Τρίτη , 28 Νοέμβριος 2023
Home ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός:¨Οι σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη¨

Τρίτη 25 Απριλίου 2023, 18.00-20.00                                Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός¨Οι σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη¨ – Οι σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής...