Σάββατο , 23 Σεπτέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ MOTOR OIL: Θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη 127 εκ€ για το έργο υδρογόνου IRIS
ΝΑΥΤΙΛΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MOTOR OIL: Θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη 127 εκ€ για το έργο υδρογόνου IRIS

Το έργο #IRIS που αφορά στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από τη μονάδα παραγωγής υδρογόνου του διυλιστήριού της Motor Oil επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των €127 εκατ. από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ (Ιnnovation Fund), υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας Προετοιμασίας Συμφωνίας Επιχορήγησης (Grant Agreement Preparation).

Συνολικά κατατέθηκαν 239 προτάσεις διεκδικώντας €18 δισ. έναντι προϋπολογισμού €3,6 δισ, και επιλέχθηκαν 41 έργα, εκ των οποίων 8 στην κατηγορία «γενική απανθρακοποίηση» όπου συγκαταλέγεται και το έργο IRIS.

Με το έργο αυτό δίνεται η δυνατότητα στην #MotorOil να μειώσει ουσιαστικά το ανθρακικό της αποτύπωμα, να παράγει μπλε υδρογόνο που ικανοποιεί όλα τα όρια αειφορίας και τέλος να θέσει τις βάσεις για την παραγωγή e-fuels με την μονάδα παραγωγής μεθανόλης.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο του πράσινου μετασχηματισμού της Motor Oil αλλά και των δυνατοτήτων της να ηγηθεί της επόμενης ημέρας του ενεργειακού κλάδου.

Τhe European Union’s Innovation Fund has selected Motor Oil’s IRIS project for funding of €127 million, subject to the successful completion of the Grant Agreement Preparation process. A total of 239 proposals were submitted claiming €18 billion against a budget of €3.6 billion, and 41 projects were selected, of which 8 in the “general carbonisation” category, including the IRIS project.

Specifically, the IRIS project concerns the capture of carbon dioxide from the hydrogen production unit of the Motor Oil refinery. This is an important development in the context of Motor Oil’s green transformation and its potential to lead the next day in the energy sector.

#hydrogen #commission #IRIS #energytransition #co2emissions

Related Articles

NAVIGATING THE MARITIME LANDSCAPE: Insights into GREECE’S shipping industry

Greece continues to hold a strong position in the maritime industry, demonstrating...

PanamaCanal Update

Kindly note that the earliest slots currently open, utilizing a first-come, first-served...

Με επιτυχία το συνέδριο “Καλές θάλασσες με υγεία και ασφάλεια”

Με  μεγάλη  επιτυχία έγιναν  και οι φετεινές <Καλές θάλασσες  με υγεία και...

LNG-fuelled fleet hits 200 ship mark

The in-service and on-order fleet of LNG-powered seagoing ships has reached the...