Κυριακή , 21 Ιούλιος 2024
Home AGENDA Θέματα Ημερήσιας Διάταξης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά
AGENDAΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Συνεδρίαση του Σώματος,  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20-5-2024 και ώρα 16:30, δια ζώσης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2024 (4η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024 (4η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. 3. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου του  1ου τριμήνου έτους 2024, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/3/2024.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( ΚΟ.Δ.Ε.Π.) του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση του νέου λογότυπου (εμπορικού σήματος), της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.Δ.Ε.Π) του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 1. Ορθή διατύπωση της υπ΄ αριθμ. 92/26-02-2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την εξαίρεση υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση λειτουργίας σε 16ωρη βάση.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. 7. Κατανομή ποσού 333.149,52 €, ως Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. 

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. 8. Παραχώρηση ή μη των εγκαταστάσεων του 2ου ΓΝ Πειραιά στον φορέα ESOLNET HELLAS ΕΠΕ για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας το Σάββατο 29-6-2024.

Εισηγητής: Ασπασία Αλιγιζάκη

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Παραχώρηση ή μη των εγκαταστάσεων του 9ου ΓΝ Πειραιά στον φορέα ESOLNET HELLAS ΕΠΕ για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας το Σάββατο 1-6-2024, το Σάββατο 29-6-2024 και την Κυριακή 30-6-2024.

Εισηγητής: Ασπασία Αλιγιζάκη

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση για την παραχώρηση ή μη χώρων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά,  άνευ αντιτίμου, για δράσεις, παραστάσεις και εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση για την παραχώρηση άνευ ή έναντι αντιτίμου, του θεάτρου ΒΕΑΚΕΙΟ σε καλλιτεχνικά σχήματα.

Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο της διεξαγωγής των εκδηλώσεων Ημέρες Θάλασσας 2024.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθ. ΥΜΧ-2857 όχημα επί της οδού Ευεργετών 17.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθ. ΙΟΙ 9489 αυτοκίνητο, επί της οδού Ιακώβου Ράλλη έμπροσθεν του αριθμού 12.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Συντονιστικών ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α΄ και Β΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ για παραχώρηση χώρου μπροστά από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης-δράσης-διαμαρτυρίας κατά των γυναικοκτονιών, το ΣΑΒΒΑΤΟ 25/05/2024  από τις 18:00 μέχρι τις 20:00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά Η ΟΜΟΝΟΙΑ για την παραχώρηση της Πλατείας Πηγάδας Πειραιά για την πραγματοποίηση εκδηλώσεως για την αναβίωση του Κλήδονα στις 30/6/2024 στις 20:00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Υλοτομία ενός ατόμου νεραντζιάς επί της οδού Ηροδότου 97.

Εισηγητής: Νικήτας Γκόλφης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων παρακαλούνται να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν τη Διεύθυνσή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ

Φωτογραφία αρχείου

 

Related Articles

YES FORUM:  Γνώρισε την VShips! V.Group

Γνώρισε την VShips! V.Group 👉🏾 Σήμερα παρουσιάζουμε την ιστορία της VShips, πρωτοπόρο...

14th Annual Capital Link: Operational Excellence in Shipping Forum

Tuesday, September 24, 2024 – The 14th Annual Operational Capital Link Excellence...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- Έναρξη εγγραφών στα Σεμινάρια

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στον Πειραιά

Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οδοστρώματος, από ώρα 22:00΄ της 20-7-2024 έως την ώρα...