Δευτέρα , 22 Ιούλιος 2024
Home ΕΛΛΑΔΑ ΥΝΑΝΠ: Προμήθεια τεχνικού & εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε ΑΕΝ
ΕΛΛΑΔΑΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΥΝΑΝΠ: Προμήθεια τεχνικού & εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε ΑΕΝ

Προμήθεια τεχνικού & εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουσσών, την ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Ιονίων Νήσων, την ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης, την ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Ασπροπύργου& το ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»,«Αττική 2014-2020»
 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, υλοποιεί ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και τη διασφάλιση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει η Ελληνική ναυτιλία. Αναβαθμίζοντας το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών στο σύνολο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας με στόχο την προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα και την άνοδο του επιπέδου κατάρτισης των αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, οι απόφοιτοι αξιωματικοί μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Έχοντας ως γνώμονα την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών στο σύνολο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας, την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συνδρομή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις συνολικού προυπ. 9,5 εκ. ευρώ για την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, με χρηματοδότηση από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ) ενώ έχουν προγραμματιστεί νέες δράσεις ύψους άνω των 38 εκ. ευρώ για την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με χρηματοδότηση από τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ΑΕΝ, ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής, ενωσιακής νομοθεσίας (Δ.Σ. STCW όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας.
Κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ήτοι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.), της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙ.Π.Ε.Α.) και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/Υ.ΝΑ.Ν.Π., με την αριθ. 13/2021 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:21PROC009394113, ΑΔΑ:6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ) προκηρύχθηκε:

– η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Οινουσσών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

– η προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ιονίων Νήσων.

– η προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής.

– η συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ).

– η προμήθεια εξοπλισμού της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού , για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ #2.357.948,72€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων).

Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Related Articles

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Atalandi with Cargill

Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing...

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε

To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε Διαβάστε το από τον παρακάτω σύνδεσμο https://issuu.com/ycg_gr/docs/aello-54 Παλαιότερα...

Τραυματισμός επιβάτη Ε/Π – Τ/Ρ σκάφους στο Σαρωνικό

Εντοπισμός 15 αλλοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή τους μετά από καταδίωξη...

Τραυματισμός ναυτικού στον Πειραιά

Θάνατοι λουόμενων στην Κόρινθο, τον Ασπρόπυργο και τον Αλμυρό – Τραυματισμός ναυτικού...