Τετάρτη , 6 Δεκέμβριος 2023
Home ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ     120 Έλληνες και Ιταλοί μαθητές Ναυτικών Λυκείων συμμετείχαν σε μια σειρά σεμιναρίων για τον...

Καλές πρακτικές για την προώθηση του θαλάσσιου και κλιματικού γραμματισμού από εμπειρογνώμονες σε Ελλάδα και Ιταλία

Οι  Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) έχουν σταδιακά ενσωματωθεί στην παγκόσμια πολιτική. Παράλληλα, στη λεκάνη της Μεσογείου αλλά και παγκοσμίως οι συνέπειες της κλιματικής...