Κυριακή , 16 Ιούνιος 2024
Home AGENDA ISALOS NET: Innovative Management: Responses to the future challenges of shipping
AGENDA

ISALOS NET: Innovative Management: Responses to the future challenges of shipping

 

The maritime industry stands at a critical juncture where innovation and forward-thinking management practices are essential for sustainable growth and competitiveness. Isalos.net is proud to organise “Innovative Management: Responses to the future challenges of shipping”, an event aiming to explore the transformative power of innovative management strategies in reshaping the core foundations of the shipping industry.

 

The event will feature a panel discussion where industry experts will engage in a meaningful dialogue, share best practices, and present valuable insights into the latest trends and innovations shaping the future of management in the maritime industry.

Mr Dimitris Monioudis, President of the Hellenic Engineers Society of Great Britain and Managing Director of Rethymnis & Kulukundis Ltd, will be moderating the discussion.

During the Conference, Naftika Chronika’s research team will briefly present their research on the profile of the fleet operated by ship management companies based in Piraeus/Athens.

Conference attendees will receive a certificate of attendance.

Key Discussion Themes:

Digitalisation and Automation: Explore how digital technologies and automation are revolutionising traditional shipping operations, enhancing efficiency, safety, and sustainability.

Data Analytics and Predictive Maintenance: Discuss the role of data analytics and predictive maintenance in optimising vessel performance, reducing downtime, and minimising operational costs.

Sustainable Practices: Delve into innovative management approaches that promote environmental sustainability, including the adoption of alternative fuels, emission reduction strategies, and eco-friendly shipping practices.

Human Capital Development: Address the importance of investing in human capital development, fostering a culture of innovation, and nurturing talent to drive organisational growth and resilience.

Speakers:

Konstantinos Economou, Deputy General Manager- Head of Shipping Finance, Pancreta Bank

Panos Koutsourakis, Vice President, Global Sustainability, ABS

Georgios Poularas, CEO, ENESEL

Sotiris Raptis, Secretary General, ECSA

Chrysanthi Stefanou, Executive Director, Bright Navigation Inc.

Theocharis Terzis, Director, Queensway Navigation Co. Ltd.

FREE REGISTRATION HERE (on a first-come, first-served basis).

https://www.eventbrite.com/

 

Related Articles

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...

Πρόσκληση σε Ημερίδα: Ο Επιχειρηματίας και ο Ποινικός Νόμος

Εγκλήματα! Φορολογικά, περιουσιακά, περιβαλλοντικά. Αναλύουν και συζητούν οι: Aspasia Malliou, Δικηγόρος, Εταίρος,...

«Καλοκαίρι Στην Πόλη» για τα παιδιά του Πειραιά με δεκάδες δωρεάν δράσεις

«Καλοκαίρι Στην Πόλη» για τα παιδιά του Πειραιά με δεκάδες δωρεάν δράσεις...

Ημέρα καριέρας στην Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης Περάματος

Ημέρα καριέρας θα πραγματοποιηθεί  στην Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης Περάματος (με ειδικότητες προσαρμοσμένες...