Κυριακή , 16 Ιούνιος 2024
Home SLIDER Νέες εξελίξεις στην πιστοποίηση των ρυμουλκών & ναυαγoσωστικών πλοίων
SLIDERΝΑΥΤΙΛΙΑ

Νέες εξελίξεις στην πιστοποίηση των ρυμουλκών & ναυαγoσωστικών πλοίων

Ακολουθεί η τοποθέτηση της Πανελλήνιας  Ένωσης Πλοιοκτητών- Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” για το  Προεδρικό Διάταγµα 83/2022  που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας την 12/12/2022  και έρχεται τον  Ιούλιο του 2024 σε εφαρμογή, τις επιπτώσεις  αυτού  καθώς και  επιστολή-πόρισμα  του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  προς τον  Πρωθυπουργό της  Ελλάδος καθώς και  Υπουργό Ναυτιλίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ &ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

 

“Ναι στον εκσυγχρονισμό του Κλάδου µε ορθολογικά κριτήρια & διάλογο”

Η Πανελλήνια Ένωση μας επισημαίνει για πολλοστή φορά τον απολύτως ορατό και άμεσο κίνδυνο να μειωθεί αισθητά ο αριθμός του υφιστάμενου στόλου των Ρυμουλκών &  Ναυαγοσωστικών πλοίων υπό ελληνική σημαία, τα οποία προσφέρουν μέχρι σήμερα ποιοτικές υπηρεσίες ρυμούλκησης στα λιμάνια της χώρας καθώς και στην ανοιχτή θάλασσα, όπως επίσης και υπηρεσίες ασφαλούς διάσωσης και ναυαγιαίρεσης  σε κινδυνεύοντα πλοία στις ελληνικές θάλασσες. Και όπως έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει αυτό οφείλεται στις άµεσες και έμμεσες επιπτώσεις από το Προεδρικό Διάταγµα 83/2022  που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας την 12/12/2022.

Αυτή εξάλλου αυτή είναι η αιτία ο νέος Υπουργός Ναυτιλίας κος Στυλιανίδης μέσω διάταξης του Νόµου 5079/2023, έδωσε μια παράταση έως 30/6/2024 σχετικά με την εφαρμογή των νέων τεχνικών προδιαγραφών των Ρυµουλκών πλοίων, η οποία όμως εκ των πραγμάτων δεν επαρκεί για την ορθή επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Διότι ουσιαστικά το Π.Δ. 83/2022, µε το οποίο νομοθετήθηκε ένας κατ’ ουσία «φωτογραφικός» Κανονισμός προδιαγραφών των ρυμουλκών πλοίων, επιβάλλει ένα κανονιστικό πλαίσιο γεμάτο ασάφειες, σφάλματα και παράλογες προδιαγραφές και απαιτήσεις, που σκοπό έχει να αποκλείσει από την αγορά το 90% των εν ενεργεία ρυμουλκών πλοίων και να δημιουργήσει συνθήκες κλειστού ολιγοπωλίου.

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που αποτελεί προϊόν συμπαιγνίας συγκεκριμένων συμφερόντων, που δυστυχώς υιοθετήθηκε µε µια παρωδία διαβούλευσης πίσω από τις πλάτες της ναυτιλιακής κοινότητας.

Τα παραπάνω θέματα παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν με 10 έγγραφα και επιστολές που απέστειλε η Πανελλήνια Ένωσή μας στον Υπουργό Ναυτιλίας  κο Ιωάννη Πλακιωτάκη από το 2019, επισημαίνοντας την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου μέσα από διάλογο και με σαφές ικανό χρονικό  περιθώριο προσαρμογής. Δυστυχώς όμως ούτε μια φορά δεν δέχθηκε να μας συναντήσει, ούτε υπήρξε  επαρκής διαβούλευση µε τους Ναυτιλιακούς Φορείς και τις Ενώσεις. Δεν λήφθηκαν υπόψη ούτε οι  μελετηµένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης μας, η οποία από το πρώτο σχέδιο του ΠΔ εξέφρασε την ανησυχία της και για το θέμα της μείωσης των θέσεων εργασίας εξ αιτίας της άμεσης και τεράστιας μείωσης του στόλου των Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών πλοίων που  επιφέρουν οι διατάξεις του ΠΔ, και για το θέμα της μεγάλης μείωσης παροχής ρυμουλκικών υπηρεσιών τόσο στα μεγάλα όσο και κυρίως στα μικρότερα λιμάνια, ειδικά στην Περιφέρεια. Δεν εισακουσθήκαμε  διότι οι πόρτες στο Υπουργείο Ναυτιλίας ήταν επί 4 χρόνια ανοιχτές µόνο για τους προνομιούχους συνομιλητές και συντάκτες του Π.Δ.

Είναι σαφές και δεδομένο ότι ως επιχειρηματίες μας ενδιαφέρει και μας αφορά ο εκσυγχρονισμός του κλάδου, όπως επίσης µας ενδιαφέρει και η συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Γι όλους αυτούς τους λόγους υποβάλλαμε εγκαίρως και εγγράφως σαφείς και τεκμηριωμένες προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πάντα µε σεβασμό τόσο στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού όσο και στα θέματα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, αναμένοντας µε θετική διάθεση να υπάρξει επί τη βάσει αυτών των αρχών ένας γόνιμος  διάλογος µε επιστημονική τεκμηρίωση και µε επιχειρηματικά κριτήρια, όσον αφορά στη νομοθέτηση  ορθολογικών κανονισμών που δεν θα επιφέρουν εσκεμμένους αποκλεισμούς, αλλά αντίθετα να  αναβαθμίζουν ουσιαστικά τον κλάδο.

Τα αποτελέσματα του ΠΔ 83/ 2022 είναι εν τέλει σήμερα στον κλάδο μας να επικρατεί καθολική  αβεβαιότητα για το παρόν και για το μέλλον. Αν δεν υπάρξουν σαφείς τροποποιήσεις και διορθώσεις του  Κανονισμού θα αποκλειστεί την 1 η Ιουλίου 2024 το 90% των εν ενεργεία ρυµουλκών πλοίων και θα υπάρξουν συνθήκες κλειστού ολιγοπωλίου. Με απλά λόγια προκαλούνται οι εξής επιπτώσεις:

 • Αποκλείονται περίπου 160 ρυμουλκά σε όλη την Ελλάδα από τα περίπου 165 εν ενεργεία σήμερα.
 • Οδηγείται ο κλάδος σε ένα κλειστό ολιγοπώλιο, που µε τη σειρά του θα επιβάλλει πολύ υψηλά τιµολόγια.
 • Απειλούνται περίπου 3.000 οικογένειες εργαζομένων στα πλοία και στα γραφεία των εταιρειών των ρυμουλκών.
 • Μεγάλος αριθμός ελληνικών λιμανιών δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ως προς την παροχή ρυμουλκικών υπηρεσιών προς τα καταπλέοντα πλοία.
 • Παράλληλα, τίθεται σοβαρό θέμα ως προς την επιθεώρηση και πιστοποίηση των ρυμουλκών πλοίων λόγω των ποικίλλων ασαφειών, εσφαλμένων διατυπώσεων και δυσεφάρμοστων μαθηματικών τύπων του Κανονισμού που υιοθετεί το ΠΔ. Μάλιστα έχουμε ζητήσει επανειλημμένα διευκρινίσεις και έχουμε υποδείξει την ανάγκη διορθώσεων, όμως δεν έχουμε λάβει καμία ουσιαστική απάντηση από την αρμόδια  Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας.
 • Αποκλείονται επίσης µέσω των διατάξεων του Π.Δ. εσκεμμένα και τεχνηέντως οι Ελληνικοί Οργανισμοί Πιστοποίησης και Επιθεώρησης Πλοίων, τους οποίους όμως είχε πιστοποιήσει και αναγνωρίσει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας.
 • Αποδείχθηκε επίσης – και αυτό είναι πολύ σημαντικό – ότι προκύπτει και πρόβλημα πιστοποίησης της ευστάθειας των ρυμουλκών, βάσει των νέων προδιαγραφών, κάτι που ισχύει ακόμη και για τα ρυμουλκά των εταιρειών που ευνοούνται από το φωτογραφικό Π.Δ.
 • Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης των λιμανιών να εκδίδουν δικούς τους Κανονισμούς κατά το δοκούν περί των προδιαγραφών των ρυμουλκών, οπότε προκαλείται ένα χάος, ενώ ως τώρα το νομικό καθεστώς προέβλεπε ορθώς έκδοση Ειδικών Κανονισμών μόνο από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές της Χώρας με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας.

Φυσικά η Πανελλήνια Ένωσή µας έχει κινηθεί και σε όλα τα προβλεπόμενα νομικά βήματα σε όλα τα  επίπεδα και αναμένουμε τις σχετικές εξελίξεις για να προχωρήσουμε καταλλήλως και αναλόγως.

 

 

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΠΔ83/2022

 • Επιβάλλονται εσκεμμένα παράλογες και φωτογραφικές προδιαγραφές με τις οποίες

αποκλείονται περίπου 160 ρυµουλκά σε όλη την Ελλάδα από τα περίπου 165 εν ενεργεία σήµερα.

 • Οδηγείται ο κλάδος σε ένα κλειστό ολιγοπώλιο, που µε τη σειρά του θα επιβάλλει πολύ υψηλά τιµολόγια.
 • Απειλούνται περίπου 3.000 οικογένειες εργαζοµένων στα πλοία και στα γραφεία των εταιρειών των ρυµουλκών.
 • Μεγάλος αριθµός λιµανιών (κυρίως στην περιφέρεια) δεν θα µπορεί να εξυπηρετηθεί ως προς την παροχή ρυµουλκικών υπηρεσιών στα καταπλέοντα/αποπλέοντα πλοία.
 • Τίθεται σοβαρό πρόβλημα ως προς την επιθεώρηση και πιστοποίηση των ρυµουλκών πλοίων λόγω των ποικίλλων ασαφειών, εσφαλµένων διατυπώσεων και δυσεφάρµοστων µαθηµατικών τύπων του Κανονισµού που υιοθετεί το ΠΔ. Μάλιστα έχουµε ζητήσει  επανειληµµένα διευκρινίσεις και έχουµε υποδείξει την ανάγκη διορθώσεων και δεν έχουµε λάβει καµία απάντηση από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας.
 • Αποκλείονται επίσης µέσω των διατάξεων του Π.Δ. (άρθρο 4) εσκεµµένα και τεχνηέντως οι Ελληνικοί Οργανισµοί Πιστοποίησης και Επιθεώρησης Πλοίων, τους οποίους όµως έχει πιστοποιήσει και αναγνωρίσει η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Προκαλείται επίσης – και αυτό είναι πολύ σηµαντικό – πρόβληµα πιστοποίησης της  ευστάθειας των ρυµουλκών, βάσει των νέων προδιαγραφών, κάτι που ισχύει ακόµη και για τα ρυµουλκά των εταιρειών που ευνοούνται από το φωτογραφικό Π.Δ.
 • Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς εκµετάλλευσης των λιµανιών να εκδίδουν δικούς τους Κανονισµούς κατά το δοκούν περί των προδιαγραφών των ρυµουλκών, οπότε προκαλείται ένα χάος, γεγονός που ήδη καταγράφηκε στο λιµένα της Θεσσαλονίκης.(Μάλιστα ο Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης µετά από τις ενέργειές µας ανέστειλε µέχρι 17/04/2024 τον Κανονισµό που έχει εκδώσει). Ενώ με το έως τώρα ισχύον καθεστώς μόνο οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές μπορούν να εκδώσουν ειδικούς τοπικούς κανονισμούς περί ρυμούλκησης που επικύρωνε ο Υπουργός Ναυτιλίας με Υπουργική Απόφαση.

 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (εα)

 

«Πόρισμα καταπέλτης του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με το Π.Δ. ρυμουλκών λιμένος»

Τον έντονο προβληματισμό του σχετικά με τις διατάξεις του κανονισμού περί των  Ρυμουλκών Πλοίων υπό ελληνική σημαία, που εκδόθηκε με το Π.Δ. 83/2022, εξέφρασε το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Χρήστο Στυλιανίδη.

Η επιστολή, που δεδομένης της τεράστιας σημασίας του θέματος, κοινοποιήθηκε και στον Πρωθυπουργό, επιβεβαιώνει με τον πιο απόλυτο τρόπο τις ανησυχίες τηςΠανελλήνιας Ένωσης Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων «ο Άγιος Νικόλαος» και εισηγείται ευθέως στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, την αναγκαία και άμεση αναθεώρηση και τροποποίηση, του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος μαζί με την επίσημη επιστολή, απέστειλε Έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής που συγκάλεσε το ίδιο, ως ο επίσημος θεσμικός σύμβουλος εκ μέρους της Πολιτείας, η οποία επιβεβαιώνει πανηγυρικά τις  ανησυχίες της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Πλοίων.

Στην επιστολή του το Ναυτικό Επιμελητήριο, τονίζει μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω νομοθέτημα «δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να  επιλύσει και, ως εκ τούτου, χρήζει τροποποιήσεων», τις οποίες καταγράφει στην σχετική Έκθεση που απέστειλε στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

Την ίδια στιγμή η Πανελλήνια Ένωση Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων «ο Άγιος Νικόλαος», υποστηρίζει από την πλευρά της, ότι ασκούνται πιέσεις εκ μέρους των «ευνοούμενων» από τις φωτογραφικές ρυθμίσεις του ΠΔ, προκειμένου να πειστεί ο κος Στυλιανίδης να νομοθετηθεί ένα είδος προνομιακής προτεραιότητας υπέρ τους, μέχρι να ρυθμιστεί το θέμα των σφαλμάτων του Π.Δ. Ζητούν δηλαδή απότο Υπουργείο Ναυτιλίας, να συνεχίσει να σφάλλει και μάλιστα να υιοθετήσει μια απολύτως παράνομη κατάσταση που ουσιαστικά να προωθεί ένα ολιγοπώλιο, αντί να επισπευσθεί η ορθή και δίκαιη λύση, με την αναθεώρηση και τροποποίηση του προβληματικού σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες ρυμουλκών, Π.Δ.83/2022.

NEE PD83 LETTER

Related Articles

Βασίλης Κορκίδης«Η κυβέρνηση μπορεί να τρέξει γρηγορότερα και να πετύχει περισσότερα»

Δήλωση προέδρου ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ Βασίλη Κορκίδη για τον ανασχηματισμό «Η κυβέρνηση...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...

Panos Kirnidis: In Posidonia 2024 we re-emphasised our commitment to connecting with ship owners

Posidonia Events 2024 broke all previous attendance records and was deemed a tremendous...

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Myrsini with Cobelfret S.A.

ATHENS, GREECE, June 14, 2024 – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the...