Κυριακή , 24 Σεπτέμβριος 2023
Home ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ

Β.Κορκίδης: «Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων δεν αγοράζεται»

Άρθρο προέδρου ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη «Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων δεν αγοράζεται» Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής της...