Σάββατο , 3 Ιούνιος 2023
Home ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ευροκοινοβούλιο: Ο ρυπαίνων πληρώνει και στη Ναυτιλία

Ολοκληρώθηκαν, οι νομοθετικές διεργασίες για την υιοθέτηση της αναθεωρημένης Οδηγίας για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS). Οι βασικές προτάσεις,...