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα 3,2 εκατομμύρια δολάρια ή 49%, η μείωση των εξόδων ταξιδιού ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των ημερών στην αγορά spot, ενώ η μείωση των 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 12%, των λειτουργικών εξόδων των πλοίων οφειλόταν κυρίως στη μείωση του μέσου αριθμού πλοίων ιδιοκτησίας στο στόλο που αντισταθμίστηκε από έκτακτες δαπάνες που σχετίζονται με ένα από τα σκάφη μας.

Κατά μέσο όρο η εταιρεία είχε 27 πλοία, κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 σε σύγκριση με 34 πλοία για την ίδια περίοδο του 2022.

Τα έσοδα για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 143,5 εκατομμύρια δολάρια και ήταν μειωμένα κατά 9,3 εκατομμύρια δολάρια ή 6%, σε σύγκριση με έσοδα 152,8 εκατομμύρια δολάρια για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, κυρίως λόγω της μείωσης του μεγέθους του στόλου .

Το κέρδος από την πώληση πλοίων για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 7,6 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο οφειλόταν κυρίως στην πώληση επτά πλοίων της Εταιρείας, ενώ η ζημιά από την πώληση πλοίων για το δώδεκα μήνες που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 0,4 εκατομμύρια δολάρια λόγω της πώλησης τριών από τα πλοία της εταιρείας το 2022.

H Danaos Corporation

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή εταιρεία του Γιάννη Κούστα διαμόρφωσε κέρδη κατά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 149,921 εκατ. δολάρια.

Η κερδοφορία της εταιρείας για όλο το 2023 ανήλθε σε 576,299 εκατ. δολαρίων, έναντι 559,210 εκατ. δολαρίων το 2022.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο και ειδικότερα τον μήνα Δεκέμβριο, η εταιρεία Danaos πρόσθεσε στον στόλο της το έβδομο Capesize, με αποτέλεσμα η συνολική χωρητικότητα του στόλου Capesizes να προσεγγίσει σε χωρητικότητα 1.231.157 dwt.

Επισημαίνεται ότι τον μήνα Φεβρουάριο του 2024 εξασφαλίστηκε συμφωνία για την απόκτηση επιπλέον δύο Capesizes συνολικής χωρητικότητας 354.579 dwt.

Επίσης, το ίδιο μήνα, η εταιρεία του Γιάννη Κούστα, προχώρησε στην προσθήκη δύο containerships, μεταφορικής ικανότητας 8.258 TEUs, στο υπάρχον orderbook, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα παραδοθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2006 και το πρώτο τρίμηνο του 2007. Τα πλοία θα ναυπηγηθούν από τα ναυπηγεία Yangzijiang.

Τα υπό ναυπήγηση πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας ανέρχονται σε δώδεκα, με συνολική μεταφορική ικανότητα 91.430 TEUs. Από τα δώδεκα πλοία, τα έξι πλοία αναμένεται να παραδοθούν το 2024, δύο το 2025, τρία πλοία το 2026 και ένα το 2027.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ο Γιάννης Κούστας, είπε:

«Η Danaos συνέχισε να αποδίδει ισχυρά αποτελέσματα το τέταρτο τρίμηνο του 2023, καθώς τα γεωπολιτικά γεγονότα συνέχισαν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες ναυτιλιακές αγορές. Κυρίως πρόσφατα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτάθηκε και με επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτό άλλαξε δραματικά τις εμπορικές διαδρομές και την απόδοση των εταιρειών τακτικών γραμμών, καθώς οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες αποφάσισαν να επαναδρομολογήσουν τα πλοία τους μακριά από τη Διώρυγα του Σουέζ, διανύοντας μεγαλύτερες αποστάσεις γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας για να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτό με τη σειρά του αύξησε τη ζήτηση τονομιλίων, οδηγώντας σε έλλειψη χωρητικότητας που οδήγησε τις τιμές στη διακίνηση των κοντέινερ σε σημαντικά υψηλότερες έως και 300%, ενώ αναμένεται ότι οι τιμές κιβωτίων θα παραμείνουν υψηλές όσο συνεχίζεται η διακοπή. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξασφαλίσει ορισμένες επιπλέον ναυλώσεις για τα πλοία μας σε πολύ υγιή επίπεδα.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η Danaos ολοκλήρωσε την παράδοση και των επτά πλοίων Capesize που είχαμε συμφωνήσει να αποκτήσουμε νωρίτερα το 2023. Μετά από το τέλος του έτους, συνάψαμε συμφωνίες για την απόκτηση δύο επιπλέον πλοίων Capesize καθώς συνεχίζουμε να διαφοροποιούμε τα έσοδά μας και κοιτάξτε να κερδίσετε τα θετικά αποτελέσματα από μια υγιή αγορά ξηρού χύδην όγκου.

Η αγορά για τα πλοία Capesize παρουσιάζει ασυνήθιστη εποχιακή ισχύ καθώς οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος της Βραζιλίας αυξάνονται, το εμπόριο άνθρακα παραμένει αυξημένο και η ζήτηση για μικρές ποσότητες χύδην όπως ο βωξίτης και τα γεωργικά προϊόντα ακολουθεί μια παγκόσμια ανάκαμψη.

Τα πρόσφατα μέτρα τόνωσης στην Κίνα που στοχεύουν στη στήριξη των κατασκευών, των έργων υποδομής και της καταναλωτικής ζήτησης αναμένεται να διατηρήσουν τη ζήτηση σταθερή καθώς η ανάπτυξη του στόλου αρχίζει να επιβραδύνεται τα επόμενα δύο χρόνια. Συνεχίζουμε να διερευνούμε ενδιαφέρουσες ευκαιρίες στον τομέα ξηρού χύδην φορτίου.

Η Danaos παρήγγειλε επίσης πρόσφατα δύο ακόμη πλοία 8.258 TEU στο ναυπηγείο Yangzijiang και τώρα έχουμε συνολικά τέσσερα πλοία υπό κατασκευή σε αυτό το ναυπηγείο με προγραμματισμένες παραδόσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και το πρώτο τρίμηνο του 2027. Και τα δώδεκα πλοία στα υπό κατασκευή νεότευκτα θα χρησιμοποιούν μεθανόλη και έχουν σχεδιαστεί με τα πιο σύγχρονα οικολογικά χαρακτηριστικά. Η ζήτηση για χρονοθυρίδες παράδοσης ναυπηγείων είναι πολύ υψηλή, καθώς η βιομηχανία κινείται γρήγορα προς τη μείωση των εκπομπών άνθρακα με τη λειτουργία πράσινων πλοίων.

Καθώς συνεχίζουμε να εκτελούμε τη στρατηγική μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάληψη ενεργειών που θα ωφελήσουν τελικά τους μετόχους μας. Η Danaos βρίσκεται σε καλή θέση με έναν πολύ ισχυρό ισολογισμό και σημαντική προβολή εσόδων για το 2025. Αυτό μας παρέχει την ευελιξία να επιστρέψουμε αξία στους μετόχους μας μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών και επίσης να επιδιώκουμε ευκαιρίες για να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της εταιρείας».

H Toro

Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Toro του Πέτρου Παναγιωτίδη συγκέντρωσε 156 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις δεξαμενόπλοιων και άλλα έσοδα.

Η εταιρεία, η οποία έχει έδρα την Κύπρο κατέγραψε επίσης σημαντικά κέρδη κατά το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενο έτους.

Επίσης, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η ρευστότητα της αυξήθηκε κατά 113,1 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 155,6 εκατ. δολάρια.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία πούλησε έξι δεξαμενόπλοια πέρυσι, με καθαρό κέρδος 99 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τον περασμένο μήνα, η Toro ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πωλήσει το aframax/LR2 Wonder Sirius 115.300 dwt, κατασκευής 2005 σε τρίτο μέρος για 33,8 εκατομμύρια δολάρια.

Το πλοίο θα παραδοθεί με κέρδος 20,9 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Παναγιωτίδης χαρακτήρισε το 2023 έτος ορόσημο για την εταιρεία, η οποία αποσχίστηκε από την Castor Maritime τον περασμένο Μάρτιο και αγόρασε τέσσερα σύγχρονα πλοία μεταφοράς υγραερίου τον περασμένο Απρίλιο και πρόσθεσε:

“Η αγορά δεξαμενόπλοιων παρέμεινε εύρωστη κατά το τέταρτο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίσαμε να λαμβάνουμε μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του στόλου μας, εκμεταλλευόμενοι τη ζήτηση για μεταχειρισμένα πλοία δεξαμενόπλοιων για την κερδοφόρα διάθεση παλαιότερης χωρητικότητας”.

Σήμερα η εταιρεία έχει ένα δεξαμενόπλοιο, το MR Wonder Mimosa 36.700 dwt,κατασκευής 2006.

Επισημαίνεται ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 28,2 εκατ. δολάρια, έναντι 25,1 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με τον αμέσως περσινό διάστημα.

Τα έσοδα μειώθηκαν στα 11,9 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 38 εκατομμύρια δολάρια, καθώς ο στόλος συρρικνώθηκε από τις πωλήσεις των πλοίων.

Η Toro εξαγόρασε επίσης μετοχές, καταβάλλοντας 2,8 εκατομμύρια δολάρια αξίας έως τις 8 Φεβρουαρίου.

«Απολαμβάνουμε έναν ισχυρό ισολογισμό με σημαντικά ταμειακά υπόλοιπα και επί του παρόντος χωρίς κανένα χρέος μετά την αποπληρωμή τον Ιανουάριο του 2024 της μοναδικής εκκρεμούς δανειακής μας διευκόλυνσης», τόνισε φανερά ικανοποιημένος ο Πέτρος Παναγιωτίδης.

Τέλος, τον Ιανουάριο, η εταιρεία κατέβαλε στην Castor μέρισμα ύψους 400.000 δολαρίων από το 1% των διαρκών μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών της.

Η Navios

H εταιρεία της Αγγελικής Φράγκου, πρόσφατα, συνήψε νέα πιστωτική διευκόλυνση με τράπεζα για έως και 40 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει με καλύτερους όρους τρία πλοία.

Επισημαίνεται επίσης, ότι κατά το προηγούμενο έτος, τα έσοδα ανήλθαν σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια και καθαρά έσοδα 433,6 εκατομμύρια δολάρια. Για το τελευταίο τρίμηνο του 2023 τα έσοδα ήταν 327,3 εκατομμύρια δολάρια και καθαρά έσοδα 132,4 εκατομμύρια δολάρια.

Τα κέρδη ανά κοινή μετοχή ήταν 14,08 δολάρια για ολόκληρο το έτος και 4,30 δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο.

H Star Bulk

Μειωμένα ήταν τα έσοδα και τα κέρδη της εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας Star Bulk του Πέτρου Παππά κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και διαμορφώθηκαν στα 85,8 εκατ. δολάρια έναντι 116,3 εκατ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA, περιορίστηκαν στα 114 εκατ. δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, έναντι 134,6 εκατ. δολαρίων που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Τα έσοδα για τους δώδεκα μήνες του 2023 διαμορφώθηκαν στα 949.269.000 δολάρια, έναντι 1.437.156.000 δολαρίων που ήταν κατά το 2022.

Η Costamare

Η Costamare, του Κωστή Κωνσταντακόπουλου είχε έσοδα 1,5 δισ. δολάρια και πέτυχε καθαρά κέρδη 350 εκατ. δολάρια. Η ρευστότητα της ήταν περίπου 1 δισ. δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους.

Πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος 0,115 δολάρια ανά μετοχή για το δ’ τρίμηνο του 2023, για τους κατόχους κοινών μετοχών.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ήδη απασχόληση για το 95% και το 78% των διαθέσιμων ημερών για το 2024 και το 2025 αντίστοιχα, ανεβάζοντας τα συμβατικά έσοδά για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα 2,5 δισ. δολάρια με έναν υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας ναύλωσης 3,6 ετών.Αναφορικά με τη Neptune Maritime Leasing, στην οποία συμμετέχει η Costamare, η πλατφόρμα αναπτύχθηκε σταθερά σε συνετή βάση όλο το 2023, έχοντας πλέον ολοκληρώσει συναλλαγές χρηματοδοτικής μίσθωσης για 23 πλοία συνολικής αξίας περίπου 250 εκατ. δολαρίων.

Related Articles

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...

Panos Kirnidis: In Posidonia 2024 we re-emphasised our commitment to connecting with ship owners

Posidonia Events 2024 broke all previous attendance records and was deemed a tremendous...

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Myrsini with Cobelfret S.A.

ATHENS, GREECE, June 14, 2024 – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the...

CARELL SA: How does ultrasonic testing help in ship maintenance?

Ultrasonic testing is an advanced technique used in ship maintenance. It employs...