Παρασκευή , 29 Σεπτέμβριος 2023
Home 2 LAW FORUM ON DATA

2 LAW FORUM ON DATA

“2ND LAW FORUM ON DATA PROTECTION”

19 καταξιωμένοι ομιλητές θα μιλήσουν για τρέχοντα θέματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023   ΗCLEONConferences&Communicationsδιοργανώνειτο2ndLAWFORUMONDATAPROTECTIONυπότηναιγίδατουHomoDigitalis, τηςΕλληνικήςΈνωσηςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων&Ιδιωτικότητας, του (ISC)²...