Κυριακή , 16 Ιούνιος 2024
Home AGENDA BLACK ROPE: JOIN US AT POSIDONIA 2024
AGENDAΝΑΥΤΙΛΙΑ

BLACK ROPE: JOIN US AT POSIDONIA 2024

JOIN US AT POSIDONIA 2024
 STAND 2.558 | HALL 2
What a great opportunity to meet at the Posidonia Exhibition 2024!
Let’s talk about:
– Our factories’ mooring lines and ropes 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬
– Our portfolio of 𝐬𝐲𝐧𝐭𝐡𝐞𝐭𝐢𝐜 𝐫𝐨𝐩𝐞𝐬, 𝐰𝐢𝐫𝐞𝐬 and 𝐦𝐨𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭
– Our 24/7 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 and 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬
– Our global 𝐬𝐭𝐨𝐜𝐤-𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤
– Our 𝐀𝐧𝐭𝐢 𝐒𝐧𝐚𝐩 𝐁𝐚𝐜𝐤 (𝐀𝐒𝐁) mooring ropes
– Our mooring management and monitoring software – 𝐒𝐚𝐟𝐞 𝐋𝐢𝐧𝐞
– 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐨𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐨𝐩𝐞𝐬’ 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬!
We will be honored by your presence.
 info@blackropeco.com
 +30 210 2241089

Related Articles

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...

Panos Kirnidis: In Posidonia 2024 we re-emphasised our commitment to connecting with ship owners

Posidonia Events 2024 broke all previous attendance records and was deemed a tremendous...

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Myrsini with Cobelfret S.A.

ATHENS, GREECE, June 14, 2024 – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the...

CARELL SA: How does ultrasonic testing help in ship maintenance?

Ultrasonic testing is an advanced technique used in ship maintenance. It employs...