Κυριακή , 21 Ιούλιος 2024
Home SLIDER Βασίλης Κορκίδης: «Οι 5 αλλαγές και οι 10 παρεμβάσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο με έμμεσες βελτιώσεις»
SLIDERΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασίλης Κορκίδης: «Οι 5 αλλαγές και οι 10 παρεμβάσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο με έμμεσες βελτιώσεις»

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει πως με πέντε βασικές βελτιώσεις, αρκετές τροποποιήσεις και περισσότερες εξειδικεύσεις, κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κάτι που μας βρίσκει αρωγούς, αφού η καταπολέμηση της, πέρα από την αύξηση των δημοσίων εσόδων, μπορεί να συμβάλει και στην εξυγίανση της αγοράς. Η εισαγωγή του νομοσχεδίου προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, άφησε πίσω την περίοδο της διαβούλευσης επί των προβλεπόμενων για την διαμόρφωση του νέου φορολογικού με κοντά στα 2.600 σχόλια φορέων και φορολογούμενων επί των άρθρων. Τα περισσότερα βεβαίως σχόλια αφορούσαν αποκλειστικά στις διατάξεις για το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και οι έντονες αναταράξεις στην αγορά και δη στις τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών, που κακώς «στοχοποιήθηκαν» συλλήβδην, ως οι μόνοι υπεύθυνοι για την φοροδιαφυγή.

Οι βελτιώσεις και οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο κείμενο δεν σημαίνουν ότι οι παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων κατάφεραν να αλλάξουν τη φιλοσοφία του νόμου, ούτε, ότι υπήρξε η επιθυμητή ανταπόκριση στις προτάσεις μας. Οι δε αντιδράσεις των συνδικαλιστικών φορέων μάλλον οδήγησαν για άλλη μια φορά στο γνωστό «κόψε ράψε», αντί για την ολική αναμόρφωση του φορολογικού. Αναγνωρίζουμε πάντως πως επήλθαν βελτιώσεις στη διατύπωση ορισμένων παραμέτρων που προέκυψαν από την «ανάγνωση» των σχολίων των επαγγελματιών στη διαβούλευση. Επί της ουσίας, θεωρούμε πως στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο «αδικείται» η μέχρι σήμερα μεταρρυθμιστική φορολογική ψηφιοποίηση γιατί το νομοσχέδιο κάνει την εξαίρεση κανόνα, μετατρέπει τα εύκολα σε δύσκολα και τα απλά σε πολύπλοκα, φέρνοντας αλλαγές στις προσαυξήσεις με εκπτώσεις και στις απαλλαγές με εξαιρέσεις.

Η στόχευση του μίνι φορολογικού είναι ξεκάθαρη στο να πληρώσουν όλοι τους φόρους που τους αναλογούν και όσοι βρίσκουν τρόπους να τους αποφεύγουν συστηματικά. Πάγιο αίτημα του Επιμελητηρίου μας είναι να επιβραβευθούν οι συνεπείς φορολογούμενοι, αλλά τέτοια διατύπωση εξακολουθεί να μην υπάρχει. Οι 5 βασικές σημειακές τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, αφορούν στα εξής:

 1. Μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ασχέτως αν δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα.

 2. Διευκρινίσεις ως προς το μαχητό του τεκμηρίου προς άρση αμφισβητήσεων με ρητή πρόβλεψη ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της ελάχιστης αμοιβής πέραν από τους λόγους που ισχύουν ήδη και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό, αλλά με τη προϋπόθεση διενέργειας ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδειχθεί εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

 3. Τροποποιήσεις στην προσαύξηση του ύψους του τεκμηρίου με βάση τον τζίρο. Το ύψος του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής για τους ελεύθερους επαγγελματίες προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Ειδικά για το ύψος του τζίρου, η προσαύξηση θα ανέρχεται στο 5% επι του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. που πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα. Με αυτόν τον τρόπο, η προσαύξηση εφαρμόζεται κατά τρόπο πιο αναλογικό και με μικρότερη επιβάρυνση για τους υπόχρεους.

 4. Προσθήκες στη λίστα των ελευθέρων επαγγελματιών που εντάσσονται στο μειωμένο κατά 50% τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής α) όσοι παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% β) οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα γ) οι  γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών, ε) όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής.

 5. Μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων με αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να  προκύπτουν από τιμολόγια τα οποία έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή μέσω του συστήματος myDATA.

Οι 10 παρεμβάσεις που υλοποιούνται με το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και οι εξειδικεύσεις που τις συμπληρώνουν, χωρίς να απαιτούν νομοθετική ρύθμιση, παρά μόνο διοικητικές πράξεις, είναι οι εξής:

  • Η υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData εντός του 2024.
  • Η απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
  • Το νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
  • Η αύξηση του προστίμου που επιβάλλεται σε επιτηδευματίες και επιχειρήσεις για χρήση μετρητών σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής.
  • Η ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
  • Η διακοπή συνεργασίας των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με παραβάτες λαθρεμπορίας.
  • Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS τους πρώτους μήνες του 2024.
  • Η επέκταση της υποχρέωσης κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών EFT/POS στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν έχουν.
  • Η ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως έως το τέλος του έτους.
  • Τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια εντός του 2024 για τα οποία έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στην ΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δηλώνει πως περίμενε από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μια συνέχεια της μεταρρυθμιστικής στρατηγικής και ένα «ψηφιακό άλμα» στη μετάβαση για την καθιέρωση απλών και αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την «προ-ελέγχου» αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και κάθε άλλου μέσου που επιστρατεύουν οι «κατ´επάγγελμα» φοροφυγάδες για να ξεγελάσουν το σύστημα εις βάρος των πολλών. Τόνισε τέλος, πως το οικονομικό επιτελείο μπορεί να έφερε αλλαγές επί των αλλαγών, που δημιουργούν ένα «λίφτινγκ» στο βασικό πρόσωπο του νομοσχεδίου, καθώς και διορθώσεις με κοινωνικά κριτήρια, αλλά μέχρι την ψήφιση υπάρχουν ακόμα «μαχητά» σημεία βελτίωσης.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

1/12/23

Related Articles

Η Vitex A.E. προσλαμβάνει υπάλληλο γραφείου

Η Vitex A.E. είναι η μεγαλύτερη Ελληνικής ιδιοκτησίας βιομηχανία οικοδομικών χρωμάτων. Οι...

Νίκος Χαρδαλιάς: “Ξεκινάμε τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου, ελεύθερου δημόσιου χώρου, που αλλάζει την εικόνα της Αττικής”

Νίκος Χαρδαλιάς: “Ξεκινάμε τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου, ελεύθερου δημόσιου χώρου, ενός εμβληματικού...

Β. Κορκίδης: «Η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα ενισχύοντας ευάλωτα νοικοκυριά και στηρίζοντας επιχειρήσεις»

Από τον  Βασίλη  Κορκίδη, Πρόεδρο Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Τρία μέτρα ως...

“Sikania II Hybrid”-Το πρώτο υβριδικής τεχνολογίας πλοίο καθελκύστηκε στο Πέραμα

Kαθελκύστηκε το πρώτο υβριδικής τεχνολογίας επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο στο ναυπηγείου Κανέλλου στο...