Δευτέρα , 22 Ιούλιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Γιώργος Οικονόμου: Ο δύσκολος Μάιος και τα ανοιχτά μέτωπα του ισχυρού εφοπλιστή
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Γιώργος Οικονόμου: Ο δύσκολος Μάιος και τα ανοιχτά μέτωπα του ισχυρού εφοπλιστή

 Λίλιαν Μαργαρίτη

Κορυφώνεται η μάχη της διοίκησης της ναυτιλιακής Genco Shipping & Trading και του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου για την εξασφάλιση της ψήφου των μετόχων της εταιρείας, στην καθοριστικής σημασίας ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2024. Από την οποία θα προκύψει το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Μετά τις αθρόες κατηγορίες του εφοπλιστή περί αδιαλλαξίας του υφιστάμενου ΔΣ και ειδικά του προέδρου του James Dolphin και της αποτυχίας του να λάβει μέτρα προς το καλύτερο συμφέρον όλων των μετόχων, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει webcast την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024.

Κατά τη διάρκεια του οποίου επιδιώκει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να απαντήσει στις ερωτήσεις των μετόχων σχετικά με την στρατηγική της, την επερχόμενη ετήσια γενική συνέλευση και τις ενέργειες της διοικητικής ομάδας για την δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους.

Τι πρέπει να γνωρίζεται για τον Γιώργο Οικονόμου

Παράλληλα, απέστειλε επιστολή στους επενδυτές, με την οποία τους ζητά να υπερψηφίσουν την επανεκλογή των επτά υφιστάμενων μελών του ΔΣ και να καταψηφίσουν το προτεινόμενο από τον κ. Οικονόμου μέλος, Robert Pons.

Μάλιστα, σε ένα αναλυτικό PDF, με γραφικά και πίνακες, που έχει τίτλο «Τι πρέπει να γνωρίζεται για τον Γιώργο Οικονόμου», αναφέρει παραδείγματα που αποδεικνύουν το ιστορικό των προηγούμενων ιδιοτελών πρακτικών του εφοπλιστή εις βάρος των επενδυτών και την κακή πορεία των εταιρειών στις οποίες υπηρέτησε ως μέλος του ΔΣ τους ο Robert Pons.

Συγκεκριμένα η Genco αναφέρει τα εξής παραδείγματα:

Απώλεια αξίας για τους κατόχους ομολόγων στην Alpha Shipping PLC: Ένα μήνα μετά την ίδρυση της Alpha Shipping το 1998 από τον Οικονόμου ως εταιρεία συμμετοχών για την DryTank, την πρώτη του ναυτιλιακή εταιρεία, η Alpha Shipping εξέδωσε ομόλογα αξίας 175 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μέσα σε λίγους μήνες, τα ομόλογα υποβαθμίστηκαν και η εταιρεία αθέτησε πληρωμές τόκων ύψους 8,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε μια αναδιάρθρωση ένα χρόνο αργότερα, οι ομολογιούχοι έλαβαν μετοχές σε μια νέα εταιρεία ως αντάλλαγμα για τα ομόλογά τους, και ο Οικονόμου απέκτησε το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει ξανά τον στόλο των 26 πλοίων της Alpha Shipping για 64,75 εκατομμύρια δολάρια (37% του κεφαλαίου των ομολόγων), το οποίο θα επιστρεφόταν στους επενδυτές της νέας εταιρείας. Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι ο Οικονόμου θα μπορούσε να πουλήσει τον στόλο με κέρδος.

Ανάληψη ελέγχου της DryShips χωρίς καταβολή αποζημίωσης σε άλλους επενδυτές: Ο Οικονόμου αύξησε το ποσοστό ιδιοκτησίας του στη DryShips από 0,01% τον Μάρτιο του 2017 σε 83% σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά, μέσω μεγάλης κλίμακας δημόσιων προσφορών και συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, που οδήγησαν σε τεράστια μείωση της τιμής της μετοχής και εξανέμισαν την αξία των μετόχων, δίνοντας τον πλήρη έλεγχο της ναυτιλιακής στον εφοπλιστή, χωρίς οι άλλοι μέτοχοι να λάβουν οποιαδήποτε αποζημίωση.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: Η επιστολή αναφέρει συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η DryShips πούλησε πλοία σε εταιρείες που ελέγχονταν από τον κ. Οικονόμου, ενώ σε μία από αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποίησε τα έσοδα για να αποπληρώσει χρέη μίας άλλης εταιρείας συμφερόντων του.

Έξοδος της DryShips από το χρηματιστήριο με discount: Το 2019, ο Οικονόμου έβγαλε από το χρηματιστήριο της Dryships, σε τιμή περίπου 21% χαμηλότερη από την καθαρή αξία του ενεργητικού της, που υπολογίστηκε από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της DryShips.

Απώλεια αξίας για τους μετόχους στην Ocean Rig: Όταν ο εφοπλιστής ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DryShips, η εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο της Ocean Rig, μιας εταιρείας γεωτρήσεων που δεν σχετιζόταν με την κύρια δραστηριότητα της DryShips. Η Ocean Rig πραγματοποίησε μια σειρά δημόσιων προσφορών μετοχών μεταξύ του 2011 και του 2017 για να αποπληρώσει το χρέος που όφειλε στη DryShips, μειώνοντας σημαντικά την αξία των υφιστάμενων μετόχων. Την περίοδο εκείνη, ο Οικονόμου ήταν επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ocean Rig.

Η Ocean Rig κήρυξε πτώχευση το 2017: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ορισμένες κοινές μετοχές της αναδιαρθρωμένης εταιρείας εκδόθηκαν σε μια εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Οικονόμου, και έγινε μία συμφωνία για την καταβολή ετήσιου τέλους στην εταιρεία του εφοπλιστή έως και 15,5 εκατομμύρια δολάρια συν 1% όλων των κερδών βάσει υφιστάμενων και μελλοντικών συμβάσεων γεώτρησης. Οι μετοχές των άλλων επενδυτών της Ocean Rig εξανεμίστηκαν.

Πιστεύουμε ότι επέδειξε κακή εταιρική διακυβέρνηση σε άλλη εταιρεία, αναφέρει η Genco. Ενώ ήταν μέλος ΔΣ στην Danaos, δεν αποκάλυψε έγκαιρα ότι χρηματοδότησε τα προσωπικά του σχέδια ναυπήγησης πλοίων στο Samsung Heavy Industries, βάζοντας εγγύηση περισσότερο από τις μισές εκ των μετοχών που κατείχε στην Danaos και εξασφαλίζοντας έξι πετρελαιοφόρα. Επίσης, έλαβε μέρος σε λιγότερες από το 25% των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Danaos από το 2012 έως το 2017 και λιγότερες από το 75% των συνεδριάσεων της διετίας 2018-2019.

Αναφορικά με την επιλογή του Robert Pons για μέλος του ΔΣ της Genco και την επίθεση του Γιώργου Οικονόμου στον τωρινό πρόεδρο Jim Dolphin, η ναυτιλιακή παραθέτει αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν, όπως αναφέρει, την έλλειψη σχετικής εμπειρίας του Pons και το ιστορικό του ως μέλος ΔΣ άλλων εταιρειών, τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με με την πορεία του Dolphin, ο οποίος έχει δημιουργήσει ρεκόρ αξίας για τους μετόχους στη ναυτιλιακή βιομηχανία και διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγικής της Genco.

Διαφορετική περίπτωση

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η περίπτωση της Genco είναι διαφορετική σε σχέση με τις άλλες τρεις εισηγμένες εταιρείες στις οποίες έχει εισέλθει ο εφοπλιστής.

Και αυτό γιατί ενώ στις Performance Shipping, OceanPal και Seanergy ο Γιώργος Οικονόμου σε ρόλο επενδυτή-ακτιβιστή έχει εστιάσει την πολιτική του στην κακή, όπως υποστηρίζει, εταιρική διακυβέρνηση κατηγορώντας τις διοικήσεις τους για περίπλοκη ιδιοκτησιακή δομή που τους εξασφαλίζει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, η Genco αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Μάλιστα, βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα του αναλυτή Michael Webber σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα ανοιχτά μέτωπα

Εκτός από την Genco, ο ισχυρός εφοπλιστής έχει τρία ακόμη ανοιχτά μέτωπα, με τις άλλες εισηγμένες στην οποίες έχει αποκτήσει σημαντικά ποσοστά συμμετοχής.

Τον Μάρτιο κατέθεσε αγωγή εναντίον της ναυτιλιακής Seanergy Maritime, του CEO της Σταμάτη Τσαντάνη και μελών του ΔΣ, επειδή ενέκριναν τον Δεκέμβριο του 2021 μία συναλλαγή με βάση την οποία ο κ. Τσαντάνης αγόρασε το 49,99% των ψήφων της εισηγμένης καταβάλλοντας 250.000 δολάρια. Εκείνη την περίοδο, η Seanergy κατείχε περιουσιακά στοιχεία αξίας 487 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την αγωγή.

Ο Οικονόμου θέλει να αποκτήσει ως μέτοχος της Seanergy -με ποσοστό 9,5%- το δικαίωμα να προτείνει νέα μέλη για το ΔΣ της εταιρείας, αλλά παραδέχεται στην αγωγή ότι δεν μπορεί να το καταφέρει, εκτός εάν δικαστήριο των Νήσων Μάρσαλ ακυρώσει την αγορά των μετοχών με δικαίωμα ψήφου του Τσαντάνη.

Είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο ανάλογη αγωγή κατά της  Performance Shipping της οικογένειας Παληού, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η οποία επίσης αφορούσε την διπλή ιδιοκτησιακή δομή της ναυτιλιακής. O Οικονόμου θέλει να αγοράσει την εταιρεία, αλλά ο συγκεντρωτικός έλεγχος ψήφων από τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας τον εμποδίζει.

Μάλιστα, τον περασμένο μήνα ο εφοπλιστής επέκτεινε χρονικά την πρόταση εξαγοράς των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας έως τις 28 Ιουνίου, καθώς είχε την πρώτη ανταπόκριση από επενδυτές της. Μέχρι τις 25 Μαρτίου, είχαν υποβληθεί έγκυρες προσφορές πώλησης από επενδυτές της Performance για 609.914 μετοχές.

Aνοιχτό παραμένει το μέτωπο της αντιπαράθεσης του και με την διοίκηση της ναυτιλιακής OceanPal, επικεφαλής της οποίας είναι η Σεμίραμις Παληούπου θα κορυφωθεί στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο εφοπλιστής, που αύξησε πρόσφατα το ποσοστό του στην εισηγμένη στο 14,1%, έχει ζητήσει την απομάκρυνση πέντε στελεχών της διοίκησης της -συμπεριλαμβανομένης της κας Παληού- και την ταυτόχρονη είσοδο στο διοικητικό σχήμα της εταιρείας δύο έμπιστων, δικών του ανθρώπων.

ΠΗΓΗ Mononews.gr

Related Articles

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Atalandi with Cargill

Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing...

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε

To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε Διαβάστε το από τον παρακάτω σύνδεσμο https://issuu.com/ycg_gr/docs/aello-54 Παλαιότερα...

Τραυματισμός επιβάτη Ε/Π – Τ/Ρ σκάφους στο Σαρωνικό

Εντοπισμός 15 αλλοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή τους μετά από καταδίωξη...

YES FORUM:  Γνώρισε την VShips! V.Group

Γνώρισε την VShips! V.Group 👉🏾 Σήμερα παρουσιάζουμε την ιστορία της VShips, πρωτοπόρο...